תכני המפגשים

סמסטר א'

מס שיעורנושא השיעור
1מבוא לטיפול התנהגותי- ניתוח התנהגות יישומי ABA לילדים עם עיכוב התפתחותי ואוטיזם.
2מבוא לאוטיזם, לקויות תקשורת ורצף האוטיזם.
3עקרונות יסוד בניתוח התנהגות כפי שבאים לידי ביטוי בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים: חיזוק חיובי ושלילי, הכחדה וענישה.
4התפתחות שפה ותקשורת בגיל הרך – התפתחות תקינה ולקויות תקשורת.
5עקרונות יסוד בניתוח התנהגות כפי שבאים לידי ביטוי בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים: חיזוק חיובי ושלילי, הכחדה וענישה.
6שיטות תצפית ומחקר בטיפול ההתנהגותי.
7טכניקות למידה בטיפול ההתנהגותי- DTT אימון לניסיון מובחן.
8טכניקות למידה בטיפול ההתנהגותי- למידה מזדמנת.
9מודלים טיפוליים במגזר הפרטי והציבורי.
10טכניקות למידה בטיפול ההתנהגותי- DTT אימון לניסיון מובחן.
11התפתחות שפה ותקשורת בגיל הרך – התפתחות תקינה ולקויות תקשורת.
12סדנה- התמודדות עם אתגרים בשדה הטיפולי
13שילוב בקהילה ושילוב יחידני של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך.
14מבחן מסכם.

 

סמסטר ב'

מס שיעורנושא השיעור
1שילוב טכניקות למידה מורכבות (עיצוב ושרשור, שילוב טכניקות) ותהליכי הקנייה (למידת אבחנה).
2שימוש בטכניקות של שימור והכללה.
3הקניית ופיתוח שפה ותקשורת.
4הקניית ופיתוח מיומנויות משחק, מיומנויות חברתיות ויוזמה.
5התמודדות עם אתגר הוויסות החושי – מערכות התחושה בגוף האדם במיקוד על רצף האוטיזם
6שילוב בקהילה ושילוב יחידני של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך.
7הדרכת הורים ומעורבותם בטיפול ההתנהגותי.
8הדרכת הורים ומעורבותם בטיפול ההתנהגותי.
9בניית חבילת טיפול להתמודדות עם התנהגויות מורכבות (גרייה ופגיעה עצמית).
10בניית חבילת טיפול להתמודדות עם התנהגויות מורכבות (גרייה ופגיעה עצמית).
11התמודדות עם אתגר הוויסות החושי – מערכות התחושה בגוף האדם במיקוד על רצף האוטיזם
12שימוש בתקשורת תומכת חליפית – תת"ח.
13שימוש בתקשורת תומכת חליפית – תת"ח.
14מבחן מסכם.