*המידע עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה

 

תואר שני בחינוך מוזיקלי – תשע"ח
פירוט הקורסים

 

שנתון א' סמסטר א'

שם הקורס היקף
גישות פדגוגיות בתכנון לימודים 1 ש"ש
פיתוח זהות מקצועית בחקר החינוך המוזיקלי 3 ש"ש
המוזיקה הערבית האמנותית 1 ש"ש
מחקר איכותני 1 ש"ש
סדנת אומן – עיבודים ופרשנות 1 ש"ש
סדנת אומן – ביצוע 1 ש"ש
סדנת אומן – יצירתיות מוזיקלית ממוחשבת 1 ש"ש
סדנת אומן – אלתור בג'אז 1 ש"ש

 

שנתון א' סמסטר ב'

שם הקורס היקף
סוגיות עכשוויות בחינוך מוזיקלי – היבטים סוציולוגיים 1 ש"ש
סוגיות מתקדמות באנליזה: יחסי הגומלין בין מוזיקה וטקסט 1 ש"ש
פיתוח זהות מקצועית בחקר החינוך המוזיקלי 3 ש"ש
תולדות השירה המקהלתית 1 ש"ש
המחקר הכמותי 1 ש"ש
מתודיקה של מקהלות ילדים ונוער 1 ש"ש

 

שנתון ב' סמסטר א'

שם הקורס היקף
עבודת גמר פרויקט/תזה 1-2 ש"ש
מערכי מחקר 1 ש"ש
גישות פדגוגיות בתכנון לימודים 1 ש"ש
סדנת פרויקט/תזה 1-2 ש"ש
המוזיקה הערבית האמנותית 1 ש"ש
מוזיקה משוחחת עם אמנויות אחרות 3 ש"ש
סדנת אומן – ביצוע 1 ש"ש
סדנת אומן – יצירתיות מוזיקלית ממוחשבת 1 ש"ש
סדנת אומן – אלתור בג'אז 1 ש"ש

 

שנתון ב' סמסטר ב'

שם הקורס היקף
עבודת גמר פרויקט/תזה 1-2 ש"ש
סוגיות מתקדמות באנליזה: יחסי הגומלין שבין מוזיקה וטקסט 2 ש"ש
סדנת פרויקט/תזה 1-2 ש"ש
תולדות השירה המקהלתית 1 ש"ש
מוזיקה משוחחת עם אמנויות אחרות 3 ש"ש
סביבות לימודים מתקדמות 1 ש"ש
מתודיקה של מקהלות ילדים ונוער 1 ש"ש
מחקר איכותני מתקדם (מקוון) 1 ש"ש
מחקר כמותי מתקדם 1 ש"ש