הלוואה ללומדים

הלומדים בתוכנית לימודי תואר שני מוסמך בהוראה M.Teach זכאים להלוואת לימודים מותנית בסך 14,000 ₪  בכל אחת משתי שנות הלימוד.

הזכאות להלוואה היא לסטודנטים הלומדים הוראת מקצוע מועדף למגזר הממלכתי הכללי, מבין המקצועות הבאים: מתמטיקה, מדעים, אנגלית, לשון עברית, גיאוגרפיה, מקרא/תנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות ישראל, תושב"ע.

חסרי תואר אקדמי במקצועות מועדפים, הלומדים הוראת מקצוע מועדף, יוכלו להגיש בקשה להלוואה מותנית מועדפת והבקשה תידון בוועדה באגף להכשרת עובדי הוראה.

התנאים לקבלת ההלוואה

  • לימודים בהיקף של יותר מ-15 ש"ש.
  • התחייבות הסטודנט ללמוד באופן סדיר ורצוף עד להשלמת התוכנית.
  • התחייבות הסטודנט לעבוד לאחר סיום לימודיו שנתיים בהוראה לכל הלוואה מותנית בהיקף של 2/3 משרה לפחות.
  • התחייבות הסטודנט להחזיר למשרד החינוך את המערך המסייע במקרה שהפסיק את לימודיו ביוזמתו.