מכינה ביסודות המוזיקה המערבית מקנה מיומנויות, ידע והשכלה לקראת לימודי מוזיקה גבוהים בפקולטה לחינוך מוזיקלי.
הלימוד מתמקד בפן המעשי של פיתוח שמיעה, מעגן את השמיעה בבסיס התיאורטי ומחזק את החומר הנלמד ליד המקלדת. הלומדים נחשפים למרכיבי המוזיקה השונים: מלודיה, קצב, הרמוניה, מרקם, צורה, עוצמה וגוון.

הקורס מיועד למועמדים הזקוקים לחיזוק ידע מוזיקלי תיאורטי במסגרת הגשת מועמדותם ללימודי תואר ראשון B.Ed. בחינוך מוזיקלי   – המתבקשים לעבור קורס זה יקבלו הודעה לאחר ועדת הקבלה לתואר ראשון B.Ed. בחינוך מוזיקלי.
הקורס יילמד בחודשי הקיץ במתכונת מואצת של חמישה ימי לימוד בשבוע למשך ארבעה שבועות משעות הבוקר עד שעות הצוהריים.

לפרטים ולהרשמה לתואר ראשון B.Ed. בחינוך מוזיקלי יש ליצור קשר עם מרכז הייעוץ וההרשמה בטל' 03-6901690 או בדוא"ל info@levinsky.ac.il

לסילבוס קורס המכינה >>

המפגשיםהמכינה תתקיים במשך ארבעה שבועות,
5 ימים בשבוע, ברצף (לא כולל שישי) בשעות 9:00-14:30

לפרטים: מזכירות הפקולטה לחינוך מוזיקלי 03-6901540 | דוא"ל  musiced@levinsky.ac.il