למה ללמוד לימודי חינוך במכללת לוינסקי לחינוך?

48A8487מכללת לוינסקי לחינוך היא המוסד האקדמי הראשון בארץ ללימודי חינוך והוראה.
המכללה גדולה ואיכותית, מובילה חדשנות בלימודי חינוך ומציעה לימודים במגוון תוכניות:
תואר ראשון בחינוך B.Ed.; הסבת אקדמאים להוראה; תואר שני בחינוך M.Ed. (בחלק מן התוכניות מוצע מסלול עם תזה); תארים שניים נוספים: M.A.A.T., M.Teach לבית הספר העל-יסודי ועוד.

לימודי חינוך במכללת לוינסקי לחינוך מגוונים ונלמדים בקשר ישיר לצרכים של מערכת החינוך בארץ. בכל התוכניות יש חיבור משמעותי לתהליכי חינוך בעידן הדיגיטלי של ימינו.

המכללה מקדמת חדשנות בחינוך, בהוראה ובהתפתחות המקצועית, תוך הטמעת טכנולוגיות וחשיפה לעולם דיגיטלי עתיר ידע. זאת במטרה להכשיר אנשי חינוך היודעים להתמודד עם העולם המתחדש שילדינו גדלים בו וללמד אותם להתמודד עם האתגרים בדרכים יצירתיות ומעניינות המשתנות מילד לילד ומותאמות לכל אחד.

לשם כך הוקם במכללה המרכז להוראה חדשנית ומיטבית, הכולל מרכז סימולציות ולמידה ממקרים ומרחב למידה חדשני.