תחום

נושאי הלימוד שנה א שנה ב שנה ג שנה ד סה"כ נדרש בתחום
התנסות בהוראה   2 4 9   15
חקר ההתנסות   2 2 2   6
קורסי יסוד לימודי רמות לשון (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור) 6-2       7
אנגלית לצרכים אקדמיים (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור) 8-2      
טכנולוגיות בהוראה 1      
יהדות 1      
עזרה ראשונה        
בטחון ובטיחות        
זהירות בדרכים         9
חינוך היבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך 1      
היבטים פילוסופיים בעבודה המחנך 1      
היבטים פסיכולוגיים בעבודה המחנך 1      
לקויות למידה 1      
שילוב והכלה של ילדים בעלי צרכים מיוחדים   1    
סוגיות בתכנון לימודים והערכתו   3    
(סטטיסטיקה (מקוון     1  
(שיטות מחקר (מקוון     1  
  דיאלוג, משמעות והבנה בכיתה     3    
  מניעה וטיפול באלימות ומשמעת בכיתה     3    
  הוראה דיפרנציאלית: אידיאולוגיה ופרקטיקה     3    
סמינריון בחינוך (בחירה בנושא אחד) המורה כמנהיג ושותף מוביל בעבודת צוות בין-מקצועי      3   3
הקשר והתקשורת בניהול כיתה בחינוך המיוחד      3  
חינוך וניהול כיתה עם הפנים לקהילה      3  
חטיבה חינוכית משנית (בחירה מתוך – אומנות, חינוך מיוחד, פסיכולוגיה, טכנולוגיה) Introduction to Learning Disabilities 1 מבוא ללקויות למידה 1       15
התפתחות הילד והמתבגר 1      
לקויות למידה 1      
קורס בחירה באומנות 1      
הקבוצה כמערכת חברתית לומדת/ גלובליזציה ורפורמה בחינוך   1    
סביבות למידה מותאמות (לפי גישת המודל האוניברסלי)   1    
Foreign Language Acquisition 1  רכישת שפה זרה   1    
אוריינות חזותית/המוזיקה כאמצעי לפיתוח חשיבה בהוראה בין תחומית   1    
דרכי הוראת הגאומטריה בכיתות א'-ב'   1    
דרכי הוראת החשבון בכיתות א'-ב'   1    
השיח והתיווך   1    
המורה בעולמו של הילד     2  
התמודדות מורים עם תלמידים עם קשיים רגשיים     1  
קשר עם הורים/משפחה הורים ובית הספר     1  
מעברים בבית הספר     1  
פיתוח כישורים חברתיים בחברה רב תרבותית     1  
חטיבת שפה וחינוך לשוני שיטות ראשית הוראת הקריאה 1       15
קריאה – התפתחות ומודלים 1      
התפתחות שפה 1      
שפה וחשיבה בחברה רב תרבותית 1      
הבניית תכנון לימודים בהוראת שפה בביה"ס 1      
השפה בבית הספר – פדגוגיה ויישום   1    
ז'אנרים בכתיבת סיפורי ילדים   1    
חלופות בהערכת שפה   1    
מפגשים עם טקסטים ספרותיים   1    
שפה במציאות דיגיטלית   1    
דיבור – אומנות הטיעון     1  
לקויות שפה     1  
משלבים בעברית החדשה     1  
תהליכי כתיבה בביה"ס     1  
רב לשוניות בביה"ס       1
התמחות –פירוט הקורסים בעמוד ההתמחות ספרות עברית וכללית         23
מקרא        
טבע        
מתמטיקה        
אנגלית        
סמינריון התמחות – פירוט הקורסים  בעמוד ההתמחות ספרות עברית וכללית         3
מקרא        
טבע        
מתמטיקה        
אנגלית        
סה"כ           96