למי מתאים הקורס הכשרה לחונכים ומלווים
קורסים לחונכים ומלווים נועדו להכשיר גננות ומורים מנוסים להדרכה ולהערכה של עובדי הוראה חדשים, הנמצאים בשלבים שונים של כניסתם לתפקיד – שנת ההתמחות (הסטאז') ושנת העבודה הראשונה (במסגרת הקורס 'המורה החדש').

על הקורס להכשרה לחונכים ומלווים
ההכשרה מתמקדת בפיתוח ובטיפוח מיומנות המנטורינג של המשתתפים ובכלל זה מיומנויות הדרכה, הנחיה והערכה. מלבד ההתפתחות המקצועית, קורסים אלה מהווים מרחב לצמיחה של תהליכי העצמה אישית של המשתתפים.

בשנת תשע"ח מוצעים ארבעה קורסים:

 • קורס ההכשרה הבסיסי לחונכים ומלווים – 60 שעות (שנתי).
 • קורס ההכשרה הבסיסי לחונכים ומלווים – 60 שעות (דו-שנתי 30 ש' בכל שנה).
 • קורס ההכשרה המתקדם לחונכים ומלווים מומחים – 120 שעות (דו-שנתי 60 ש' בכל שנה).
 • קורס הסופרוויז'ן לחונכים ומלווים מוסמכים – 30 שעות (שנתי).

 

כל הקורסים מוכרים לצורך צבירת שעות לקידום בדרגה במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה".


פירוט הקורסים:

שם הקורס: הכשרה בסיסית לחונכים ומלווים – המסלול השנתי והמסלול הדו-שנתי
שם המרצה: ד"ר אורלי ליכט וייניש
היקף הקורס: 60 ש'

תיאור כללי של הקורס:
הקורס מיועד לגננות ולמורים מנוסים המבקשים להשתלב כחונכים ומלווים של מתמחים ועובדי הוראה חדשים. מטרתו המרכזית היא הקניית הידע הנוגע לתהליכי חונכות והדרכה של גננות ומורים חדשים, וכן טיפוח כישורי הדרכה ומיומנויות הערכה של המשתלמים. נוסף להכשרה המקצועית, הקורס המועבר במתכונת סדנאית, נועד להעצמה ולצמיחה אישית של המשתתפים.

הקורס מוצע לבחירה כמסלול חד-שנתי (60 ש' לאורך השנה), או כמסלול דו-שנתי (60 ש' לאורך שנתיים – 30 ש' בכל שנה).

הקורס מקנה תעודת חונך ומלווה מטעם משרד החינוך ומכללת לוינסקי לחינוך.

נושאים מרכזיים:

 • תפיסת תפקיד החונך והמלווה – היבטים ואתגרים
 • זהות מקצועית בהוראה – משמעות תהליך החניכה/ליווי בהתפתחות המקצועית של עובדי הוראה
 • מהותה של הדרכה – מאפיינים, סגנונות ומודלים מרכזיים
 • אתגר ההערכה בתהליכי חונכות/ליווי – טיפוח מיומנויות ההערכה וכלי ההערכה
 • קשיים אופייניים של עובדי הוראה חדשים: הקשר עם ההורים, ניהול כיתה – אקלים ומשמעת, קשיים רגשיים וחברתיים והשלכותיהם על תפקודי הלמידה של התלמיד
 • מנהיגות בחונכות

קריטריונים וכישורים נדרשים לקבלה לקורס:

 • דרגה מקצועית 2 או יותר
 • ותק של חמש שנים לפחות בהוראה
 • תואר ראשון (B.A.+תעודת הוראה/B.Ed. ממוסד מוכר)
 • התנסות בליווי עובד הוראה חדש במהלך הקורס (חונכות/ליווי/אימון או הכשרת סטודנט במסגרת אקדמיה-כיתה)
 • המלצת מפקח גן או מנהל בית ספר
 • ראיון קבלה

המפגשים בימי ראשון בשעות 19:15-16:00.

עלות דמי הרשמה – 130 ש"ח.


שם הקורס: הכשרה לחונכים ומלווים מומחים
שם המרצה: ד"ר אורלי ליכט וייניש
היקף הקורס: 120 ש' (שנתיים)

תיאור כללי של הקורס:
הקורס המתקדם להכשרת חונכים ומלווים מיועד לגננות ולמורים מנוסים המבקשים להעמיק ולהרחיב הידע והמיומנויות הנוגעים להדרכה, להנחיה ולהערכה בתהליכי חונכות וליווי של מתמחים ושל עובדי הוראה חדשים. הקורס נלמד במתכונת משולבת של למידה קבוצתית וסופרוויז'ן אישי (ניתוח אירועי הדרכה), ומיועד לעובדי הוראה בדרגות הגבוהות בלבד.

הקורס מקנה תעודת חונך ומלווה מומחה מטעם משרד החינוך ומכללת לוינסקי לחינוך.

נושאים מרכזיים:

 • תפיסת תפקיד וזהות מקצועית
 • עולמו של עובד ההוראה המתחיל – אתגרים דידקטיים ופדגוגיים אופייניים
 • סגנונות ומודלים של הדרכה
 • הערכה בתהליכי חונכות: הערכה כמעצבת מסגרת ההדרכה וכתהליך של העצמה
 • פיתוח כישורי הנחיה והיוועצות
 • סוגיות בהתמודדות עם תלמידים עם צרכים מיוחדים

קריטריונים וכישורים נדרשים לקבלה לקורס:

 • דרגה מקצועית 6  או יותר
 • ותק של חמש שנים לפחות בהוראה
 • תואר ראשון (B.A.+תעודת הוראה/B.Ed. ממוסד מוכר)
 • התנסות בליווי עובד הוראה חדש במהלך הקורס (חונכות/ליווי/אימון או הכשרת סטודנט במסגרת אקדמיה-כיתה)
 • המלצת מפקח גן או מנהל בית ספר
 • ראיון קבלה

המפגשים בימי רביעי בשעות 19:15-16:00.

הקורס במימון משרד החינוך ואינו כרוך בדמי הרשמה. 


שם הקורס: סופרוויז'ן לחונכים ומלווים מוסמכים
שם המרצה: ד"ר אורלי ליכט וייניש
היקף הקורס: 30 ש"ש

תיאור כללי של הקורס:
הקורס מיועד לגננות ולמורים שהוסמכו כחונכים ומלווים, ומטרתו המרכזית היא מתן הדרכה מקצועית לדילמות העולות במסגרת החונכות או הליווי. הקורס נועד לאפשר למשתתפים מרחב למידה בטוח שבו יוכלו להעלות דילמות אלה ולבחון מגוון דרכי התמודדות מיטביות עימן.

מבנה הקורס ודרכי ההוראה:
הקורס מועבר במתכונת סדנאית ומבוסס רובו ככולו על ניתוחי מקרים שיעלו המשתתפים במהלך המפגשים. ניתוחי המקרים יתבססו על מודל שיילמד בתחילת הקורס.

הקריטריונים הנדרשים לקבלה לקורס:

 • תעודת חונך ומלווה או תעודת חונך ומלווה מומחה
 • חונכות או ליווי של מתמחה או מורה חדש במקביל לקורס (אפשרי גם אימון או הכשרת סטודנט במסגרת אקדמיה-כיתה)

המפגשים בימי ראשון בשעות 19:15-16:00.

עלות דמי הרשמה – 130 ש"ח.

 

עיקרי התוכנית

יעוץ והרשמה
דוא"לdargot@levinsky.ac.il
טלפון: 03-6901619