תכנית לימודים- קורס להכשרת מטפלים התנהגותיים
ניתוח התנהגות יישומי ABA
אילת

מטרת הקורס:

הכשרת מטפלים על פי עקרונות ניתוח התנהגות יישומי. ההכשרה כוללת היבטים תיאורטיים ומעשיים. בתום הקורס המשתתפים יוכלו להשתלב בצוות טיפולי כמטפלים התנהגותיים במגזר הפרטי או הציבורי.

צוות ההוראה:

צוות בית ליאור מנוהל ע"י גילי יהב ומורכב ממנתחי התנהגות מוסמכים ומנוסים.

תכני הלימוד:

  • מבואות  ומושגי יסוד בניתוח התנהגות יישומי, עיכוב התפתחותי ולקויות תקשורת
  • טכניקות ופרוצדורות למידה בניתוח התנהגות
  • טיפול בקשיי התנהגות, התנהגויות גרייה ופגיעה עצמית
  • שילוב בקהילה ושילוב יחידני
  • מעקב אחרי מטרות והתקדמות הילד בטיפול

דרכי הלמידה:

למידה דרך הרצאה, למידה פעילה, תרגול מעשי, למידה באמצעות משחקי תפקידים, צפייה וניתוח סרטוני טיפול.

תכני המפגשים:

שיעור נושא
1

שיעור מבוא- מהו ABA ?

מבוא לניתוח התנהגות יישומי:

ניתוח התנהגות יישומי כגישה חינוכית וטיפולית

2

שיעור מבוא- מהו אוטיזם?

מבוא להפרעות בתקשורת, אטיולוגיה ומאפיינים

3

עקרונות בניתוח התנהגות ומהות הטיפול ההתנהגותי

עקרונות בהבנת התנהגות, הגדרת התנהגות

היכרות עם מערך הטיפול ההתנהגותי ועקרונות טיפול יעיל לילדים עם אוטיזם

4

עקרונות בהגברת והפחתת התנהגות

חיזוק חיובי וחיזוק שלילי, הכחדה וענישה

5

עקרונות בהגברת והפחתת התנהגות – סדנה מעשית

חיזוק חיובי וחיזוק שלילי, הכחדה וענישה

טכניקות למידה בניתוח התנהגות

למידה מזדמנת

6

טכניקות למידה בניתוח התנהגות

הקניית התנהגות חדשה באמצעות DTT אימון ניסיון מובחן

סדנא מעשית לתרגול למידה יחידנית

סוגיות באתיקה טיפולית

 

שיעור נושא
7

סדנא מעשית לתרגול למידה יחידנית

עיצוב, שרשור, שימור והכללה

חבילת טיפול להתנהגויות מורכבות

טיפול בבעיות התנהגות, התנהגויות גרייה עצמית ועוד

סדנא מעשית לתרגול למידה יחידנית
8 פיתוח שפה ותקשורת
סדנא לתרגול למידה יחידנית בנושא שפה ותקשורת
9

סדנה לתרגול למידה יחידנית

בנושאים: משחק, כישורי חיים, תקשורת, שפה, קוגניציה

10 פיתוח יוזמה ומיומנויות משחק
עצמאות וכישורי חיים
11

שילוב בקהילה

שילוב בקהילה ושילוב יחידני במסגרות חינוך רגילות

סדנא בנושא למידה תומכת שילוב

12

סדנא בנושא איסוף נתונים

מעקב אחרי מטרות והתקדמות הילד בטיפול – שיטות תצפית ומחקר בניתוח התנהגות

13

סדנא מסכמת למיומנויות הטיפול ההתנהגותי

הכנה למבחנים

 

שיעור נושא
14

דיון בנושא השמה

משוב ומבחן תיאורטי ומעשי מסכם

* יתכנו שינויים.