05.05.2021
יום רביעי
16:00-14:30
קמפוס תל אביב
19.05.2021
יום רביעי
16:00-14:30
קמפוס תל אביב
23.06.2021
יום רביעי
15:30-13:30
08.09.2021
יום רביעי
15:30-13:30