ממערכת מידע למרצה ניתן להדפיס טפסים שימושיים.
לדוגמה, טפסים בנושא: בקשה לאישור קצובת נסיעה והצהרה על מסגרות עבודה בהוראה.
היכנסו לפורטל שירותי מידע אישי ובחרו במערכת מידע למרצה – תחת הלשונית "טפסים" בחרו את הטופס אותו תרצו להדפיס.

(הסבר מתוך אתר התמיכה)

 

 

שם הטופס
טופס הצהרה על יום מחלה – בפורמט PDF
טופס 101 לשנת 2019
טופס 101 לשנת 2020
נוהל שומע חופשי
הנחה לעובדים בשכר לימוד
הסכם סודיות
נוהל הלוואה
נסיעות
פנסיה
תקנון הטרדה מינית
בקשה לחופשה ללא תשלום – מונגש
בקשה לחופשה ללא תשלום