פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשפ"א

יום שלישי (כ"ה בתשרי תשפ"א) 13 באוקטובר 2020

במתכונת מקוונת בזום


בתוכנית:

11:00-10:30
פתיחת יום הסגל ועדכונים לקראת שנת הלימודים תשפ"א
פרופ' מיכל בלר, נשיאת המכללה
ד"ר יעל קמחי, רקטור בפועל


12:00-11:00
"לעלות ברשת או ליפול בה?" איומים והזדמנויות בלמידה מקוונת
פרופ' שיזף רפאלי, נשיא מכללת שנקר

תקציר
הלמידה המקוונת איננה חדשה, אולם עכשיו, פתאום, היא נחלת הכלל. מהם הסיכונים והדאגות? מהן האפשרויות החדשות שנפתחות בפנינו? בין השאר, מדובר במציאות חדשה ובתפיסה חדשה של מרחק, של זמן ושל מרכז. ההתייחסות לפרטיות, המבנה של הכיתה, מעמדו של הספר המודפס, מרכזיותו של הזיכרון האנושי, ואפילו הגדרתה של האמת – דורשים כולם חשיבה מחודשת.


הרשמה ליום הסגל