מבנה תוכנית הלימודים

תחוםנושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
התנסות בהוראה24915
חקר ההתנסות2226
קורסי יסודלימודי רמות לשון (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור)6-27
אנגלית לצרכים אקדמיים (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור)8-2
טכנולוגיות בהוראה1
יהדות1
עזרה ראשונה
בטחון ובטיחות
זהירות בדרכים9
היבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך1
היבטים פילוסופיים בעבודה המחנך1
היבטים פסיכולוגיים בעבודה המחנך1
קורס בחירה מתחום השיח והתיווך1
סוגיות בתכנון לימודים והערכתו3
(סטטיסטיקה (מקוון1
(שיטות מחקר (מקוון1
סמינריון בחינוך (בחירה בנושא אחד)המורה כמנהיג ושותף מוביל בעבודת צוות בין-מקצועי33
חינוך וניהול כיתה עם הפנים לקהילה3
הקשר והתקשורת בניהול כיתה בחינוך המיוחד3
חינוך מיוחדחנ"מ בראי הרב-תרבותיות123
לקויות למידה – תיאוריה ואסטרטגיות1
לקויות תקשורת שפה ודיבור1
מבוא לחינוך מיוחד1
מוגבלות שכלית התפתחותית ולקויות מורכבות1
התפתחות שפה1
קריאה התפתחות ומודלים1
תלמידים על הרצף האוטיסטי1
בניית תוכניות לימודים בחנ"מ ע"פ המודל האוניברסלי/התפתחות הקריאה והוראתה1
הוראה מותאמת במתימטיקה הערכה וטיפול א+ב2
לקויות קריאה – תאוריות והוראה מותאמת א+ב2
מהאבחון ועד לפיתוח תוכנית קריאה1
היבטים רגשיים וקוגניטיביים בכשירות חברתית א'1
היבטים רגשיים וקוגניטיביים בכשירות חברתית ב'1
מודליים יישומיים בהוראת המתמטיקה בחינוך המיוחד2
תלמידים עם קשיים רגשיים וקוגניטיביים1
התמודדות משפחות לתלמידים עם צרכים מיוחדים1
תוכנית חוסן לתלמידים עם קשיים רגשיים1
חלון לקהילה1
חינוך למיניות בחינוך המיוחד1
משיתוף להשתתפות1
סמינריון בחינוך מיוחד (בחירה בנושא אחד)יצירתיות באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים33
למידה וזיכרונות3
החינוך המיוחד בעידן הדיגיטלי3
תפיסות ומודלים בהשתלבות של תלמידים עם צרכים מיוחדים3

חטיבת התמחות

בחירה בשתי חטיבות בנות 15 ש"ש כל אחת (פירוט הקורסים בהתמחויות השונות)

חטיבת מתמטיקה וחטיבת אמנויות שפה30
חטיבת טבע וחטיבת אומנות
סה"כ96