מבנה תוכנית הלימודים

התוכנית לגיל הרך לידה-6

תחום נושאי הלימוד שנה א שנה ב שנה ג שנה ד סה"כ לתחום
התנסות בהוראה   2 4 9 15
חקר ההתנסות   2 2 2 6
קורסי יסוד לימודי רמות לשון (בהתאם לרמת הסטודנט) 6-2 7
אנגלית לצרכים אקדמיים (בהתאם לרמת הסטודנט) 8-2
טכנולוגיות בהוראה 1
יהדות 1
עזרה ראשונה
בטחון ובטיחות
זהירות בדרכים 9
חינוך היבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך 1
היבטים פילוסופיים בעבודה המחנך 1
היבטים פסיכולוגיים בעבודה המחנך 1
התפתחות שפה 1
סוגיות בתכנון לימודים והערכתו 3
(סטטיסטיקה (מקוון 1
(שיטות מחקר (מקוון 1

 

סמינריון בחינוך (בחירה בנושא אחד)

בניית אקלים רגשי-חברתי בגן 3   3
התמודדות גננת עם מצבי לחץ ומשבר 3  
טכנולוגיה בגיל הרך 3  
ניהול כיתה בגיל הרך 3  
סביבות למידה יצירתיות וחברתיות בגן הילדים 3  
תיווך בגן הילדים 3  
התמחות
בגיל הרך
הבעה ויצירה בחומרים 1 23
הבעה ויצירה עם ילדים 1
העולם המוזיקלי של הילד 0.5
העולם המוזיקלי של הפעוט 0.5
העולם הקולי שלי 0.5
ילדים חוקרים את הטבע בעונות השנה א'+ב 2
מבוא לספרות ילדים – סיפורת 1
מבוא לספרות ילדים – שירה 1
מוזיקה התבוננות וחוויה 0.5
רב אוריינות בגיל הרך מבוא 1
פסיכולוגיה התפתחותית א+ב 2
מסגרות למידה בגיל לידה-3 1      
רב אוריינות בגיל הרך- קורס מתקדם 1
הילד עם הצרכים המיוחדים בגיל הגן   1
חג ומועד – שייכות אישית לאומית א+ב+ג   2
כשירות חברתית רגשית א+ב   2
התפתחות מושגים כמותיים בגן   1
התפתחות מושגי מרחב בגן   1
רב תרבותיות במסגרות לגיל הרך   1
ילדים בסיכון   1
התפתחות המשחק בגיל הרך   1
טיפוח חשיבה מדעית וטכנולוגית בגיל הרך   1
הגן האלטרנטיבי 1
פגיעות מיניות בגיל הרך 1
אוריינות חזותית 1
המעבר מגן לכיתה א   1
מגדר וחינוך למיניות בריאה בגיל הרך   1
הבסיס המוחי ללקויות שפה ותקשורת   1
לחוות את עקרונות מרחב ההוראה לגיל הרך   1    
קיימות בגיל הרך 1
אוריינות מרחבית בגיל הרך   1    
שילוב טכנולוגיות חדשניות בגן הילדים   1    
טיפוח כישורים של עבודה עם הורים במאה ה-21     1
סמינריון בגיל הרך (בחירה בנושא אחד) היבטים של רב תרבותיות בחינוך ובגן הילדים 3 3
הכלה ושילוב בגני ילדים 3
התבוננות למידה והתנסות אחרת בגן הילדים 3
חינוך לרב-תרבותיות בגן הילדים 3
חקר מדעי וטכנולוגי בגן הילדים 3
ניצני אוריינות בגן הילדים ובראשית בית הספר       3
משחקים חכמים – פיתוח כלים לחשיבה טכנולוגית בגיל הרך 3
חטיבת התמחות בחירה בשתי חטיבות בנות 15 ש"ש כל אחת (פירוט הקורסים בהתמחויות השונות) יהדות 30
אומנות
טבע
ספרות ילדים
סה"כ   96

 

התוכנית להרחבת הסמכה להוראה בכיתות א'-ב'

סטודנטים יכולים להרחיב את הכשרתם גם להוראה בכיתות א'-ב'. הרחבת ההכשרה היא בתוספת של 12 ש"ש שיילמדו בשנים ג'-ד'. שעות אלה כוללות לימודים עיוניים ויום התנסות בהוראה בבית הספר. ההתנסות מתקיימת בשנה ד' וכוללת יום אחד בשבוע לאורך השנה, שבוע מרוכז במהלך שנת הלימודים וכן התנסות בהכנות לקראת פתיחת שנת הלימודים ובימים הראשונים בבית הספר.

הרחבה זו כרוכה בתוספת תשלום.

