פטור מלא מתשלום שכר לימוד (מלבד תשלומים נלווים) לסטודנטים בתוכנית רג"ב משרד החינוך העומדים בתנאי הקבלה לתוכנית.

משרד החינוך יעניק הלוואה מותנית* בסך 5,800 ₪ והמכללה תעניק מלגה משלימה עד לגובה שכר הלימוד (הסטודנטים בתוכנית לא יוכלו לקבל הלוואות אחרות ממשרד החינוך).

בהתאם להנחיות האגף להתמחות והכניסה לעבודה, חובת ההתמחות בהוראה (סטאז') הכוללת השתתפות בסדנת סטאז', תהיה במעמד של מורה בפועל (במינהל הלומדים הממוחשב הסטודנטים מתוכנית רג"ב יירשמו כלומדים בלימודי המשך).

לפרטים על המערך המסייע או על מלגות מטעם משרד החינוך לחץ כאן 

התחייבויות מקבלי המלגה – תוכנית המצוינות רג"ב

סטודנטים שקיבלו מלגה מתחייבים:

  1. ללמוד באופן סדיר ורצוף בתוכנית לימודים מלאה.
  2. לקחת חלק בעשייה הקהילתית-החברתית במכללה ובקהילה.
  3. להשתתף בפעילויות, בכינוסים ובימי עיון מכללתיים וארציים הנערכים לסטודנטים.
  4. להשתלב בעבודה בהוראה עם סיום לימודי ההכשרה בהיקף של 2/3 משרה לפחות במשך שלוש שנים ובתוך ארבע שנים וחצי מסיום שלוש שנות הלימודים בתוכנית.
  5. סטודנטים שקיבלו את המלגה מתחייבים להחזיר את ההטבות שקיבלו במהלך ההכשרה אם יפרשו מהתוכנית מרצונם, או שיוצאו מהתוכנית בשל אי עמידה בדרישותיה. במקרים אלו פטור מהחזר ההטבות יידון בוועדת חריגים. חובת החזר ההלוואה המותנית חלה על הסטודנטים, אלא אם כן יקבלו אישור מאגף בכיר לכ"א בהוראה לדחייה או לפטור מהחזר.

 

פירוט על השתתפות בתשלום שכר לימוד לסטודנטים בתוכנית רג"ב מכללה

מכללת לוינסקי לחינוך תעניק הלוואה מותנית בשיעור של 30% משכר הלימוד.

התחייבויות מקבלי המלגה – תוכנית המצוינות רג"ב מכללה

סטודנטים שקיבלו מלגה מתחייבים:

  1. ללמוד באופן סדיר ורצוף בתוכנית לימודים מלאה.
  2. לקחת חלק בעשייה הקהילתית-החברתית במכללה ובקהילה.
  3. להשתתף בפעילויות, בכינוסים ובימי עיון מכללתיים וארציים הנערכים לסטודנטים.
  4. סטודנטים שקיבלו את המלגה מתחייבים להחזיר את ההטבות שקיבלו במהלך ההכשרה אם יפרשו מהתוכנית מרצונם, או שיוצאו מהתוכנית בשל אי עמידה בדרישותיה. במקרים אלו פטור מהחזר ההטבות יידון בוועדת חריגים. חובת החזר ההלוואה המותנית חלה על הסטודנטים, אלא אם כן יקבלו אישור מאגף בכיר לכ"א בהוראה לדחייה או לפטור מהחזר.