קורס הכשרה לחונכים ומלווים במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט

החונכות התמסדה בשנים האחרונות כחלק משלב הכניסה להוראה והיא אף מהווה רכיב במשכורתו של עובד ההוראה העוסק בתחום. כדי להעמיק את עבודת החונכות מהבחינה התיאורטית ומהבחינה הפרקטית, מרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט שמחה להציע לך להשתתף בקורס הכשרה לחונכים ומלווים בהנחיית אנשי מקצוע מתחום המנטורינג במסגרת לימודי תעודה וחינוך.
הקורס דו-שלבי ויתפרס על פני שנתיים בהיקף כולל של 60 ש"ש (30 ש"ש בכל שנה).

קורס חונכים ומלווים שלב א:

היקף הקורס:  30 שעות

מזכה באישור חניכה וליווי (המהווה בסיס להמשך ההכשרה בתחום לשלב ב ולתעודת חונך ומלווה מוסמך). הקורס מוכר במסגרת מתווה ההתפתחות המקצועית של אופק חדש ועוז לתמורה לצורך צבירת שעות לקידום בדרגה.

הקריטריונים הנדרשים להשתתפות בקורס החונך והמלווה:

 1. מילוי תפקיד חונך או מלווה בפועל.
 2. תואר ראשון (A. ותעודת הוראה או תואר B.Ed. ממוסד מוכר).
 3. דרגה מקצועית מינימלית – 2.
 4. ארבע שנות ותק בהוראה.
 5. המלצה של מנהל בית הספר או של המפקחת על הגנים/המוזיקה.
 6. ניסיון בהדרכת עובד הוראה או בהכשרתו.

הקורס מתמקד בפיתוח תפיסת זהות מקצועית של חונך ומלווה: מחונכות אינטואיטיבית לחונכות מושכלת ומובנית.

 הנושאים העיקריים בקורס:
א. חניכה בהקשר לכניסה להוראה.
ב. פיתוח תפיסת תפקיד "חונך"/"מלווה" ומשמעותה בתהליכי הקליטה וההשתלבות של עובד ההוראה החדש במערכת החינוך:

  1. היכרות עם הכניסה להוראה ושנת ההתמחות (מושגים, מטרות, יעדים, שיעורי צפייה, משוב והערכה) ועם עולמו של המתמחה (אתגרים וקשיים).
  2. טיפוח כישורי הנחיה והדרכה: בדגש על זיהוי ואיתור צורכי המתמחה ועובד ההוראה החדש ומתן מענה מותאם. קביעת תפקידי החונך והמלווה בהלימה לאתגרי המתמחה.
  3. הנחיית עובדי הוראה לשילוב והכלה של ילדים עם צרכים מורכבים.
  4. קידום השתלבות והקליטה בבית הספר ובצוות המורים.

ג. הכשרה להערכת מתמחים – תהליך ההערכה בשנת ההתמחות והיכרות עם הכלי להערכת מתמחים. מורכבות ההערכה ופיתוח מיומנויות הערכה מיטביות.

שגרות ודרכי העבודה של החונך והמלווה: תיאום ציפיות, עריכת חוזה לעבודה, מתווה תכניות עבודה (ניסוח והכנת תכניות עבודה לחונכות וליווי), המפגש הבין-אישי: יצירת שיח, קשב, אמפתיה, תצפיות, תיעוד, רפלקטיביות, ניהול שיחת משוב.

מבנה הקורס:
10 מפגשים אחת לשלושה שבועות לאורך כל השנה בסביבות למידה שונות ובהרכב משתתפים מגוון.
הימים והשעות יתפרסמו בנפרד.

דרישות הקורס:

 1. חובת נוכחות בקורס: 80%.
 2. עבודת סיום:

בניית תיק חונכות/ליווי לאורך השנה בהתאם לכלים שיילמדו בקורס.
בחינה רפלקסיבית של יישום כלי חונכות וליווי בהתנסות מעשית ותיעודם באופן מקצועי ויצירתי.

