קורס קיץ

הקורס נועד למתעניינים השואפים ללמוד בתכניות הלימוד השונות של בית הספר לחינוך מוזיקלי, אך בהכשרתם טרם הגיעו לרמה המאפשרת להם להשתלב ולהצליח בלימודיהם. מתעניינים שנגשו לבחינות הקבלה לקראת התוכנית ללימודי התואר B.Ed ולא עמדו בה בהצלחה, יכולים לנסות ולהשלים את הידע הנדרש באמצעות המכינה. עמידה בבחינת הסיום של המכינה שקולה להצלחה בבחינות הקבלה לבית הספר לחינוך מוזיקלי בתחומי התיאוריה המוזיקלית ופיתוח השמיעה.
בבסיסה של כל פעילות מוזיקלית מונחת היכולת להקשיב, לקרוא ולפענח, להבין, וליצור מחדש. תוכנית המכינה מיועדת לפיתוח היכולות הללו באופן חוויתי, היונק מן המקורות המסורתיים והמחובר להווה המוזיקלי.
מנושאי הקורס:
  1. הכרת היסודות התיאורטיים, פיתוח יכולות הזיהוי: המלודית, הריתמית, ההרמונית.
  2. פענוח טקסט וסולפז', כתיבת תווים, פיתוח הזיכרון המוזיקלי, הבנה צורנית, אוריינטציה סגנונית וספרות רלוונטית.
 
המפגשים: המכינה תחל ב -11.8.19 ותסתיים ב-8.9.19
5 ימים בשבוע, ברצף (ללא כולל שישי) בשעות 9:00-14:30
לפרטים: מזכירות הפקולטה לחינוך מוזיקלי 03-6901540