מכללת לוינסקי לחינוך רואה עצמה מחויבת לתת מענה לצרכים של כל הבאים בשעריה ולאפשר שוויון הזדמנויות על מנת שמבקרי המכללה יוכלו להגיע למיצוי יכולותיהם.
המכללה מאמינה בשילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה – בשוויון, בכבוד, בזכות, בבטחה ובעצמאות מרבית.חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, שנחקק בשנת 1998, הקמת הגוף האחראי על הטמעתו ואכיפתו, וכן הקצאת משאבים כספיים על-ידי המוסד לביטוח לאומי לצורך הנגשת מוסדות אקדמיים, עודדו סטודנטים עם מוגבלויות לממש את יכולותיהם בלימודים אקדמיים.בשנה האחרונה השקיעה המכללה משאבים רבים במטרה לאפשר לסטודנטים ולכלל באי המכללה נגישות נוחה והתנהלות תקינה ברחבי הקמפוס.

 

 

להלן התחומים בהם ערכה המכללה הנגשה

ניתן להעזר במפות המבנה המופיעות ליד שמות התחומים

בפורמט PPT בציון המילים ראה מפה

ראה מפה

הגעה לקמפוס בתחבורה ציבורית

הסדרי חנייה במכללה

הסדרי כניסה לקמפוס

ראה מפה

התנהלות ברחבי הקמפוס

הנגשה ביחידות השונות :

 • מרכז ייעוץ והרשמה

ראה מפה

 • מינהל הסטודנטים

ראה מפה

 • הספרייה המרכזית, ספריית המוזיקה ומרכז לוין קיפניס

ראה מפה

 • כניסה לאודיטוריום

ראה מפה

 • קפיטריה

ראה מפה

 

במכללה כמה מרכזים העוסקים בנגישות

לשכת הדקאנט לרווחת הסטודנטים
דיקן הסטודנטים: ד"ר אור מרגלית
מתאמת הלשכה: גב' עליזה אורפז
טלפון 03-6902424, פקס 03-6901697
דוא"ל dean@levinsky.ac.il.
לשכת הדקאנט ממוקמת בקומת הכניסה בחדר 120א.
ראה מפה

ראה מפה

לאיתור המיקום המדויק של הלשכה

תחומי האחריות של לשכת הדקאנט:

• טיפול בפרט בתחום האקדמי
• טיפול בפרט בתחום הכללי
• טיפול בפרט בתחום האישי
• טיפול בפרט בתחום המנהלי
• קשר עם אגודת הסטודנטים

פרטים נוספים בעמוד דקנית הסטודנטים >>

מרכז מית"ר לתמיכה בסטודנטים עם צרכים מיוחדים
ראש המרכז: ד"ר דגנית הופנברטל
מתאמת המשרד: גב' איריס סופר
טלפון 03-6901509,
דוא"ל mll@levinsky.ac.il
מרכז מית"ר ממוקם בקומה השנייה בחדרים 200א, 203, 204.
ניתן להגיע אל המרכז באמצעות מדרגות עם מאחזי יד, או באמצעות המעלית המערבית.

ראה מפה

ראה מפה

לאיתור המיקום המדויק של המרכז

סיוע הניתן במית"ר
• התאמות בנושא נגישות השירות
• ביצוע התאמות בדרכי למידה והיבחנות
• הדרכה וייעוץ אישי
• סדנאות בנושא אסטרטגיות למידה
• חונכות אישית
• שיבוץ בקורסים מותאמים בלשון עברית ובאנגלית
• חדר לימוד והסבה לסטודנטים המוכרים על ידי המרכז

ציוד מקדם נגישות הנמצא במרכז

 • מדפסת ברייל
 • צג ברייל נייד
 • מדפסת הבלטה (PIAF 2D)
 • תוכנת קורא מסך JAWS Pro
 • תוכנת הגדלה ודיבור Magic
 • טמ"ס מקריא מסוג VocaTex (נמצא במרכז ובספריה)
 • זרוע מתכווננת למסך LCD
 • מצלמת קרוב רחוק SOLO (טמ"ס)

ציוד הניתן להשאלה

 • טמ"ס קרוב רחוק נייד מיועד לשימוש בכיתה (להשאלה בספריה)
 • מקלדת מקשים גדולים
 • אוזניות למחשב
 • אוזניות אוטמות רעש ואטמי אוזניים
 • אייפד + זרוע מתכוונת לטאבלט/לאייפד
 • עכבר כדורי מותאם Kensington Expert Mouse
 • מערכת FM אישית – לשמיעה מיטבית במצבים של רעש סביבתי
 • מגברי שמע
 • זרוע תמיכה ארגונומית לשימוש בעכבר

המעוניינים להשתמש בציוד מוזמנים לפנות למזכירות המרכז.

פרטים נוספים על אודות המרכז בעמוד המרכז >>
*המוסד לביטוח לאומי סייע במימון הקמת מרכז מית"ר וברכישת ציוד שבו.

מנעד – מרכז אבחון מת"ל
ראש המרכז: גב' נועה מנצ'ל
מתאמת המשרד: גב' איריס סופר
טלפקס 03-6901634
דוא"ל minad@levinsky.ac.il.
>>ניתן להשאיר הודעה קולית או לשלוח הודעת דוא"ל עם פרטים לחזרה.
משרד מנעד ממוקם בקומה השנייה בחדר 200א.
ניתן להגיע אל המרכז באמצעות מדרגות עם מאחזי יד, או באמצעות המעלית המערבית.

ראה מפה

ראה מפה

לאיתור המיקום המדויק של המרכז

חדרי האבחון של המרכז ממוקמים בקומה השנייה בחדר 218.
ניתן להגיע אל המרכז באמצעות מדרגות עם מאחזי יד, או באמצעות המעלית המערבית והמעלית המזרחית.

המרכז מיועד:
• לסטודנטים הזקוקים להתאמות בתנאי היבחנות במבחנים במהלך לימודיהם האקדמיים.
• ללומדים הזקוקים להתאמות של הבחינה הפסיכומטרית.
• לסטודנטים במכינות אקדמיות.

שאלות, בקשות והצעות בנושא נגישות ניתן להפנות אל רכזות הנגישות.

עיקרי התוכנית

ריכוז מרכז מית"ר, רכז נגישות

ד"ר דגנית הופנברטל