נושאי הלימוד בתוכנית מתמטיקה לבית הספר היסודי

נושאי הלימוד שנה א שנה ב שנה ג שנה ד סה"כ נדרש בתחום
מבוא למתמטיקה א' 1 26
גיאומטריה א' + טרנספורמציות ומדידות 1
מבוא למתמטיקה ב' 1
יסודות המתמטיקה א' 1
גיאומטריה ב' + טרנספורמציות ומדידות 1
יסודות המתמטיקה ב' 1
התפתחות מושגים מרכזיים בתוכנית הלימודים א' 1
השערות והכללות במתמטיקה 1
הוראה מעודדת חשיבה מתמטית 1
דרכי הוראת החשבון בכיתות א-ב'  1
דרכי הוראת הגיאומטריה  בכיתות א-ב' 1
גיאומטריה בבית הספר היסודי ב' 1
גיאומטריה בבית הספר היסודי א' 1
מבוא לעולם המספרים 1
שברים ופעולות בשברים 1
תולדות המתמטיקה א' 1
תולדות המתמטיקה ב'  1
תולדות המתמטיקה א' 1
תולדות המתמטיקה ב' 1
פיתוח חשיבה מתמטית א' 1
שברים ופעולות בשברים 1
פיתוח חשיבה מתמטית ב' 1
שברים ופעולות בשברים  1
היבטים פסיכולוגיים בהוראת המתמטיקה 3
גיאומטרית המרחב 1
השערות והכללות במתמטיקה 1
עקרונות וגישות להוראת מתמטיקה בביה"ס יסודי 1
אסטרטגיות לפתרון בעיות 1

 

נושאי הלימוד שנה א שנה ב שנה ג שנה ד סה"כ נדרש בתחום
מבוא למתמטיקה א' 1 26
גיאומטריה א' + טרנספורמציות ומדידות 1
מבוא למתמטיקה ב' 1
יסודות המתמטיקה א' 1
גיאומטריה ב' + טרנספורמציות ומדידות 1
יסודות המתמטיקה ב' 1
התפתחות מושגים מרכזיים בתוכנית הלימודים א' 1
השערות והכללות במתמטיקה 1
הוראה מעודדת חשיבה מתמטית 1
דרכי הוראת החשבון בכיתות א-ב'  1
דרכי הוראת הגיאומטריה  בכיתות א-ב' 1
גיאומטריה בבית הספר היסודי ב' 1
גיאומטריה בבית הספר היסודי א' 1
מבוא לעולם המספרים 1
שברים ופעולות בשברים 1
תולדות המתמטיקה א' 1
תולדות המתמטיקה ב'  1
תולדות המתמטיקה א' 1
תולדות המתמטיקה ב' 1
פיתוח חשיבה מתמטית א' 1
שברים ופעולות בשברים 1
פיתוח חשיבה מתמטית ב' 1
שברים ופעולות בשברים  1
היבטים פסיכולוגיים בהוראת המתמטיקה 3
גיאומטרית המרחב 1
השערות והכללות במתמטיקה 1
עקרונות וגישות להוראת מתמטיקה בביה"ס יסודי 1
אסטרטגיות לפתרון בעיות 1

 

 

נושאי הלימוד בתוכנית מתמטיקה לבית הספר העל יסודי

נושאי הלימוד שנה א שנה ב שנה ג שנה ד סה"כ נדרש בתחום
מבוא לתורת הקבוצות 1       56
אלגברה א' 1      
אנליזה א' 1      
תורת המספרים א' 1      
תורת המספרים ב' 1      
גאומטריה א1 1      
אלגברה ב' 1      
גיאומטריה א2 1      
מבוא ללוגיקה מתמטית 1      
אנליזה ב 1      
אלגברה וקטורית א' 1      
אלגברה וקטורית ב' 1      
מתמטיקה בביה"ס על יסודי א' 1      
מתמטיקה בביה"ס על יסודי ב' 1      
קורס בהוראת המתמטיקה א' 1    
קורס בהוראת המתמטיקה ב' 1    
אנליזה ג'   1    
אנליזה ד'   1    
אלגברה ליניארית א'   1    
אלגברה ליניארית ב'   1    
גיאומטריה ב1   1    
גיאומטריה ב2   1    
מתמטיקה בביה"ס על יסודי א'   1    
מתמטיקה בביה"ס על יסודי ב'   1    
אלגברה וקטורית א'   1    
אלגברה וקטורית ב'    1  
קורס בהוראת המתמטיקה א'    1  
קורס בהוראת המתמטיקה ב'    1  
פונקציות טריגונומטריות א'    1  
פונקציות טריגונומטריות ב'    1  
הסתברות א'     1  
הסתברות ב'     1  
גיאומטריה של המרחב     1  
אלגברה מתקדמת א'     1  
אלגברה מתקדמת ב'     1  
פונקציות טריגונומטריות א'     1  
פונקציות טריגונומטריות ב'     1  
אלגברה וקטורית א'     1
שילוב טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה (מקוון)     1
מסע אל המספרים באמצעות אקסל  (מקוון)      1
מדיה חברתית בהוראת המתמטיקה (מקוון)      1
ניתוח אירועים מתמטיים (מקוון)      1
קורס במתמטיקה מחשבים (מקוון)      1
ביסוס תיאורטי של מתמטיקה בית ספרית: תחום אלגברי א'      1
ביסוס תיאורטי של מתמטיקה בית ספרית: תחום אלגברי ב'      1
הסתברות א'       1
הסתברות ב'       1
ביסוס תיאורטי של מתמטיקה בית ספרית: תחום אלגברי א'       1
ביסוס תיאורטי של מתמטיקה בית ספרית: תחום אלגברי ב'       1
גיאומטריה של המרחב       1
אלגברה מתקדמת א'       1  
אלגברה מתקדמת ב'       1  
סמינריון במתמטיקה       3  
מדיה חברתית בהוראת המתמטיקה (מקוון)       1  
קורס במתמטיקה מחשבים (מקוון)       1  

 

 

נושאי הלימוד בתוכנית לחינוך המיוחד חטיבת מתמטיקה

נושאי הלימוד שנה א שנה ב שנה ג שנה ד סה"כ נדרש בתחום
מבוא למתמטיקה א' 1       15
גיאומטריה א' + טרנספורמציות ומדידות 1      
מבוא למתמטיקה ב' 1      
יסודות המתמטיקה א' 1      
גיאומטריה ב' + טרנספורמציות ומדידות 1      
יסודות המתמטיקה ב' 1      
התפתחות מושגים מרכזיים בתוכנית הלימודים א' 1      
השערות והכללות במתמטיקה 1      
הוראה מעודדת חשיבה מתמטית 1      
דרכי הוראת החשבון בכיתות א-ב'  1    
דרכי הוראת הגיאומטריה  בכיתות א-ב'   1    
גיאומטריה בבית הספר היסודי ב'   1    
גיאומטריה בבית הספר היסודי א'   1    
מבוא לעולם המספרים   1    
תולדות המתמטיקה א'     1  
תולדות המתמטיקה ב'     1  
פיתוח חשיבה מתמטית א'     1  
שברים ופעולות בשברים     1  
פיתוח חשיבה מתמטית ב'     1  
עקרונות וגישות להוראת מתמטיקה בביה"ס יסודי       1  
פרקים נבחרים בהוראת המתמטיקה ב' (מקוון)       1  
קורס במתמטיקה (מקוון)       1