11.07.2022
יום שני
22:30-20:00

הפקולטה לחינוך מוזיקלי: בימת יוצרים

בבר-גיורא
11.07.2022 בשעה 22:30-20:00