17.11.2021
יום רביעי
16:00-14:30
24.11.2021
יום רביעי
20:30-19:00
28.11.2021
יום ראשון
14:30-13:30
29.11.2021
יום שני
14:00-08:30
02.12.2021
יום חמישי
14:30-13:30
30.12.2021
יום חמישי
14:30-13:30
17.01.2022
יום שני
14:30-13:30
18.01.2022
יום שלישי
17:00-09:00

רשות המחקר: יום סגל חוקר

18.01.2022 בשעה 17:00-09:00