מסלולי לימודי תעודה ופיתוח מקצועי

לימודי תעודה ופיתוח מקצועי הכשרת יועצי משפחה בשיטת מיכל דליות

הכשרת יועצי משפחה בשיטת מיכל דליות

pix

לימודי תעודה ופיתוח מקצועי הכשרת גננות פרטיות

הכשרת גננות פרטיות

pix

לימודי תעודה ופיתוח מקצועי אבחון דידקטי

אבחון דידקטי

pix

לימודי תעודה ופיתוח מקצועי הכשרת מטפלים התנהגותיים aba

לימודי טיפול התנהגות (ABA)

pix

לימודי תעודה ופיתוח מקצועי הכשרת מטפלים התנהגותיים aba באילת

לימודי טיפול התנהגות (ABA) באילת

pix

לימודי תעודה ופיתוח מקצועי הכשרת מטפלים התנהגותיים aba

לימודי ניתוח התנהגות ABA

pix

לימודי תעודה ופיתוח מקצועי הוראה מתקנת

הוראה מתקנת (מותאמת)

pix

לימודי תעודה ופיתוח מקצועי הוראה מתקנת בקריאה וכתיבה

הוראה מתקנת (מותאמת) בקריאה וכתיבה

pix

לימודי תעודה ופיתוח מקצועי הוראה מתקנת בחשבון

הוראה מתקנת (מותאמת) בחשבון

pix

לימודי תעודה ופיתוח מקצועי הוראה מתקנת באנגלית

הוראה מתקנת (מותאמת) באנגלית

pix

צילום מכללה

הכשרת מטפלים בגישת CBT

pix

צילום מכללה

תוכנית התאמה למטפלים במערכת החינוך

pix

צילום מכללה

שנת התמחות (סטאז')

pix

צילום מכללה

קורסי חונכים ומלווים

pix

צילום מכללה

המורה המתחיל

pix