על הוועד

ועד הסגל המינהלי הוא הגוף היציג של כלל עובדי המינהל במכללת לוינסקי לחינוך והוא הגוף המייצג את כלל חברי הסגל המנהלי בעניינים עקרוניים, כלליים ואישיים הנוגעים לתנאי עבודתם בפני ההנהלה. חברי הוועד הן עובדות המכללה מיחידות שונות אשר נבחרות לכהונתן אחת לשלוש שנים. חברי הוועד עושות את עבודתן בהתנדבות, תוך שמירה על ביצוע תקנון הוועדים של ההסתדרות.

ועד העובדים מגן על זכויות העובדים לפי החוק, מקפיד על מימוש זכויותיהם המעוגנות במקום העבודה ובהסכמים קיבוציים ומקומיים. הוועד משקיע מאמצים רבים בארגון ובקיום פעילויות תרבות ורווחה לעובדים ולבני משפחותיהם.

ציוני דרך

ועד עובדי המינהל הוקם בשנת 2009 בשיתוף עם ההסתדרות הלאומית.

בשנת 2011 נחתם ההסכם הקיבוצי הראשון ובשנת 2014 נחתם ההסכם הקיבוצי השני.

בשנת 2017 התקבלה ההחלטה לעבור לחסות ההסתדרות הכללית.

בימים אלו אנחנו בתהליך משא ומתן לגיבוש הסכם קיבוצי חדש שאנו מקווים שיהיה טוב יותר לרווחת העובדים.

דבר יו"ר הוועד

עובדי המינהל הם נדבך חשוב ומשמעותי בפעילות היום יומית במכללה והם מעורבים בנעשה בה ברבדים שונים.

ועד העובדים נועד לשרת את ציבור העובדים בצורה נאמנה, ביושר ובכבוד ולייצגם בפני הנהלת המכללה בנושאים שונים.

עבודתן המורכבת של חברי הוועד דורשת רגישות, דיסקרטיות, סובלנות, פתיחות ושימת דגש על דאגה לרווחתם של העובדים, לשיפור מעמדם ולשמירה על זכויותיהם. חברי הוועד ישמחו לסייע ולייעץ לכם בכל שאלה ועניין ולטפל בנושאים השונים שבתחומי אחריותן.

מטרות הוועד

  1. שמירה על זכויות העובדים, ייצוגם בפני הנהלת המכללה ושיפור מעמדם ותנאיהם תוך דיאלוג ושיתוף פעולה עם ההנהלה.
  2. הענקת טיפול מקצועי ואישי לכל פונה.
  3. הרחבת הפעילויות בתחום הרווחה והתרבות.

 

אני מקווה כי שיתוף הפעולה והשותפות לדרך תאפשר להמשיך ולחזק את מעמד העובדים המנהליים באופן מובנה ואפקטיבי.