עלות קורס שלב א': 65 ש"ח

אופן ההערכה:
השתתפות פעילה במפגשים                              20%
עבודה רציפה באתר הקורס במודל המכללה       20%
עבודת סיכום                                                    60%

בחממות
מפגשים משותפים לחשיפת המפקחים, המנהלים והסגנים לכניסה להוראה ולעבודת החונכות עם המתמחים, המורים החדשים.

בשאלות ובירורים נוספים אפשר לפנות לדפנה בטלפון: 03-6901537 או בדוא"ל: dafnat@l-w.ac.il

קורס חונכים ומלווים שלב ב:

יעסוק בפיתוח תפיסת התפקיד וזהותו האישית המקצועית של החונך והמלווה. תפקיד החונכות בפיתוח קליטה מיטבית במוסדות החינוך והרחבת פרקטיקות החניכה: עבודה מבוססת עדויות וייצוגים, שאילת שאלות בניתוחי אירועים ובניית זהות מקצועית של עובד הוראה חדש.

הקריטריונים הנדרשים להשתתפות בקורס:

 1. עובד הוראה שסיים בהצלחה את הקורס בשלב א בשנה"ל תשע"ט.
 2. חונך או מלווה בפועל בשנה"ל תש"ף שסיים בעבר קורס שלב א.
 3. בעלי תפקידים שעברו קורס שלב א וקשורים בקליטת עובדי הוראה חדשים כמו רכזי קליטה, סגנים וכדומה.

הקורס מתמקד בהבניית תפיסת הזהות המקצועית של החונך והמלווה כמוביל תהליך קליטה מיטבי: מי אני, החונך הטוב, המקדם תהליך קליטה מיטבי?

הנושאים העיקריים בקורס:
א. תפיסת תפקיד החונכות והליווי בתהליך הכשרת המתמחה והמורה החדש, מיצוב החונך מנקודת מבט של המתמחה/המורה החדש, הצוות החינוכי והסביבה המקצועית, השפעתו של החונך על תהליך הקליטה והמערכת החינוכית.
ב. דואליות, דילמות וקונפליקטים בתהליך החונכות: בין תמיכה להערכה, בין תלות לאוטונומיה ובין מחויבות למתמחה/למורה החדש ולמערכת הבית ספרית.
ג. פיתוח כישורי הדרכה והנחיה בדגש על:

  1. עבודת החונכות מבוססת עדויות וניתוחן.
  2. פרקטיקת שאילת שאלות וניתוח אירועים בתהליך החניכה.

ד. חונכות מיטבית מהי? הערכת עבודת החונכות ותרומתה לחונך.
ה. היכרות עם מודלים של חונכות והבניית מודל חונכות אישי.

מבנה הקורס:
10 מפגשים אחת לשלושה שבועות לאורך כל השנה, חלקם בסביבות למידה שונות ובהרכב משתתפים מגוון. הימים והשעות יתפרסמו בנפרד.

דרישות הקורס:

 1. חובת נוכחות בקורס: 80%.
 2. עבודת סיום: בניית מודל חונכות אישי על פי מודלים בספרות וביסוסו.

עלות קורס שלב ב': 65 ש"ח

אופן ההערכה:
השתתפות פעילה במפגשים                             20%
עבודה רציפה באתר הקורס במודל המכללה        20%
עבודת סיכום                                                    60%

בחממות
מפגשים משותפים עם המפקחים, המנהלים והסגנים ועם משתלמי הקורס שלב א.
בסוף שנה"ל מפגשים בהשתתפות נציגי הרשות, הפיקוח, מנהלים וסגנים, המתמחים, החדשים והחונכים והמלווים משלב א.

עיקרי התוכנית

סגל

רכזת חונכים ומלווים

ד"ר עידית פורת

יעוץ והרשמה
דוא"לdafnat@l-w.ac.il
טלפון: 03-6901537

<< יולי 2024 >>
אבגדהוז
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3