29.11.2023
יום רביעי
14:30-13:30

אגודת הסטודנטים: happy break

29.11.2023 בשעה 14:30-13:30
30.11.2023
יום חמישי
17:00-09:00

כינוס בנושא: גיל הנעורים, גוף וזהות

    קול קורא להגשת הצעות להרצאות בכינוס בנושא גיל הנעורים, גוף וזהות   אגף החינוך של ויצו בשיתוף עם המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט מציינים את יום הילדה והנערה הבינלאומי, שנועד להעלות למודעות ולדיון סוגיות מגדריות ייחודיות לגיל הנעורים, לנערות ולנערים. חוקרות וחוקרים, אקטיביסטיות
30.11.2023 בשעה 17:00-09:00
03.12.2023
יום ראשון
14:30-13:30
06.12.2023
יום רביעי
16:30-10:00
06.12.2023
יום רביעי
20:00-16:00
07.12.2023
יום חמישי
14:30-13:30
07.12.2023
יום חמישי
19:30-18:00
10.12.2023
יום ראשון
18:30-16:30