לימודים במסלול תואר שני בחינוך עם תזה

תוכנית תואר שני בחינוך עם תזה מיועדת לסטודנטים מצטיינים, הרואים במחקר היבט מרכזי בפעילותם המקצועית ומעוניינים להמשיך ולהתקדם כחוקרים בתחומם. בתוכנית ישולב מערך מתוגבר של לימודי מחקר.

מסלול תואר שני בחינוך עם תזה יאפשר סלילת דרכם של הסטודנטים החוקרים ללימודים עתידיים לקראת תואר שלישי, ויפתח בפניהם את ההזדמנות להיות חלק מקהילת חוקרים בתחום. זאת, באמצעות פיתוח מיומנויות שיאפשרו לסטודנטים החוקרים להציג את עבודתם בכינוסים מקצועיים, לכתוב ביקורת מושכלת ולפרסם את המחקר שלהם בכתבי-עת אקדמיים.

מסלולי הלימודים לקראת תואר שני בחינוך עם תזה אפשריים בתוכניות הבאות:

תואר שני בחינוך עם תזה לסטודנטים המסיימים שנה א' באחת מהתוכניות המצוינות מעלה:

תנאי קבלה ללומדים בתוכניות התואר השני במכללה המעוניינים במסלול תזה

 1. עמידה בראיון קבלה בפני ועדה מיוחדת לקבלה למסלול התזה.
  בוועדה לאישור קבלת הסטודנטים למסלול המחקרי משתתפים:
 • מרכזת לימודי התזה
 • ראש התוכנית
 • מנחה סמינריון שנה א' בחינוך
 1. ממוצע שנתי גבוה בשנה א' ללימודים בתוכנית, הכולל ציון של 85 לפחות בקורסים המתודולוגיים.
 2. ציון 90 לפחות בעבודה סמינריונית בחינוך בסוף שנה א' בתוכנית והמלצת מנחה הסמינריון.
 3. יכולת המועמד לתכנן את מהלך לימודיו כך שיוכל לסיימם במהלך שנתיים.
 4. המצאת מסמך התקשרות עם אחד מהמרצים בתוכנית, שהוא בעל מומחיות מחקרית מוכחת בנושא הנחקר ובהנחיית סטודנטים לפרויקט גמר בתואר השני בנושא הנחקר, ואשר יש לו דרגת מרצה בכיר לפחות.

* המכללה אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים הממלאים אחר תנאי הקבלה הנקובים לעיל.

יום לימודים: בהתאם לתוכנית התואר השני

שכר לימוד: 100% שכר לימוד אוניברסיטאי לכל שנה, למשך שנתיים.

פריסת התואר לשנה נוספת – בתשלום 25% עבור השנה השלישית.

תנאי קבלה למסיימי תוכניות .M.Ed ללא תזה, המעוניינים בהשלמה לתזה

 1. תואר שני בחינוך .M.Ed ללא תזה באחת מהתוכניות המצוינות מעלה.
 2. ציון משוקלל של 95 לפחות בתואר השני.
 3. עמידה בראיון קבלה בפני הוועדה והמצאת מסמך התקשרות עם אחד המנחים.

* המכללה אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים הממלאים אחר תנאי הקבלה הנקובים לעיל.

סה"כ ש"ש למסלול השלמת תזה:

קורס מתקדם בשיטת מחקר (כמותי או איכותני, לפי דרישות התוכנית) – 1 ש"ש
סדנת תזה (חובה) – 2 ש"ש
קורס מתקדם בחינוך – 1 ש"ש
קריאה מונחית – חובה
סה"כ שעות לתזה – 4 ש"ש
יום לימודים: יום רביעי
שכר לימוד: לפי שעות בפועל