*המידע עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה

נושאי לימודי שנה א'

 • מבוא ללקויות למידה (א'+ב')
 • המח הלומד (נוירו-פדגוגיה)
 • מבוא לנוירופסיכולוגיה של הקריאה
 • היבטים התפתחותיים בכתיבה
 • לקויות למידה במתמטיקה
 • התערבות מותאמת- אסטרטגיות למידה
 • מאפיינים רגשיים והתפתחותיים בליקויי למידה
 • קוגניציה ויצירתיות בחינוך המיוחד
 • טכנולוגיה מסייעת עבור ליקויי למידה

 

נושאי לימוד שנה ב'

 • כלי האבחון הדידקטי
 • סדנת ניתוח מקרים
 • דוח האבחון הדידקטי ואינטגרציה עם האבחון הפסיכולוגי
 • תפיסה מערכתית- אתגרים בתכנון תוכנית התערבות

*  ייתכנו שינויים בתכנית על פי צרכי הלומדים.