תחום נושאי הלימוד שנה א שנה ב שנה ג שנה ד סה"כ נדרש בתחום
התנסות בהוראה 2 9 10 21
חקר ההתנסות 2 2 2 6
קורסי יסוד לימודי רמות לשון (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור) 6-2 7
אנגלית לצרכים אקדמיים (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור) 8-2
טכנולוגיות בהוראה 1
יהדות 1
עזרה ראשונה
בטחון ובטיחות
זהירות בדרכים 9
חינוך היבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך 1
היבטים פילוסופיים בעבודה המחנך 1
היבטים פסיכולוגיים בעבודה המחנך 1
הקבוצה כמערכת חברתית/רפורמות במערכת החינוך 1
סוגיות בתכנון לימודים והערכתו 3
(סטטיסטיקה (מקוון 1
(שיטות מחקר (מקוון 1
סמינריון בחינוך (בחירה בנושא אחד) בניית אקלים רגשי-חברתי בגן 3 3
התמודדות גננת עם מצבי לחץ ומשבר 3
טכנולוגיה בגיל הרך 3
ניהול כיתה בגיל הרך 3
סביבות למידה יצירתיות וחברתיות בגן הילדים 3
תיווך בגן הילדים 3
חוג הגיל הרך הבעה ויצירה בחומרים 1 23
הבעה ויצירה עם ילדים 1
העולם המוזיקלי של הילד 0.5
העולם המוזיקלי של הפעוט 0.5
העולם הקולי שלי 0.5
ילדים חוקרים את הטבע בעונות השנה א'+ב 2
מבוא לספרות ילדים – סיפורת 1
מבוא לספרות ילדים – שירה 1
מוזיקה התבוננות וחוויה 0.5
רב אוריינות בגיל הרך מבוא 1
פסיכולוגיה התפתחותית א+ב 2
מסגרות למידה בגיל לידה-3 1
רב אוריינות בגיל הרך – קורס מתקדם 1
הילד עם הצרכים המיוחדים בגיל הגן 1
חג ומועד – שייכות אישית לאומית א+ב+ג 2
כשירות חברתית רגשית א+ב 2
התפתחות מושגים כמותיים בגן 1
התפתחות מושגי מרחב בגן 1
רב תרבותיות במסגרות לגיל הרך 1
ילדים בסיכון 1
התפתחות המשחק בגיל הרך 1
טיפוח חשיבה מדעית וטכנולוגית בגיל הרך 1
הגן האלטרנטיבי 1
פגיעות מיניות בגיל הרך 1
אוריינות חזותית 1
המעבר מגן לכיתה א 1
מגדר וחינוך למיניות בריאה בגיל הרך 1
הבסיס המוחי ללקויות שפה ותקשורת 1
לחוות את עקרונות מרחב ההוראה לגיל הרך 1
קיימות בגיל הרך 1
אוריינות מרחבית בגיל הרך 1
שילוב טכנולוגיות חדשניות בגן הילדים 1
טיפוח כישורים של עבודה עם הורים במאה ה-21 1
סמינריון בגיל הרך (בחירה באחד) היבטים של רב תרבותיות בחינוך ובגן הילדים 3 3
הכלה ושילוב בגני ילדים 3
התבוננות למידה והתנסות אחרת בגן הילדים 3
חינוך לרב-תרבותיות בגן הילדים 3
חקר מדעי וטכנולוגי בגן הילדים 3
ניצני אוריינות בגן הילדים ובראשית בית הספר 3
משחקים חכמים – פיתוח כלים לחשיבה טכנולוגית בגיל הרך 3
חוג חינוך מיוחד ליקויים התפתחותיים והשפעתם על תפקוד הילד בגיל הרך – תאוריות ואסטרטגיות 1 23
מבוא לחינוך מיוחד 1
מוגבלות שכלית התפתחותית ולקויות מורכבות 1
תלמידים עם קשיים רגשיים והתנהגותיים 1
הנגשה והשתתפות של ילדים עם צרכים מיוחדים בגיל הרך 1
התפתחות שפה 1
הפרעות קשב וריכוז 1
לקויות תקשורת, שפה ודיבור בגיל הרך – תיאורי מקרה 1
פיתוח חשיבה המצאתית בגיל הרך 1
שפת הסימנים 1
תלמידים על הרצף האוטיסטי 1
בנייה והטמעה של תוכנית חינוכית יחידנית 2
הוראה דיאגנוסטית 2
מודלים יישומיים 2
עבודת צוות רב מקצועי 1
חושבים ועושים טכנולוגיה בגני החינוך המיוחד 1
טכנולוגיה מסייעת ותקשורת תומכת חליפית 1
התמודדות המשפחות של תלמידים עם צרכים מיוחדים 1
חלון לקהילה 1
חינוך למיניות בחינוך המיוחד 1
תוכנית חוסן לתלמידים עם קשיים רגשיים 1
משיתוף להשתתפות 1
סמינריון בחינוך המיוחד יצירתיות באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 3 3
למידה וזיכרונות 3
החינוך המיוחד בעידן הדיגיטלי 3
תפיסות ומודלים בהשתלבות של תלמידים עם צרכים מיוחדים 3
חטיבת התמחות בחירה בשתי חטיבות בנות 10 ש"ש כל אחת (פירוט הקורסים בהתמחויות השונות) יהדות 20
אומנות
טבע
ספרות ילדים
מתמטיקה
סה"כ 118