*המידע עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה

רשימת קורסים:

(כל הקורסים הם קורסי חובה)

שנה א'

שם הקורס היקף
קבוצת טיפול במוזיקה 2 ש"ש
מבוא לטיפול במוזיקה 1 ש"ש
סוגיות מעבודת השדה – סדנה 2 ש"ש
סטרוקטורות מוזיקליות כבסיס סינטקטי לשיח בלתי ורבלי 1 ש"ש
תיאוריות ושיטות בתרפיה במוזיקה א' 2 ש"ש
פסיכותרפיה: תאוריה, פרקטיקה ואתיקה 2 ש"ש
יחסי אובייקט 1 ש"ש
עבודה עם הורים 1 ש"ש
אלתור 1 ש"ש
תרפיה במוזיקה בהקשר מערכתי קהילתי 1 ש"ש
הקול ככלי טיפולי 1 ש"ש

 

 

שנה ב'

שם הקורס היקף
היבטים איכותניים במחקר בתרפיה במוזיקה – סמינריון 2 ש"ש
הגוף בטיפול – אספקטים התפתחותיים וקליניים 1 ש"ש
טיפול בתנועה ומשחק עם ילדים 1 ש"ש
סוגיות מעבודת השדה – סדנה 2 ש"ש
טיפול במוזיקה באוכלוסיות מגוונות – סמינריון תיאורי מקרה 2 ש"ש
טיפול קבוצתי במוזיקה – תיאוריה ופרקטיקה 1ש"ש
יחסי אובייקט 1 ש"ש
עבודה עם הורים 1 ש"ש
אלתור קליני 2 ש"ש
הקול ככלי טיפולי 1 ש"ש