*המידע עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה

רשימת קורסים:

(כל הקורסים הם קורסי חובה)

שנה א'

שם הקורסהיקף
קבוצת טיפול במוזיקה2 ש"ש
מבוא לטיפול במוזיקה1 ש"ש
סוגיות מעבודת השדה – סדנה2 ש"ש
סטרוקטורות מוזיקליות כבסיס סינטקטי לשיח בלתי ורבלי1 ש"ש
תיאוריות ושיטות בתרפיה במוזיקה א'2 ש"ש
פסיכותרפיה: תאוריה, פרקטיקה ואתיקה2 ש"ש
יחסי אובייקט1 ש"ש
עבודה עם הורים1 ש"ש
אלתור1 ש"ש
תרפיה במוזיקה בהקשר מערכתי קהילתי1 ש"ש
הקול ככלי טיפולי1 ש"ש

 

 

שנה ב'

שם הקורסהיקף
היבטים איכותניים במחקר בתרפיה במוזיקה – סמינריון2 ש"ש
הגוף בטיפול – אספקטים התפתחותיים וקליניים1 ש"ש
טיפול בתנועה ומשחק עם ילדים1 ש"ש
סוגיות מעבודת השדה – סדנה2 ש"ש
טיפול במוזיקה באוכלוסיות מגוונות – סמינריון תיאורי מקרה2 ש"ש
טיפול קבוצתי במוזיקה – תיאוריה ופרקטיקה1ש"ש
יחסי אובייקט1 ש"ש
עבודה עם הורים1 ש"ש
אלתור קליני2 ש"ש
הקול ככלי טיפולי1 ש"ש