תכנית לימודים- קורס להכשרת מטפלים התנהגותיים
ניתוח התנהגות יישומי ABA
אילת

מטרת הקורס:

הכשרת מטפלים על פי עקרונות ניתוח התנהגות יישומי. ההכשרה כוללת היבטים תיאורטיים ומעשיים. בתום הקורס המשתתפים יוכלו להשתלב בצוות טיפולי כמטפלים התנהגותיים במגזר הפרטי או הציבורי.

צוות ההוראה:

צוות בית ליאור מנוהל ע"י גילי יהב ומורכב ממנתחי התנהגות מוסמכים ומנוסים.

תכני הלימוד:

  • מבואות  ומושגי יסוד בניתוח התנהגות יישומי, עיכוב התפתחותי ולקויות תקשורת
  • טכניקות ופרוצדורות למידה בניתוח התנהגות
  • טיפול בקשיי התנהגות, התנהגויות גרייה ופגיעה עצמית
  • שילוב בקהילה ושילוב יחידני
  • מעקב אחרי מטרות והתקדמות הילד בטיפול

דרכי הלמידה:

למידה דרך הרצאה, למידה פעילה, תרגול מעשי, למידה באמצעות משחקי תפקידים, צפייה וניתוח סרטוני טיפול.

תכני המפגשים:

שיעורנושא
1

שיעור מבוא- מהו ABA ?

מבוא לניתוח התנהגות יישומי:

ניתוח התנהגות יישומי כגישה חינוכית וטיפולית

2

שיעור מבוא- מהו אוטיזם?

מבוא להפרעות בתקשורת, אטיולוגיה ומאפיינים

3

עקרונות בניתוח התנהגות ומהות הטיפול ההתנהגותי

עקרונות בהבנת התנהגות, הגדרת התנהגות

היכרות עם מערך הטיפול ההתנהגותי ועקרונות טיפול יעיל לילדים עם אוטיזם

4

עקרונות בהגברת והפחתת התנהגות

חיזוק חיובי וחיזוק שלילי, הכחדה וענישה

5

עקרונות בהגברת והפחתת התנהגות – סדנה מעשית

חיזוק חיובי וחיזוק שלילי, הכחדה וענישה

טכניקות למידה בניתוח התנהגות

למידה מזדמנת

6

טכניקות למידה בניתוח התנהגות

הקניית התנהגות חדשה באמצעות DTT אימון ניסיון מובחן

סדנא מעשית לתרגול למידה יחידנית

סוגיות באתיקה טיפולית

 

שיעורנושא
7

סדנא מעשית לתרגול למידה יחידנית

עיצוב, שרשור, שימור והכללה

חבילת טיפול להתנהגויות מורכבות

טיפול בבעיות התנהגות, התנהגויות גרייה עצמית ועוד

סדנא מעשית לתרגול למידה יחידנית
8פיתוח שפה ותקשורת
סדנא לתרגול למידה יחידנית בנושא שפה ותקשורת
9

סדנה לתרגול למידה יחידנית

בנושאים: משחק, כישורי חיים, תקשורת, שפה, קוגניציה

10פיתוח יוזמה ומיומנויות משחק
עצמאות וכישורי חיים
11

שילוב בקהילה

שילוב בקהילה ושילוב יחידני במסגרות חינוך רגילות

סדנא בנושא למידה תומכת שילוב

12

סדנא בנושא איסוף נתונים

מעקב אחרי מטרות והתקדמות הילד בטיפול – שיטות תצפית ומחקר בניתוח התנהגות

13

סדנא מסכמת למיומנויות הטיפול ההתנהגותי

הכנה למבחנים

 

שיעורנושא
14

דיון בנושא השמה

משוב ומבחן תיאורטי ומעשי מסכם

* יתכנו שינויים.