לימודים בתוכנית לתואר שני בחינוך במסלול עם תזה

התוכנית לתואר שני בחינוך עם תזה מיועדת לסטודנטים מצטיינים, הרואים במחקר היבט מרכזי בפעילותם המקצועית ומעוניינים להמשיך ולהתקדם כחוקרים בתחומם. בתוכנית ישולב מערך מתוגבר של לימודי מחקר.

מסלול התוכנית לתואר שני בחינוך עם תזה

התוכנית לתואר שני בחינוך עם תזה מיועדת לסטודנטים מצטיינים, הרואים במחקר היבט מרכזי בפעילותם המקצועית ומעוניינים להמשיך ולהתקדם כחוקרים בתחומם. בתוכנית ישולב מערך מתוגבר של לימודי מחקר.

התוכנית לתואר שני בחינוך עם תזה תאפשר את סלילת דרכם של הסטודנטים החוקרים ללימודים עתידיים לקראת תואר שלישי, ותפתח בפניהם את ההזדמנות להיות חלק מקהילת חוקרים בתחום. זאת, באמצעות פיתוח מיומנויות שיאפשרו להם להציג את עבודתם בכינוסים מקצועיים, לכתוב ביקורת מושכלת ולפרסם את המחקר שלהם בכתבי-עת אקדמיים.

מסלולי הלימודים לקראת תואר שני בחינוך עם תזה אפשריים בתוכניות הבאות:

תואר שני בחינוך עם תזה לסטודנטים המסיימים שנה א באחת מהתוכניות המצוינות מעלה:

תנאי קבלה ללומדים בתוכניות התואר השני במרכז האקדמי המעוניינים במסלול תזה

 1. עמידה בראיון קבלה בפני ועדה מיוחדת לקבלה למסלול התזה.
  בוועדה לאישור קבלת הסטודנטים למסלול המחקרי משתתפים:
 • מרכזת לימודי התזה
 • ראש התוכנית
 • מנחה סמינריון שנה א בחינוך
 1. ממוצע שנתי גבוה בשנה א ללימודים בתוכנית, הכולל ציון של 85 לפחות בקורסים המתודולוגיים.
 2. ציון 90 לפחות בעבודה סמינריונית בחינוך בסוף שנה א בתוכנית והמלצת מנחה הסמינריון.
 3. יכולת המועמד לתכנן את מהלך לימודיו כך שיוכל לסיימם במהלך שנתיים.
 4. המצאת מסמך התקשרות עם אחד מהמרצים בתוכנית, שהוא בעל מומחיות מחקרית מוכחת בנושא הנחקר ובהנחיית סטודנטים לפרויקט גמר בתואר השני בנושא הנחקר, ואשר יש לו דרגת מרצה בכיר לפחות.

* המרכז האקדמי אינו מתחייב לקבל את כל המועמדים הממלאים אחר תנאי הקבלה הנקובים לעיל.

יום לימודים: בהתאם לתוכנית התואר השני

שכר לימוד 100% :שכר לימוד אוניברסיטאי לכל שנה, למשך שנתיים

פריסת התואר לשנה נוספת – בתשלום 25% עבור השנה השלישית

תנאי קבלה למסיימי תוכניות M.Ed. ללא תזה המעוניינים בהשלמה לתזה

 1. תואר שני בחינוך M.Ed. ללא תזה באחת מהתוכניות המצוינות מעלה.
 2. ציון משוקלל של 92 לפחות בתואר השני.
 3. עמידה בראיון קבלה בפני הוועדה והמצאת מסמך התקשרות עם אחד המנחים.

* המרכז האקדמי אינו מתחייב לקבל את כל המועמדים הממלאים אחר תנאי הקבלה הנקובים לעיל.

סה"כ ש"ש למסלול השלמת תזה:

קורס מתקדם בשיטת מחקר (כמותי או איכותני, לפי דרישות התוכנית) – 1 ש"ש
סדנת תזה (חובה) – 2 ש"ש
קורס מתקדם בחינוך – 1 ש"ש
קריאה מונחית – חובה
סה"כ שעות לתזה – 4 ש"ש
יום לימודים: יום רביעי
שכר לימוד: לפי שעות בפועל

מסלול התזה בשנת תשפ"ד

מבנה לימודים: שנת לימודים פורמלית בתוכנית לתואר שני (3 סמסטרים, כולל סמסטר קיץ) ושנת  מחקר תזה. סה"כ: שנתיים לימודים עד קבלת הזכאות לתואר שני עם תזה.

 קבלה למסלול תזה: סוף סמסטר א, על בסיס המלצה של מנחה הסמינריון בחינוך ועמידה בריאיון קבלה.

 תנאי המשך במסלול התזה: עמידה בתנאי הקבלה בסוף שנת הלימודים לאחר סמסטר הקיץ: ציון 90 בסמינריון, ממוצע 85 לפחות בקורסים בשיטות מחקר.

 לימודים במסלול התזה:

בסמסטר ב בשנה הראשונה ללימודים:

 • סדנת תזה בהיקף 1 ש"ש
 • קורס שיטות מחקר מתקדמות בהיקף 1 ש"ש
 • הגשת הצעת מחקר עד ספטמבר

בסמסטר א בשנה השנייה ללימודים:

 • המשך סדנת תזה המלווה את מהלך המחקר בהיקף 1 ש"ש

 הגשת עבודת תזה: בסוף שנת הלימודים השנייה.