תחוםנושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
התנסות בהוראה291021
חקר ההתנסות2226
קורסי יסודלימודי רמות לשון (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור)6-27
אנגלית לצרכים אקדמיים (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור)8-2
טכנולוגיות בהוראה1
יהדות1
עזרה ראשונה
בטחון ובטיחות
זהירות בדרכים9
חינוךהיבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך1
היבטים פילוסופיים בעבודה המחנך1
היבטים פסיכולוגיים בעבודה המחנך1
הקבוצה כמערכת חברתית/רפורמות במערכת החינוך1
סוגיות בתכנון לימודים והערכתו3
(סטטיסטיקה (מקוון1
(שיטות מחקר (מקוון1
סמינריון בחינוך (בחירה בנושא אחד)בניית אקלים רגשי-חברתי בגן33
התמודדות גננת עם מצבי לחץ ומשבר3
טכנולוגיה בגיל הרך3
ניהול כיתה בגיל הרך3
סביבות למידה יצירתיות וחברתיות בגן הילדים3
תיווך בגן הילדים3
חוג הגיל הרךהבעה ויצירה בחומרים123
הבעה ויצירה עם ילדים1
העולם המוזיקלי של הילד0.5
העולם המוזיקלי של הפעוט0.5
העולם הקולי שלי0.5
ילדים חוקרים את הטבע בעונות השנה א'+ב2
מבוא לספרות ילדים – סיפורת1
מבוא לספרות ילדים – שירה1
מוזיקה התבוננות וחוויה0.5
רב אוריינות בגיל הרך מבוא1
פסיכולוגיה התפתחותית א+ב2
מסגרות למידה בגיל לידה-31
רב אוריינות בגיל הרך – קורס מתקדם1
הילד עם הצרכים המיוחדים בגיל הגן1
חג ומועד – שייכות אישית לאומית א+ב+ג2
כשירות חברתית רגשית א+ב2
התפתחות מושגים כמותיים בגן1
התפתחות מושגי מרחב בגן1
רב תרבותיות במסגרות לגיל הרך1
ילדים בסיכון1
התפתחות המשחק בגיל הרך1
טיפוח חשיבה מדעית וטכנולוגית בגיל הרך1
הגן האלטרנטיבי1
פגיעות מיניות בגיל הרך1
אוריינות חזותית1
המעבר מגן לכיתה א1
מגדר וחינוך למיניות בריאה בגיל הרך1
הבסיס המוחי ללקויות שפה ותקשורת1
לחוות את עקרונות מרחב ההוראה לגיל הרך1
קיימות בגיל הרך1
אוריינות מרחבית בגיל הרך1
שילוב טכנולוגיות חדשניות בגן הילדים1
טיפוח כישורים של עבודה עם הורים במאה ה-211
סמינריון בגיל הרך (בחירה באחד)היבטים של רב תרבותיות בחינוך ובגן הילדים33
הכלה ושילוב בגני ילדים3
התבוננות למידה והתנסות אחרת בגן הילדים3
חינוך לרב-תרבותיות בגן הילדים3
חקר מדעי וטכנולוגי בגן הילדים3
ניצני אוריינות בגן הילדים ובראשית בית הספר3
משחקים חכמים – פיתוח כלים לחשיבה טכנולוגית בגיל הרך3
חוג חינוך מיוחדליקויים התפתחותיים והשפעתם על תפקוד הילד בגיל הרך – תאוריות ואסטרטגיות123
מבוא לחינוך מיוחד1
מוגבלות שכלית התפתחותית ולקויות מורכבות1
תלמידים עם קשיים רגשיים והתנהגותיים1
הנגשה והשתתפות של ילדים עם צרכים מיוחדים בגיל הרך1
התפתחות שפה1
הפרעות קשב וריכוז1
לקויות תקשורת, שפה ודיבור בגיל הרך – תיאורי מקרה1
פיתוח חשיבה המצאתית בגיל הרך1
שפת הסימנים1
תלמידים על הרצף האוטיסטי1
בנייה והטמעה של תוכנית חינוכית יחידנית2
הוראה דיאגנוסטית2
מודלים יישומיים2
עבודת צוות רב מקצועי1
חושבים ועושים טכנולוגיה בגני החינוך המיוחד1
טכנולוגיה מסייעת ותקשורת תומכת חליפית1
התמודדות המשפחות של תלמידים עם צרכים מיוחדים1
חלון לקהילה1
חינוך למיניות בחינוך המיוחד1
תוכנית חוסן לתלמידים עם קשיים רגשיים1
משיתוף להשתתפות1
סמינריון בחינוך המיוחדיצירתיות באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים33
למידה וזיכרונות3
החינוך המיוחד בעידן הדיגיטלי3
תפיסות ומודלים בהשתלבות של תלמידים עם צרכים מיוחדים3
חטיבת התמחות בחירה בשתי חטיבות בנות 10 ש"ש כל אחת (פירוט הקורסים בהתמחויות השונות)יהדות20
אומנות
טבע
ספרות ילדים
מתמטיקה
סה"כ118