*המידע עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה

תואר שני בחינוך מוזיקלי – תשפ"א
פירוט הקורסים

 

שנה א סמסטר א

שם הקורס היקף
החינוך המוזיקלי בישראל: מודלים, מנהיגות וקהילה 1 ש"ש
חקר הזהות המקצועית בחינוך המוזיקלי 3 ש"ש
סוגיות באנליזה 1 ש"ש
פורום הפקולטה לחינוך מוזיקלי 1 ש"ש
מחקר איכותני 1 ש"ש
סדנת אומן – אלתור 1 ש"ש

 

שנה א סמסטר ב

שם הקורס היקף
 חינוך מוזיקלי אקטיביסטי בקהילה 1 ש"ש
 האזנה בחינוך המוזיקלי: אסתטיקה, חינוך וקהילה 1 ש"ש
פורום הפקולטה לחינוך מוזיקלי 1 ש"ש
חקר הזהות המקצועית בחינוך המוזיקלי 3 ש"ש
המחקר הכמותי 1 ש"ש

 

שנה ב סמסטר א

שם הקורס היקף
עבודת גמר פרויקט/תזה 1-2 ש"ש
החינוך המוזיקלי בישראל: מודלים, מנהיגות וקהילה 1 ש"ש
פורום הפקולטה לחינוך מוזיקלי 1 ש"ש
סדנת פרויקט/תזה 1-2 ש"ש
סוגיות באנליזה 1 ש"ש
על נשים ואקזוטיקה – שיח מוזיקלי בהקשר תרבותי 3 ש"ש
סדנת אומן – אלתור 1 ש"ש

 

שנה ב סמסטר ב

שם הקורס היקף
עבודת גמר פרויקט/תזה 1-2 ש"ש
פורום הפקולטה לחינוך מוזיקלי 1 ש"ש
האזנה בחינוך המוזיקלי: אסתטיקה, חינוך וקהילה 2 ש"ש
סדנת פרויקט/תזה 1-2 ש"ש
חינוך מוזיקלי אקטיביסטי בקהילה 1 ש"ש
על נשים ואקזוטיקה – שיח מזיקלי בהקשר תרבותי 3 ש"ש
מחקר איכותני מתקדם (מקוון) 1 ש"ש
מחקר כמותי מתקדם 1 ש"ש