דיקנט הסטודנטים

דיקנט הסטודנטים הוא הגוף במכללה המלווה את הסטודנטים לאורך לימודיהם במכללה כדי לאפשר סביבת לימודים נעימה ותומכת. תפקיד הדיקנט לפעול למען רווחת הסטודנטים בתחום האישי, הכלכלי, המינהלי והאקדמי. נוסף על כך, הדיקנט פועל לתיווך בין הסטודנטים ובין גורמים שונים במכללה. דיקנט הסטודנטים מופקד על קידום חיים סטודנטיאליים במכללה במטרה לחבר בין סטודנטים המגיעים מרקע תרבותי ושפתי שונה ולגבש אותם לכדי קהילה אחת.
דלתנו הפיזית והווירטואלית פתוחה בפניכם!

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
ד"ר הדס ולן
דיקנית הסטודנטים