לימודים בתוכנית לתואר שני בחינוך עם תזה

התוכנית לתואר שני בחינוך עם תזה מיועדת לסטודנטיות ולסטודנטים מצטיינים, הרואים במחקר היבט מרכזי בפעילותם המקצועית ומעוניינים להמשיך ולהתקדם כחוקרים בתחומם. בתוכנית ישולב מערך מתוגבר של לימודי מחקר.

התוכנית לתואר שני בחינוך עם תזה מאפשרת את סלילת דרכם של הסטודנטיות והסטודנטים החוקרים ללימודים עתידיים לקראת תואר שלישי, ופותחת בפניהם את ההזדמנות להיות חלק מקהילת חוקרים בתחום. זאת, באמצעות פיתוח מיומנויות שיאפשרו להם להציג את עבודתם בכינוסים מקצועיים, לכתוב ביקורת מושכלת ולפרסם את המחקר שלהם בכתבי-עת אקדמיים.

הלימודים לקראת תואר שני בחינוך עם תזה אפשריים בתוכניות הבאות:

מלגות לסטודנטים הכותבים עבודת תזה

סטודנט שאושרה הצעתו לתזה יהיה זכאי לקבלת עד 10,000 ש"ח תמיכה מהמרכז האקדמי.
התמיכה כוללת מלגת לימודים בסך 10,000 ש"ח. החלק הראשון בסך 5,000 שח ישולם לסטודנט לאחר אישור הצעת התזה על ידי ועדת התזה והחלק השני בסך 5,000 ש"ח ישולם לסטודנט לאחר הגשת עבודת התזה.

תואר שני בחינוך עם תזה לסטודנטים המסיימים שנה א באחת מהתוכניות המצוינות מעלה:

תנאי קבלה ללומדים בתוכניות לתואר שני במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט

1. עמידה בראיון קבלה בפני ועדה מיוחדת לקבלה לתוכנית.
חברי הוועדה:

  • מרכזת לימודי התזה
  • ראש התוכנית
  • מנחה סמינריון שנה א בחינוך

2. ממוצע שנתי גבוה בשנה א ללימודים בתוכנית, הכולל ציון של 85 לפחות בקורסים המתודולוגיים.

3. ציון 90 לפחות בעבודה סמינריונית בחינוך בסוף שנה א בתוכנית והמלצת מנחה הסמינריון.

4. יכולת המועמד לתכנן את מהלך לימודיו כך שיוכל לסיימם במהלך שנתיים.

5. המצאת מסמך התקשרות עם מנחה, שלו מומחיות מחקרית מוכחת בנושא הנחקר ובהנחיית סטודנטים בעבודות מחקר מתקדמות ואשר יש לו דרגת מרצה בכיר לפחות.

* המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט אינו מתחייב לקבל את כל המועמדים הממלאים אחר תנאי הקבלה הנקובים לעיל.

יום לימודים: בהתאם לתוכנית לתואר שני שבה המועמד לומד

שכר לימוד: 100% שכר לימוד אוניברסיטאי לכל שנה, למשך שנתיים

פריסת התואר לשנה נוספת – בתשלום 25% משכר הלימוד עבור השנה השלישית

תנאי קבלה למסיימי תוכניות M.Ed. ללא תזה המעוניינים בהשלמה לתזה

  1. תואר שני בחינוך M.Ed. ללא תזה באחת מהתוכניות המצוינות מעלה.
  2. ציון משוקלל של 92 לפחות בתואר השני.
  3. עמידה בראיון קבלה בפני הוועדה והמצאת מסמך התקשרות עם אחד המנחים.

* המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט אינו מתחייב לקבל את כל המועמדים הממלאים אחר תנאי הקבלה הנקובים לעיל.

סה"כ ש"ש בתוכנית השלמה לתזה:

קורס מתקדם בשיטת מחקר (כמותי או איכותני, לפי דרישות התוכנית) – 1 ש"ש
סדנת תזה (חובה) – 2 ש"ש
קורס מתקדם בחינוך – 1 ש"ש
קריאה מונחית – חובה
סה"כ שעות לתזה – 4 ש"ש
יום לימודים: יום רביעי
שכר לימוד: לפי שעות בפועל

התוכנית לתואר שני בחינוך .M.Ed עם תזה בשנת תשפ"ד

מבנה לימודים: שנת לימודים פורמלית בתוכנית לתואר שני (3 סמסטרים, כולל סמסטר קיץ) ושנת  מחקר תזה. סה"כ: שנתיים לימודים עד קבלת הזכאות לתואר שני עם תזה.

 קבלה לתוכנית עם תזה: סוף סמסטר א, על בסיס המלצה של מנחה הסמינריון בחינוך ועמידה בריאיון קבלה.

 תנאי המשך בתוכנית עם תזה: עמידה בתנאי הקבלה בסוף שנת הלימודים לאחר סמסטר הקיץ: ציון 90 בסמינריון, ממוצע 85 לפחות בקורסים בשיטות מחקר.

 לימודים בתוכנית עם תזה:

בסמסטר ב בשנה הראשונה ללימודים:

  • סדנת תזה בהיקף 1 ש"ש
  • קורס שיטות מחקר מתקדמות בהיקף 1 ש"ש
  • הגשת הצעת מחקר עד ספטמבר

בסמסטר א בשנה השנייה ללימודים:

  • המשך סדנת תזה המלווה את מהלך המחקר בהיקף 1 ש"ש

 הגשת עבודת תזה: בסוף שנת הלימודים השנייה.