חברי דירקטוריון

שם תפקיד
עובד יחזקאל
עובד יחזקאל
יו"ר הדירקטוריון
עובד יחזקאל שימש כמזכיר הממשלה ה-15 של ישראל ולפני כעשור הקים את חברת הייעוץ האסטרטגי תארא, בה הוא משמש כיו"ר וכמנכ"ל.למר יחזקאל ניסיון רב שנים בתחומי הממשל והרגולציה, הן בשלטון המוניציפאלי – במסגרתו פעל במשך 14 שנים בעיריית ירושלים והן במישור הלאומי – במסגרת עבודתו במשרד האוצר, משרד התמ"ת, משרד התקשורת, מועצת מקרקעי ישראל ומשרד ראש הממשלה. כמו כן, כיהן כחבר דירקטוריון בתאגידים ציבוריים ועסקיים וכחבר בוועדות ממשלתיות, וכיום מכהן כיו"ר דירקטוריון של מכללת לוינסקי לחינוך.
רו"ח ניצן צדוק
רוח ניצן צדוק
רו"ח בעל תואר שני MBA במנהל עסקים. שותף מנהל במשרד רואי חשבון צדוק. חבר דירקטוריוןבכהונה בהווה ובעבר במספר חברות בתחום העסקי והציבורי בין היתר בתפקידי :יו"ר דירקטוריון , יו"ר ועדת כספים, יו"ר ועדת השקעות וי"ור ועדת ביקורת. מרצה בכיר בתוכניות להכשרת דירקטורים ותוכניות ניהול אחרות בתחום של הכרת וניתוח דוחות כספיים ויחסי גומלין דירקטוריון-הנהלה.
גילה בן הר gilabenhar@gmail.com
אליאנה נץ רפאלי eliana_nr@bdi.co.il
רו"ח רביב צולר Raviv.Zoller@icl-group.com
יואל פלדשו feldschuhj@mot.gov.il
אלי מרזל Elie.mersel@gmail.com
פרופ' רבקה כרמי Rcarmi@bgu.ac.il
עמיעז סגיס amis@sar17.com
ד"ר ציפי לנדאו Landau.zipi@gmail.com
עופר לאופמן Oferlauf@gmail.com
רו"ח נחמיה קינד nechemyakind@gmail.com
רו"ח רחל אבוקסיס Rachel.Abecassis@JewishFederations.org
עו"ד לאה וייס-כהן LeaW@jafi.org
טלי דוד talid@jafi.org