 

התוכנית לגיל הרך בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל

תחום נושאי הלימוד שנה א שנה ב שנה ג שנה ד סה"כ נדרש בתחום
התנסות בהוראה   2 9 10   21
חקר ההתנסות   2 2 2   6
קורסי יסוד לימודי רמות לשון (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור) 6-2       7
אנגלית לצרכים אקדמיים (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור) 8-2      
טכנולוגיות בהוראה 1      
יהדות 1      
עזרה ראשונה        
בטחון ובטיחות        
זהירות בדרכים         9
חינוך היבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך 1      
היבטים פילוסופיים בעבודה המחנך 1      
היבטים פסיכולוגיים בעבודה המחנך 1      
הקבוצה כמערכת חברתית/רפורמות במערכת החינוך   1    
סוגיות בתכנון לימודים והערכתו   3    
(סטטיסטיקה (מקוון     1  
(שיטות מחקר (מקוון     1  
סמינריון בחינוך (בחירה בנושא אחד) בניית אקלים רגשי-חברתי בגן 3   3
התמודדות גננת עם מצבי לחץ ומשבר     3  
טכנולוגיה בגיל הרך 3  
ניהול כיתה בגיל הרך 3  
  סביבות למידה יצירתיות וחברתיות בגן הילדים     3    
  תיווך בגן הילדים     3    
חוג הגיל הרך הבעה ויצירה בחומרים 1       23
הבעה ויצירה עם ילדים 1      
העולם המוזיקלי של הילד 0.5      
העולם המוזיקלי של הפעוט 0.5      
העולם הקולי שלי 0.5      
ילדים חוקרים את הטבע בעונות השנה א'+ב 2      
מבוא לספרות ילדים – סיפורת 1      
מבוא לספרות ילדים – שירה 1      
מוזיקה התבוננות וחוויה 0.5      
רב אוריינות בגיל הרך מבוא 1      
פסיכולוגיה התפתחותית א+ב 2      
מסגרות למידה בגיל לידה-3 1      
רב אוריינות בגיל הרך – קורס מתקדם   1    
הילד עם הצרכים המיוחדים בגיל הגן   1    
חג ומועד – שייכות אישית לאומית א+ב+ג   2    
כשירות חברתית רגשית א+ב   2    
התפתחות מושגים כמותיים בגן   1    
התפתחות מושגי מרחב בגן   1    
רב תרבותיות במסגרות לגיל הרך   1    
ילדים בסיכון   1    
התפתחות המשחק בגיל הרך   1    
טיפוח חשיבה מדעית וטכנולוגית בגיל הרך   1    
הגן האלטרנטיבי   1    
פגיעות מיניות בגיל הרך   1    
אוריינות חזותית   1    
המעבר מגן לכיתה א   1    
מגדר וחינוך למיניות בריאה בגיל הרך   1    
הבסיס המוחי ללקויות שפה ותקשורת   1    
לחוות את עקרונות מרחב ההוראה לגיל הרך   1    
קיימות בגיל הרך   1    
אוריינות מרחבית בגיל הרך   1    
שילוב טכנולוגיות חדשניות בגן הילדים   1    
טיפוח כישורים של עבודה עם הורים במאה ה-21     1  
סמינריון בגיל הרך (בחירה באחד) היבטים של רב תרבותיות בחינוך ובגן הילדים       3 3
הכלה ושילוב בגני ילדים       3
התבוננות למידה והתנסות אחרת בגן הילדים       3
חינוך לרב-תרבותיות בגן הילדים       3
חקר מדעי וטכנולוגי בגן הילדים       3
ניצני אוריינות בגן הילדים ובראשית בית הספר       3
משחקים חכמים – פיתוח כלים לחשיבה טכנולוגית בגיל הרך       3
חוג חינוך מיוחד ליקויים התפתחותיים והשפעתם על תפקוד הילד בגיל הרך – תאוריות ואסטרטגיות 1       23
מבוא לחינוך מיוחד 1      
מוגבלות שכלית התפתחותית ולקויות מורכבות 1      
תלמידים עם קשיים רגשיים והתנהגותיים 1      
הנגשה והשתתפות של ילדים עם צרכים מיוחדים בגיל הרך 1      
התפתחות שפה 1      
הפרעות קשב וריכוז   1    
לקויות תקשורת, שפה ודיבור בגיל הרך – תיאורי מקרה   1    
פיתוח חשיבה המצאתית בגיל הרך   1    
שפת הסימנים   1    
תלמידים על הרצף האוטיסטי   1    
בנייה והטמעה של תוכנית חינוכית יחידנית     2  
הוראה דיאגנוסטית     2  
מודלים יישומיים     2  
עבודת צוות רב מקצועי     1  
חושבים ועושים טכנולוגיה בגני החינוך המיוחד     1  
טכנולוגיה מסייעת ותקשורת תומכת חליפית     1  
התמודדות המשפחות של תלמידים עם צרכים מיוחדים       1
חלון לקהילה       1
חינוך למיניות בחינוך המיוחד       1
תוכנית חוסן לתלמידים עם קשיים רגשיים       1
משיתוף להשתתפות       1
סמינריון בחינוך המיוחד יצירתיות באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים       3 3
למידה וזיכרונות       3
החינוך המיוחד בעידן הדיגיטלי       3
תפיסות ומודלים בהשתלבות של תלמידים עם צרכים מיוחדים       3
חטיבת התמחות בחירה בשתי חטיבות בנות 10 ש"ש כל אחת (פירוט הקורסים בהתמחויות השונות) יהדות         20
אומנות        
טבע        
ספרות ילדים        
מתמטיקה        
סה"כ           118