שלום לך,

אנו שמחים על הצטרפותך למכללת לוינסקי לחינוך ומברכים אותך בהשתלבות מוצלחת ומהנה בתפקידך החדש, בצוות היחידה ובמכללה.

כדי שהליך קליטתך במערכות הממוחשבות במכללה יתבצע ביעילות טרם התחלת עבודתך, ריכזנו את פרטי המידע שעליך למלא ולצרף בדוא"ל.
הסכם העסקתך יועבר אליך לחתימה במהלך הימים הראשונים לתחילת עבודתך.

טפסים ומסמכים שעליך להמציא (יש לסרוק את המסמכים הבאים באופן ברור ולשלוח אותם בדוא"ל mayakl@levinsky.ac.il):

  • צילום ת"ז כולל ספח
  • צילום שיק/אשראי/אסמכתה מהבנק לצורך אימות פרטי חשבון הבנק
  • תעודת תואר
  • סוג הרכב ומספרו

מלאו את המסמכים הבאים ושלחו בדוא"ל  mayakl@levinsky.ac.il

שאלון אישי >>
טופס נסיעות ופרטי חשבון בנק >>
טופס 101 >>
טופס פנסיה/ביטוח מנהלים >> (*לצורך של הנגשת המסמך ניתן לפנות למייל dganit.hoffenbartal@levinsky.ac.il)
טופס מניעת הטרדות מיניות >>
טופס הסכם סודיות >>