מבנה תוכנית הלימודים

תחוםנושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
התנסות בהוראה3339
חקר ההתנסות224
קורסי יסודלימודי רמות לשון (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור)2-67
אנגלית לצרכים אקדמיים (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור)2-8
טכנולוגיות בהוראה1
יהדות1
עזרה ראשונה
בטחון ובטיחות
זהירות בדרכים
חינוך מוזיקלי(מחשבים ומוזיקה (מקוון111
הוראת מוזיקה במסגרות השונות: מבוא ופרקטיקה2
(מוזיקה יהודית וישראלית (מקוון1
גישות בחינוך מוזיקלי – אורף/קודאי1
פסיכולוגיה וקוגניציה מוזיקלית בהיבט חינוכי התפתחותי1
סמינריון בחינוך מוזיקליהחינוך המוזיקלי בראייה ביקורתית22
מיומנויות מוזיקליותפיתוח שמיעה 1223
פיתוח שמיעה 22
פיתוח שמיעה 32
אנליזה והרמוניה על מקלדת א'2
אנליזה והרמוניה על מקלדת ב'2
אנליזה והרמוניה על מקלדת ג'2
ליווי והרמון – מבוא1
ליווי והרמון 11
ליווי והרמון 21
ניצוח 11
ניצוח 22
תנועה1
סולפג' ריתמי1
ריתמיקה 12
ריתמיקה 21
מיומנויות ביצועמקהלה חובה22219
נגינה/פיתוח קול ראשי1.51.51.5
נגינה/פיתוח קול משני0.50.50.5
חלילית קבוצתי1
אנסמבל בחירה222
קורסים עיוניים במוזיקהמבוא לתולדות המוזיקה15
קורס רב תחומי2
תולדות השיר העברי בארץ ישראל1
סמינריון במוזיקהפאריז וברלין 1920-1880 33
מאחת עד תשע: עיון ביצירתו הסימפונית של בטהובן 3
יצירתיות הלחנה וטכנולוגיהכתיבה ועריכת מוזיקה בסביבה ממוחשבת225
קורסי בחירהתולדות מוזיקת הפופ3
מוזיקת עולם
קורסי העשרה3
פורום הפקולטה לחינוך מוזיקליפורום הפקולטה לחינוך מוזיקלי13
פורום הפקולטה לחינוך מוזיקלי1
פורום הפקולטה לחינוך מוזיקלי1
חטיבת גיל נוספת הגיל הרךחקר ההתנסות – הגיל הרך217
התנסות בהוראה – גן הילדים33
סוגיות נבחרות בתולדות המוזיקה 11
סוגיות נבחרות בתולדות המוזיקה 21
ריתמיקה מתקדמים 12
ריתמיקה מתקדמים 22
משחק ואימפרוביזציה1
גישות בחינוך מוזיקלי לפעוטות2

חטיבת גיל נוספת על יסודי

 

מתודיקה של הוראת תיאוריה ופיתוח שמיעה117
חקר התנסות – חט"ע2
התנסות בהוראה – חט"ע33
ניצוח מתקדמים2
צורות ואנליזה1
תולדות וספרות המוזיקה – ימי הביניים, רנסנס, בארוק2
תולדות וספרות המוזיקה המערבית – התקופה הקלאסית1
תולדות וספרות המוזיקה המערבית – המאה ה-191
תולדת וספרות המוזיקה מן המאה ה-20 ועד ימינו1
סה"כ110