מבנה תוכנית הלימודים

תחום נושאי הלימוד שנה א שנה ב שנה ג שנה ד סה"כ נדרש בתחום
התנסות בהוראה 2 4 9 15
חקר ההתנסות 2 2 2 6
קורסי יסוד לימודי רמות לשון (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור) 6-2 7
אנגלית לצרכים אקדמיים (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור) 8-2
טכנולוגיות בהוראה 1
יהדות 1
עזרה ראשונה
בטחון ובטיחות
זהירות בדרכים 9
היבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך 1
היבטים פילוסופיים בעבודה המחנך 1
היבטים פסיכולוגיים בעבודה המחנך 1
קורס בחירה מתחום השיח והתיווך 1
סוגיות בתכנון לימודים והערכתו 3
(סטטיסטיקה (מקוון 1
(שיטות מחקר (מקוון 1
סמינריון בחינוך (בחירה בנושא אחד) המורה כמנהיג ושותף מוביל בעבודת צוות בין-מקצועי 3 3
חינוך וניהול כיתה עם הפנים לקהילה 3
הקשר והתקשורת בניהול כיתה בחינוך המיוחד 3
חינוך מיוחד חנ"מ בראי הרב-תרבותיות 1 23
לקויות למידה – תיאוריה ואסטרטגיות 1
לקויות תקשורת שפה ודיבור 1
מבוא לחינוך מיוחד 1
מוגבלות שכלית התפתחותית ולקויות מורכבות 1
התפתחות שפה 1
קריאה התפתחות ומודלים 1
תלמידים על הרצף האוטיסטי 1
בניית תוכניות לימודים בחנ"מ ע"פ המודל האוניברסלי/התפתחות הקריאה והוראתה 1
הוראה מותאמת במתימטיקה הערכה וטיפול א+ב 2
לקויות קריאה – תאוריות והוראה מותאמת א+ב 2
מהאבחון ועד לפיתוח תוכנית קריאה 1
היבטים רגשיים וקוגניטיביים בכשירות חברתית א' 1
היבטים רגשיים וקוגניטיביים בכשירות חברתית ב' 1
מודליים יישומיים בהוראת המתמטיקה בחינוך המיוחד 2
תלמידים עם קשיים רגשיים וקוגניטיביים 1
התמודדות משפחות לתלמידים עם צרכים מיוחדים 1
תוכנית חוסן לתלמידים עם קשיים רגשיים 1
חלון לקהילה 1
חינוך למיניות בחינוך המיוחד 1
משיתוף להשתתפות 1
סמינריון בחינוך מיוחד (בחירה בנושא אחד) יצירתיות באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 3 3
למידה וזיכרונות 3
החינוך המיוחד בעידן הדיגיטלי 3
תפיסות ומודלים בהשתלבות של תלמידים עם צרכים מיוחדים 3

חטיבת התמחות

בחירה בשתי חטיבות בנות 15 ש"ש כל אחת (פירוט הקורסים בהתמחויות השונות)

חטיבת מתמטיקה וחטיבת אמנויות שפה 30
חטיבת טבע וחטיבת אומנות
סה"כ 96