מבנה תוכנית הלימודים

התוכנית לגיל הרך לידה-6

תחוםנושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ לתחום
התנסות בהוראה 24915
חקר ההתנסות 2226
קורסי יסודלימודי רמות לשון (בהתאם לרמת הסטודנט)6-27
אנגלית לצרכים אקדמיים (בהתאם לרמת הסטודנט)8-2
טכנולוגיות בהוראה1
יהדות1
עזרה ראשונה
בטחון ובטיחות
זהירות בדרכים9
חינוךהיבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך1
היבטים פילוסופיים בעבודה המחנך1
היבטים פסיכולוגיים בעבודה המחנך1
התפתחות שפה1
סוגיות בתכנון לימודים והערכתו3
(סטטיסטיקה (מקוון1
(שיטות מחקר (מקוון1

 

סמינריון בחינוך (בחירה בנושא אחד)

בניית אקלים רגשי-חברתי בגן3 3
התמודדות גננת עם מצבי לחץ ומשבר3 
טכנולוגיה בגיל הרך3 
ניהול כיתה בגיל הרך3 
סביבות למידה יצירתיות וחברתיות בגן הילדים3 
תיווך בגן הילדים3 
התמחות
בגיל הרך
הבעה ויצירה בחומרים123
הבעה ויצירה עם ילדים1
העולם המוזיקלי של הילד0.5
העולם המוזיקלי של הפעוט0.5
העולם הקולי שלי0.5
ילדים חוקרים את הטבע בעונות השנה א'+ב2
מבוא לספרות ילדים – סיפורת1
מבוא לספרות ילדים – שירה1
מוזיקה התבוננות וחוויה0.5
רב אוריינות בגיל הרך מבוא1
פסיכולוגיה התפתחותית א+ב2
מסגרות למידה בגיל לידה-31   
רב אוריינות בגיל הרך- קורס מתקדם1
הילד עם הצרכים המיוחדים בגיל הגן 1
חג ומועד – שייכות אישית לאומית א+ב+ג 2
כשירות חברתית רגשית א+ב 2
התפתחות מושגים כמותיים בגן 1
התפתחות מושגי מרחב בגן 1
רב תרבותיות במסגרות לגיל הרך 1
ילדים בסיכון 1
התפתחות המשחק בגיל הרך 1
טיפוח חשיבה מדעית וטכנולוגית בגיל הרך 1
הגן האלטרנטיבי1
פגיעות מיניות בגיל הרך1
אוריינות חזותית1
המעבר מגן לכיתה א 1
מגדר וחינוך למיניות בריאה בגיל הרך 1
הבסיס המוחי ללקויות שפה ותקשורת 1
לחוות את עקרונות מרחב ההוראה לגיל הרך 1  
קיימות בגיל הרך1
אוריינות מרחבית בגיל הרך 1  
שילוב טכנולוגיות חדשניות בגן הילדים 1  
טיפוח כישורים של עבודה עם הורים במאה ה-21  1
סמינריון בגיל הרך (בחירה בנושא אחד)היבטים של רב תרבותיות בחינוך ובגן הילדים33
הכלה ושילוב בגני ילדים3
התבוננות למידה והתנסות אחרת בגן הילדים3
חינוך לרב-תרבותיות בגן הילדים3
חקר מדעי וטכנולוגי בגן הילדים3
ניצני אוריינות בגן הילדים ובראשית בית הספר   3
משחקים חכמים – פיתוח כלים לחשיבה טכנולוגית בגיל הרך3
חטיבת התמחות בחירה בשתי חטיבות בנות 15 ש"ש כל אחת (פירוט הקורסים בהתמחויות השונות)יהדות30
אומנות
טבע
ספרות ילדים
סה"כ 96

 

התוכנית להרחבת הסמכה להוראה בכיתות א'-ב'

סטודנטים יכולים להרחיב את הכשרתם גם להוראה בכיתות א'-ב'. הרחבת ההכשרה היא בתוספת של 12 ש"ש שיילמדו בשנים ג'-ד'. שעות אלה כוללות לימודים עיוניים ויום התנסות בהוראה בבית הספר. ההתנסות מתקיימת בשנה ד' וכוללת יום אחד בשבוע לאורך השנה, שבוע מרוכז במהלך שנת הלימודים וכן התנסות בהכנות לקראת פתיחת שנת הלימודים ובימים הראשונים בבית הספר.

הרחבה זו כרוכה בתוספת תשלום.

