תחום

נושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
התנסות בהוראה 249 15
חקר ההתנסות 222 6
קורסי יסודלימודי רמות לשון (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור)6-2   7
אנגלית לצרכים אקדמיים (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור)8-2   
טכנולוגיות בהוראה1   
יהדות1   
עזרה ראשונה    
בטחון ובטיחות    
זהירות בדרכים    9
חינוךהיבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך1   
היבטים פילוסופיים בעבודה המחנך1   
היבטים פסיכולוגיים בעבודה המחנך1   
לקויות למידה1   
שילוב והכלה של ילדים בעלי צרכים מיוחדים 1  
סוגיות בתכנון לימודים והערכתו 3  
(סטטיסטיקה (מקוון  1 
(שיטות מחקר (מקוון  1 
 דיאלוג, משמעות והבנה בכיתה  3  
 מניעה וטיפול באלימות ומשמעת בכיתה  3  
 הוראה דיפרנציאלית: אידיאולוגיה ופרקטיקה  3  
סמינריון בחינוך (בחירה בנושא אחד)המורה כמנהיג ושותף מוביל בעבודת צוות בין-מקצועי   3 3
הקשר והתקשורת בניהול כיתה בחינוך המיוחד   3 
חינוך וניהול כיתה עם הפנים לקהילה   3 
חטיבה חינוכית משנית (בחירה מתוך – אומנות, חינוך מיוחד, פסיכולוגיה, טכנולוגיה)Introduction to Learning Disabilities 1 מבוא ללקויות למידה1   15
התפתחות הילד והמתבגר1   
לקויות למידה1   
קורס בחירה באומנות1   
הקבוצה כמערכת חברתית לומדת/ גלובליזציה ורפורמה בחינוך 1  
סביבות למידה מותאמות (לפי גישת המודל האוניברסלי) 1  
Foreign Language Acquisition 1  רכישת שפה זרה 1  
אוריינות חזותית/המוזיקה כאמצעי לפיתוח חשיבה בהוראה בין תחומית 1  
דרכי הוראת הגאומטריה בכיתות א'-ב' 1  
דרכי הוראת החשבון בכיתות א'-ב' 1  
השיח והתיווך 1  
המורה בעולמו של הילד  2 
התמודדות מורים עם תלמידים עם קשיים רגשיים  1 
קשר עם הורים/משפחה הורים ובית הספר  1 
מעברים בבית הספר  1 
פיתוח כישורים חברתיים בחברה רב תרבותית  1 
חטיבת שפה וחינוך לשונישיטות ראשית הוראת הקריאה1   15
קריאה – התפתחות ומודלים1   
התפתחות שפה1   
שפה וחשיבה בחברה רב תרבותית1   
הבניית תכנון לימודים בהוראת שפה בביה"ס1   
השפה בבית הספר – פדגוגיה ויישום 1  
ז'אנרים בכתיבת סיפורי ילדים 1  
חלופות בהערכת שפה 1  
מפגשים עם טקסטים ספרותיים 1  
שפה במציאות דיגיטלית 1  
דיבור – אומנות הטיעון  1 
לקויות שפה  1 
משלבים בעברית החדשה  1 
תהליכי כתיבה בביה"ס  1 
רב לשוניות בביה"ס   1
התמחות –פירוט הקורסים בעמוד ההתמחותספרות עברית וכללית    23
מקרא    
טבע    
מתמטיקה    
אנגלית    
סמינריון התמחות – פירוט הקורסים  בעמוד ההתמחותספרות עברית וכללית    3
מקרא    
טבע    
מתמטיקה    
אנגלית    
סה"כ     96