סגל המרכז


ד"ר דגנית הופנברטל

ראש המרכז  ומרכזת נגישות
dganit.hoffenbartal@l-w.ac.il


שרון בנטמן

מתאמת משרד
SharonBe6@l-w.ac.il
mll@l-w.ac.il


ד"ר ענת פרישמן – שטרית

אחראית התאמות בדרכי היבחנות
anatfs26@gmail.com


ד"ר הדס קסירר יזרעאלי

יועצת העומדת בקשר עם עובדי השיקום
hadass.kasirer@l-w.ac.il


ד"ר מיכאלה כדורי שלזק

מרכזת הטיפול בעולים חדשים וסטודנטים שעברית אינה שפת אימם 
michaella.kadury@l-w.ac.il


עינב יעקובי

מרכזת חונכויות
mitnadevm@gmail.com


נעה מנצ'ל

תמיכה אקדמית
noamenchel@gmail.com


רחל פדרגרין

תמיכה אקדמית
rahelfed@gmail.com