 

התוכנית לגיל הרך בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל

תחוםנושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
התנסות בהוראה 2910 21
חקר ההתנסות 222 6
קורסי יסודלימודי רמות לשון (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור)6-2   7
אנגלית לצרכים אקדמיים (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור)8-2   
טכנולוגיות בהוראה1   
יהדות1   
עזרה ראשונה    
בטחון ובטיחות    
זהירות בדרכים    9
חינוךהיבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך1   
היבטים פילוסופיים בעבודה המחנך1   
היבטים פסיכולוגיים בעבודה המחנך1   
הקבוצה כמערכת חברתית/רפורמות במערכת החינוך 1  
סוגיות בתכנון לימודים והערכתו 3  
(סטטיסטיקה (מקוון  1 
(שיטות מחקר (מקוון  1 
סמינריון בחינוך (בחירה בנושא אחד)בניית אקלים רגשי-חברתי בגן3 3
התמודדות גננת עם מצבי לחץ ומשבר  3 
טכנולוגיה בגיל הרך3 
ניהול כיתה בגיל הרך3 
 סביבות למידה יצירתיות וחברתיות בגן הילדים  3  
 תיווך בגן הילדים  3  
חוג הגיל הרךהבעה ויצירה בחומרים1   23
הבעה ויצירה עם ילדים1   
העולם המוזיקלי של הילד0.5   
העולם המוזיקלי של הפעוט0.5   
העולם הקולי שלי0.5   
ילדים חוקרים את הטבע בעונות השנה א'+ב2   
מבוא לספרות ילדים – סיפורת1   
מבוא לספרות ילדים – שירה1   
מוזיקה התבוננות וחוויה0.5   
רב אוריינות בגיל הרך מבוא1   
פסיכולוגיה התפתחותית א+ב2   
מסגרות למידה בגיל לידה-31   
רב אוריינות בגיל הרך – קורס מתקדם 1  
הילד עם הצרכים המיוחדים בגיל הגן 1  
חג ומועד – שייכות אישית לאומית א+ב+ג 2  
כשירות חברתית רגשית א+ב 2  
התפתחות מושגים כמותיים בגן 1  
התפתחות מושגי מרחב בגן 1  
רב תרבותיות במסגרות לגיל הרך 1  
ילדים בסיכון 1  
התפתחות המשחק בגיל הרך 1  
טיפוח חשיבה מדעית וטכנולוגית בגיל הרך 1  
הגן האלטרנטיבי 1  
פגיעות מיניות בגיל הרך 1  
אוריינות חזותית 1  
המעבר מגן לכיתה א 1  
מגדר וחינוך למיניות בריאה בגיל הרך 1  
הבסיס המוחי ללקויות שפה ותקשורת 1  
לחוות את עקרונות מרחב ההוראה לגיל הרך 1  
קיימות בגיל הרך 1  
אוריינות מרחבית בגיל הרך 1  
שילוב טכנולוגיות חדשניות בגן הילדים 1  
טיפוח כישורים של עבודה עם הורים במאה ה-21  1 
סמינריון בגיל הרך (בחירה באחד)היבטים של רב תרבותיות בחינוך ובגן הילדים   33
הכלה ושילוב בגני ילדים   3
התבוננות למידה והתנסות אחרת בגן הילדים   3
חינוך לרב-תרבותיות בגן הילדים   3
חקר מדעי וטכנולוגי בגן הילדים   3
ניצני אוריינות בגן הילדים ובראשית בית הספר   3
משחקים חכמים – פיתוח כלים לחשיבה טכנולוגית בגיל הרך   3
חוג חינוך מיוחדליקויים התפתחותיים והשפעתם על תפקוד הילד בגיל הרך – תאוריות ואסטרטגיות1   23
מבוא לחינוך מיוחד1   
מוגבלות שכלית התפתחותית ולקויות מורכבות1   
תלמידים עם קשיים רגשיים והתנהגותיים1   
הנגשה והשתתפות של ילדים עם צרכים מיוחדים בגיל הרך1   
התפתחות שפה1   
הפרעות קשב וריכוז 1  
לקויות תקשורת, שפה ודיבור בגיל הרך – תיאורי מקרה 1  
פיתוח חשיבה המצאתית בגיל הרך 1  
שפת הסימנים 1  
תלמידים על הרצף האוטיסטי 1  
בנייה והטמעה של תוכנית חינוכית יחידנית  2 
הוראה דיאגנוסטית  2 
מודלים יישומיים  2 
עבודת צוות רב מקצועי  1 
חושבים ועושים טכנולוגיה בגני החינוך המיוחד  1 
טכנולוגיה מסייעת ותקשורת תומכת חליפית  1 
התמודדות המשפחות של תלמידים עם צרכים מיוחדים   1
חלון לקהילה   1
חינוך למיניות בחינוך המיוחד   1
תוכנית חוסן לתלמידים עם קשיים רגשיים   1
משיתוף להשתתפות   1
סמינריון בחינוך המיוחדיצירתיות באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים   33
למידה וזיכרונות   3
החינוך המיוחד בעידן הדיגיטלי   3
תפיסות ומודלים בהשתלבות של תלמידים עם צרכים מיוחדים   3
חטיבת התמחות בחירה בשתי חטיבות בנות 10 ש"ש כל אחת (פירוט הקורסים בהתמחויות השונות)יהדות    20
אומנות    
טבע    
ספרות ילדים    
מתמטיקה    
סה"כ     118