מבנה תוכנית הלימודים

 

תחום נושאי הלימוד שנה א שנה ב שנה ג שנה ד סה"כ נדרש בתחום
התנסות בהוראה 2 8 11 21
חקר ההתנסות 2 2 2 6
קורסי יסוד לימודי רמות לשון (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור) 6-2 7
אנגלית לצרכים אקדמיים (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור) 8-2
טכנולוגיות בהוראה 1
יהדות 1
עזרה ראשונה
בטחון ובטיחות
זהירות בדרכים 13
חינוך התפתחות שפה 1
היבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך 1
היבטים פילוסופיים בעבודה המחנך 1
היבטים פסיכולוגיים בעבודה המחנך 1
סוגיות בתכנון לימודים והערכתו 3
בחירת קורס מתחום השיח והתיווך 1
הקבוצה כמערכת חברתית/רפורמות במערכת החינוך בישראל 1
סטטיסטיקה (מקוון) 1
שיטות מחקר (מקוון) 1
המורה בעולמו של הילד 2
סמינריון בחינוך (בחירה בנושא אחד) המורה כמנהיג בכיתה 3 3
סוגיות במנהיגות והובלת חדשנות חינוכית 3
אחרות בכיתה ובמוסד החינוכי 3
חינוך מיוחד חנ"מ בראי הרב-תרבותיות 1 23
ליקויי למידה 1
קריאה-התפתחות ומודלים 1
לקויות תקשורת שפה ודיבור 1
מבוא לחינוך מיוחד 1
מוגבלות שכלית התפתחותית ולקויות מורכבות 1
תלמידים על הרצף האוטיסטי 1
בניית תוכניות לימודים בחנ"מ ע"פ המודל האוניברסלי/ התפתחות הקריאה והוראתה 1
הוראה מותאמת במתמטיקה הערכה וטיפול א+ב 2
לקויות קריאה – תאוריות והוראה מותאמת א+ב 2
מהאבחון ועד לפיתוח תוכנית קריאה 1
תוכנית חברתית – היבטים רגשיים וקוגניטיביים א+ב 2
חקר ההתנסות בחינוך מיוחד 2
מודליים יישומיים בהוראת המתמטיקה בחינוך המיוחד 2
התמודדות של הורים ומשפחות לתלמידים עם צרכים מיוחדים 1
תלמידים עם קשיים רגשיים והתנהגותיים 1
תוכנית חוסן לתלמידים עם קשיים רגשיים 1
חלון לקהילה 1
חינוך למיניות בחינוך המיוחד 1
משיתוף להשתתפות 1
סמינריון בחינוך מיוחד (בחירה בנושא אחד) יצירתיות באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 3 3
למידה וזיכרונות 3
החינוך המיוחד בעידן הדיגיטלי 3
תפיסות ומודלים בהשתלבות של תלמידים עם צרכים מיוחדים 3
התמחות לבחירה ספרות עברית וכללית 26
לשון עברית
נקרא
סה"כ 102