שנה א – סמסטר א

  שם הקורס היקף
1. מחקר איכותני מתקדם 1 ש"ש
2. סוגיות נבחרות בהוראת פרקים נבחרים בגאומטריית המרחב א 1 ש"ש
3. קורס מתקדם במתמטיקה ניסויית 2 ש"ש
4. ביסוס הידע המתמטי להוראה בבית הספר העל יסודי 2 ש"ש

 

שנה א – סמסטר ב

  שם הקורס היקף
1. מחקר כמותי מתקדם 1 ש"ש
2. קורס מתמטיקה – בחירה:

• קורס מתקדם בהסתברות

• אנליזה פונקציונלית

1 ש"ש
3. קורס מתמטיקה – בחירה

• נושאים מתקדמים במתמטיקה

• תורת המשחקים הרחבה

1 ש"ש
4. תיאוריות בחינוך מתמטי 1 ש"ש
5. הוראה מותאמת בשילוב כלים דיגיטליים 2 ש"ש

 

שנה ב – סמסטר א

  שם הקורס היקף
1. סמינריון (בחירה מבין שתי אפשרויות):

• הוראה-למידה של מתמטיקה עם חומרים ממוחשבים אינטראקטיביים

• יישומים נבחרים של תיאוריית ויגוצקי בהוראת מתמטיקה

3 ש"ש (שנתי)
2. סדנת פרויקט (בחירה בין מחקר לבין פיתוח) 1 ש"ש (שנתי)
3. היסטוריה ופילוסופיה של המתמטיקה 1 ש"ש
4. טכנולוגיות מידע ותקשורת 1 ש"ש
5. יישומי מחקר להוראה 1 ש"ש

 

שנה ב – סמסטר ב

  שם הקורס היקף
1. סמינריון (בחירה מבין שתי אפשרויות):

• הוראה-למידה של מתמטיקה עם חומרים ממוחשבים אינטראקטיביים

• יישומים נבחרים של תיאוריית ויגוצקי בהוראת מתמטיקה

3 ש"ש (שנתי)
2. סדנת פרויקט (בחירה בין מחקר לבין פיתוח) 1 ש"ש (שנתי)
3. קורס חינוך מתמטי – בחירה

• פרקטיקות להוראת מתמטיקה בביה"ס העל יסודי

• סוגיות נבחרות בהוראת פרקים נבחרים בגאומטריית המרחב ב

1 ש"ש
4. פיתוח חשיבה מתמטית 2 ש"ש