מכינה קדם-אקדמית

מכינה קדם-אקדמית

רישום למכינה

תהליך הרישום למכינה

 

לאחר פנייה למשרד המכינה, בטלפון או בפקס, ישלחו למועמדים טפסי רישום.
במקביל יוזמן המועמד לפגישת ייעוץ עם יועץ המכינה או מנהלה.
המועמד ירשם במכינה לבחינת מיון (מימ"ד), או שימציא אישור על ציון במבחן פסיכומטרי.
לאחר עמידה בבחינת המיון יקבל המועמד אישור על קבלתו ללימודים ויוזמן לפגישת יעוץ נוספת.
בפגישת הייעוץ השנייה תיקבע לסטודנט, בתיאום עימו, מערכת לימודים אישית.
 
לידיעתך,
כ-80% מהסטודנטים במכינה מקבלים מלגות לימודים
ממשרד הביטחון או ממשרד החינוך.
 
 • מילוי טפסי הרשמה
המועמד יעביר למכינה בדואר (במעטפה שקיבל) או ישירות למשרדי המכינה:
  1. טופס רישום כשהוא מלא בכל סעיפיו וחתום (סטודנט שמוותר על סיוע אינו צריך למלא סעיפים 11-20 בטופס ההרשמה).
  2. צילום של גיליון ציוני הבגרות, או אישור על פתיחת חיק אקסטרני.
  3. תמונה אחת.
  4. צילום תעודת שחרור מצה"ל או משירות לאומי או תעודת פטור.
  5. צילום של תעודת זהות.
  6. קורות חיים על גבי הדף המצורף למעטפה.
 
סטודנט שנבחן בעבר במבחן הפסיכומטרי, ימציא אישור על הציון שקיבל ויהיה פטור ממבחן מימ"ד.
תשלום עבוד דמי רישום- 400 ₪ בלבד (אין החזר של דמי הרישום) .

 • בקשת סיוע ממשרד הביטחון או משרד החינוך
סטודנטים שמעוניינים בקבלת מלגת לימודים ו/או מלגת קיום מתבקשים למלא בטפסי ההרשמה את כל הסעיפים (כולל 11-20) ולצרף את האישורים הבאים:
  1. אישורים על הכנסות הורים
שכירים: טופס 106 של שנת המס האחרונה . במידה וחל שינוי בהכנסה יש לצרף גם שלושה תלושי משכורת אחרונים.
עצמאיים: אישור שומה שנתית אחרונה של מס הכנסה.
  1. אישור על הכנסות נוספות (אם יש)
אישור על פנסיה.
אישור על דמי אבטלה או הבטחת הכנסה.
אישור על הכנסות משכר דירה, פיצויים, דמי מזונות, קצבת שארים וכו'.
אישור על קצבת זקנה או קצבת נכות.
  1. אישורים נוספים בהתאם למצב המשפחתי
צילום ת.ז. של אחד ההורים עם הספח המצורף שבו שמות הילדים.
סטודנט נשוי ימציא צילום של תעודת נישואין.
סטודנט עולה ימציא צילום של תעודת עולה.
במקרה שהסטודנט הוכר כחייל בודד או כחייל זכאי סיוע, במהלך שירותו הצבאי, ימציא על כך אישור מ"היחידה להכוונת חיילים משוחררים" בטלפון: 03-7380909.
במקרה של גירושי הורים או יתמות מאחד ההורים יש להמציא אישור מתאים.
במקרה של נכות או מחלה קשה של הסטודנטים או של אחד מהוריו יש להמציא אישור.
  1. מלגות קיום
משוחרר צה"ל שמבקש מלגת קיום, בנוסף למלגת לימודים, יצרף צילום של מסמך שבו פרטי חשבון הבנק (מספר חשבון, סניף ובנק ). מלגת הקיום תועבר ישירות לחשבון על ידי ה"קרן להכוונת חיילים משוחררים". אין לשנות חשבון בנק במהלך תקופת הלימודים.
רישום מקוון