נושאי הלימוד בתוכנית מתמטיקה לבית הספר היסודי

נושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
מבוא למתמטיקה א'126
גיאומטריה א' + טרנספורמציות ומדידות1
מבוא למתמטיקה ב'1
יסודות המתמטיקה א'1
גיאומטריה ב' + טרנספורמציות ומדידות1
יסודות המתמטיקה ב'1
התפתחות מושגים מרכזיים בתוכנית הלימודים א'1
השערות והכללות במתמטיקה1
הוראה מעודדת חשיבה מתמטית1
דרכי הוראת החשבון בכיתות א-ב' 1
דרכי הוראת הגיאומטריה  בכיתות א-ב'1
גיאומטריה בבית הספר היסודי ב'1
גיאומטריה בבית הספר היסודי א'1
מבוא לעולם המספרים1
שברים ופעולות בשברים1
תולדות המתמטיקה א'1
תולדות המתמטיקה ב' 1
תולדות המתמטיקה א'1
תולדות המתמטיקה ב'1
פיתוח חשיבה מתמטית א'1
שברים ופעולות בשברים1
פיתוח חשיבה מתמטית ב'1
שברים ופעולות בשברים 1
היבטים פסיכולוגיים בהוראת המתמטיקה3
גיאומטרית המרחב1
השערות והכללות במתמטיקה1
עקרונות וגישות להוראת מתמטיקה בביה"ס יסודי1
אסטרטגיות לפתרון בעיות1

 

נושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
מבוא למתמטיקה א'126
גיאומטריה א' + טרנספורמציות ומדידות1
מבוא למתמטיקה ב'1
יסודות המתמטיקה א'1
גיאומטריה ב' + טרנספורמציות ומדידות1
יסודות המתמטיקה ב'1
התפתחות מושגים מרכזיים בתוכנית הלימודים א'1
השערות והכללות במתמטיקה1
הוראה מעודדת חשיבה מתמטית1
דרכי הוראת החשבון בכיתות א-ב' 1
דרכי הוראת הגיאומטריה  בכיתות א-ב'1
גיאומטריה בבית הספר היסודי ב'1
גיאומטריה בבית הספר היסודי א'1
מבוא לעולם המספרים1
שברים ופעולות בשברים1
תולדות המתמטיקה א'1
תולדות המתמטיקה ב' 1
תולדות המתמטיקה א'1
תולדות המתמטיקה ב'1
פיתוח חשיבה מתמטית א'1
שברים ופעולות בשברים1
פיתוח חשיבה מתמטית ב'1
שברים ופעולות בשברים 1
היבטים פסיכולוגיים בהוראת המתמטיקה3
גיאומטרית המרחב1
השערות והכללות במתמטיקה1
עקרונות וגישות להוראת מתמטיקה בביה"ס יסודי1
אסטרטגיות לפתרון בעיות1

 

 

נושאי הלימוד בתוכנית מתמטיקה לבית הספר העל יסודי

נושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
מבוא לתורת הקבוצות1   56
אלגברה א'1   
אנליזה א'1   
תורת המספרים א'1   
תורת המספרים ב'1   
גאומטריה א11   
אלגברה ב'1   
גיאומטריה א21   
מבוא ללוגיקה מתמטית1   
אנליזה ב1   
אלגברה וקטורית א'1   
אלגברה וקטורית ב'1   
מתמטיקה בביה"ס על יסודי א'1   
מתמטיקה בביה"ס על יסודי ב'1   
קורס בהוראת המתמטיקה א'1  
קורס בהוראת המתמטיקה ב'1  
אנליזה ג' 1  
אנליזה ד' 1  
אלגברה ליניארית א' 1  
אלגברה ליניארית ב' 1  
גיאומטריה ב1 1  
גיאומטריה ב2 1  
מתמטיקה בביה"ס על יסודי א' 1  
מתמטיקה בביה"ס על יסודי ב' 1  
אלגברה וקטורית א' 1  
אלגברה וקטורית ב'  1 
קורס בהוראת המתמטיקה א'  1 
קורס בהוראת המתמטיקה ב'  1 
פונקציות טריגונומטריות א'  1 
פונקציות טריגונומטריות ב'  1 
הסתברות א'  1 
הסתברות ב'  1 
גיאומטריה של המרחב  1 
אלגברה מתקדמת א'  1 
אלגברה מתקדמת ב'  1 
פונקציות טריגונומטריות א'  1 
פונקציות טריגונומטריות ב'  1 
אלגברה וקטורית א'  1
שילוב טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה (מקוון)  1
מסע אל המספרים באמצעות אקסל  (מקוון)   1
מדיה חברתית בהוראת המתמטיקה (מקוון)   1
ניתוח אירועים מתמטיים (מקוון)   1
קורס במתמטיקה מחשבים (מקוון)   1
ביסוס תיאורטי של מתמטיקה בית ספרית: תחום אלגברי א'   1
ביסוס תיאורטי של מתמטיקה בית ספרית: תחום אלגברי ב'   1
הסתברות א'   1
הסתברות ב'   1
ביסוס תיאורטי של מתמטיקה בית ספרית: תחום אלגברי א'   1
ביסוס תיאורטי של מתמטיקה בית ספרית: תחום אלגברי ב'   1
גיאומטריה של המרחב   1
אלגברה מתקדמת א'   1 
אלגברה מתקדמת ב'   1 
סמינריון במתמטיקה   3 
מדיה חברתית בהוראת המתמטיקה (מקוון)   1 
קורס במתמטיקה מחשבים (מקוון)   1 

 

 

נושאי הלימוד בתוכנית לחינוך המיוחד חטיבת מתמטיקה

נושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
מבוא למתמטיקה א'1   15
גיאומטריה א' + טרנספורמציות ומדידות1   
מבוא למתמטיקה ב'1   
יסודות המתמטיקה א'1   
גיאומטריה ב' + טרנספורמציות ומדידות1   
יסודות המתמטיקה ב'1   
התפתחות מושגים מרכזיים בתוכנית הלימודים א'1   
השערות והכללות במתמטיקה1   
הוראה מעודדת חשיבה מתמטית1   
דרכי הוראת החשבון בכיתות א-ב' 1  
דרכי הוראת הגיאומטריה  בכיתות א-ב' 1  
גיאומטריה בבית הספר היסודי ב' 1  
גיאומטריה בבית הספר היסודי א' 1  
מבוא לעולם המספרים 1  
תולדות המתמטיקה א'  1 
תולדות המתמטיקה ב'  1 
פיתוח חשיבה מתמטית א'  1 
שברים ופעולות בשברים  1 
פיתוח חשיבה מתמטית ב'  1 
עקרונות וגישות להוראת מתמטיקה בביה"ס יסודי   1 
פרקים נבחרים בהוראת המתמטיקה ב' (מקוון)   1 
קורס במתמטיקה (מקוון)   1