*המידע עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה

תואר שני בחינוך מוזיקלי – תשפ"א
פירוט הקורסים

 

שנה א סמסטר א

שם הקורסהיקף
החינוך המוזיקלי בישראל: מודלים, מנהיגות וקהילה1 ש"ש
חקר הזהות המקצועית בחינוך המוזיקלי3 ש"ש
סוגיות באנליזה1 ש"ש
פורום הפקולטה לחינוך מוזיקלי1 ש"ש
מחקר איכותני1 ש"ש
סדנת אומן – אלתור1 ש"ש

 

שנה א סמסטר ב

שם הקורסהיקף
 חינוך מוזיקלי אקטיביסטי בקהילה1 ש"ש
 האזנה בחינוך המוזיקלי: אסתטיקה, חינוך וקהילה1 ש"ש
פורום הפקולטה לחינוך מוזיקלי1 ש"ש
חקר הזהות המקצועית בחינוך המוזיקלי3 ש"ש
המחקר הכמותי1 ש"ש

 

שנה ב סמסטר א

שם הקורסהיקף
עבודת גמר פרויקט/תזה1-2 ש"ש
החינוך המוזיקלי בישראל: מודלים, מנהיגות וקהילה1 ש"ש
פורום הפקולטה לחינוך מוזיקלי1 ש"ש
סדנת פרויקט/תזה1-2 ש"ש
סוגיות באנליזה1 ש"ש
על נשים ואקזוטיקה – שיח מוזיקלי בהקשר תרבותי3 ש"ש
סדנת אומן – אלתור1 ש"ש

 

שנה ב סמסטר ב

שם הקורסהיקף
עבודת גמר פרויקט/תזה1-2 ש"ש
פורום הפקולטה לחינוך מוזיקלי1 ש"ש
האזנה בחינוך המוזיקלי: אסתטיקה, חינוך וקהילה2 ש"ש
סדנת פרויקט/תזה1-2 ש"ש
חינוך מוזיקלי אקטיביסטי בקהילה1 ש"ש
על נשים ואקזוטיקה – שיח מזיקלי בהקשר תרבותי3 ש"ש
מחקר איכותני מתקדם (מקוון)1 ש"ש
מחקר כמותי מתקדם1 ש"ש