מבנה התוכנית

היקף התוכנית: 2-1 שנים, אפשר לפרוס את הלימודים עד 5 שנים.

מרכיבי התוכנית סה"כ שעות – תוכנית מלאה הכרה בלימודים קודמים
לימודי חינוך 8 שעות שנתיות (ש"ש) – 10 נ"זעד 4 ש"ש
פדגוגיה ומתודיקה 4 שעות שנתיות (ש"ש) – 4 נ"זאין
התנסות 12 שעות שנתיות (ש"ש) – 12 נ"זבהתאם להתנסות קודמת
לימודי גיל הרך 18 שעות שנתיות (ש"ש) – 20 נ"זבהתאם ללימודים קודמים
לימודי התמחות 15 שעות שנתיות (ש"ש) – 15 נ"זבהתאם ללימודים קודמים

 

התוכנית אישית.

כפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוה (מל"ג) ולהמלצות של מתווה אריאב.

אקדמאים יוכלו לקבל הכרה בקורסים בהתחשב בלימודים קודמים.

 

תעודת הוראה לבית הספר היסודי (לכיתות א'-ו')

התוכנית מיועדת להכשרת מחנכים בכיתות של בית הספר היסודי. מחנכים אלה יהיו רגישים להיבטים ערכיים בתהליכי חינוך, בעלי ידע בתחום התמחותם מקצועיים ומיומנים בפיתוח סביבות למידה חדשניות ומאתגרות.

 

מבנה התוכנית

היקף התוכנית: 2-1 שנים, אפשר לפרוס את הלימודים עד 5 שנים.

מרכיבי התוכנית סה"כ שעות – תוכנית מלאה הכרה בלימודים קודמים
לימודי חינוך 13 שעות שנתיות (ש"ש) – 15 נ"זעד 7 ש"ש
פדגוגיה ומתודיקה 4 שעות שנתיות (ש"ש) – 4 נ"זאין
התנסות 12 שעות שנתיות (ש"ש) – 12 נ"זבהתאם להתנסות קודמת
לימודי התמחות 26 שעות שנתיות (ש"ש) – 26 נ"זבהתאם ללימודים קודמים

 

התוכנית אישית.

כפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוה (מל"ג) ולהמלצות של מתווה אריאב.

אקדמאים יוכלו לקבל הכרה בקורסים בהתחשב בלימודים קודמים.

 

תעודת הוראה לבית הספר העל יסודי (לכיתות ז'-י')

התוכנית מיועדת להכשרת מחנכים לבית הספר העל יסודי. מחנכים אלה יהיו רגישים להיבטים הערכיים והאתיים הקשורים לתהליכי חינוך של מתבגרים במערכת הבית ספרית, בעלי ידע בתחומי התמחותם ומקצועיים בפיתוח סביבות למידה חדשניות ומאתגרות.

 

מבנה התוכנית

היקף התוכנית: 2-1 שנים, אפשר לפרוס את הלימודים עד 5 שנים.

מרכיבי התוכנית סה"כ שעות – תוכנית מלאה הכרה בלימודים קודמים
לימודי חינוך 11 שעות שנתיות (ש"ש) – 13 נ"זעד 7 ש"ש
פדגוגיה ומתודיקה 4 שעות שנתיות (ש"ש) – 4 נ"זאין
התנסות 6 שעות שנתיות (ש"ש) – 6 נ"זבהתאם להתנסות קודמת
לימודי התמחות 26 שעות שנתיות (ש"ש) – 26 נ"זבהתאם ללימודים קודמים

 

התוכנית אישית.

כפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוה (מל"ג) ולהמלצות של מתווה אריאב.

אקדמאים יוכלו לקבל הכרה בקורסים בהתחשב בלימודים קודמים.

 

תעודת הוראה בעברית כשפה נוספת (רב גילי: לכיתות ג'-י')

התוכנית מיועדת להכשיר אקדמאים להוראת עברית כשפה נוספת בכיתות ג'-י'. במסגרת התוכנית יחשפו הלומדים להיבטים הרב-לשוניים והרב-תרבותיים המאפיינים אוכלוסיות רחבות בארץ (מגזר ערבי, עולים חדשים ועוד). תעודת הוראה במסלול רב-גילי מאפשרת לבוגרים ללמד הן בבית הספר היסודי והן בבית הספר העל-יסודי.

התוכנית מתאימה גם להוראת עברית כשפה נוספת בחינוך מבוגרים באולפנים ולהוראת עברית בתפוצות.

התוכנית מוצעת גם לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה המבקשים לקבל תעודת הוראה נוספת בעברית כשפה נוספת.

 

מבנה התוכנית

היקף התוכנית: 2-1 שנים, אפשר לפרוס את הלימודים עד 5 שנים.

מרכיבי התוכניתסה"כ שעות תוכנית מלאההכרה בלימודים קודמים
לימודי חינוך11 ש"שעד 4 ש"ש
פדגוגיה ומתודיקה4 ש"ש
התנסות9 ש"ש: התנסות רב-גילית בבתי ספר יסודיים ועל-יסודייםבהתאם להתנסות קודמת
לימודי יסוד4 ש"שעד 2 ש"ש

 

התוכנית אישית (בהתאם ללימודים הקודמים של המועמד).

אקדמאיים יוכלו לקבל הכרה בקורסים בהתחשב בלימודים קודמים.

 

הרחבת הסמכה (תעודת הוראה נוספת):

מרכיבי התוכניתהכרה בלימודים קודמים
לימודי חינוךעד 4 ש"ש
פדגוגיה ומתודיקה2 ש"ש
התנסות4 ש"ש
לימודי יסודעד 2 ש"ש