*המידע עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה

רשימת קורסים:

 

סמסטר א' – יום ד' – התמחות: ספרות

שם הקורס היקף
מבוא למחקר איכותני – שיטות מחקר 1 ש"ש חובה
מניעת אלימות בבית הספר – תשתית 1 ש"ש חובה

סמינריון שנתי (אותו קורס בשתי קבוצות שונות)

תכנון לימודים מתאוריות הוראה לתאוריות למידה

2 ש"ש חובה
המחקר הנרטיבי – שיטות מחקר 1 ש"ש
חקר הטקסט והשיח – שיטות מחקר 1 ש"ש
סוגיות בסוציולינגוויסטיקה – שפת הוראה 1 ש"ש
דרכי הוראה והערכה בספרות א' – פדגוגיה 1 ש"ש חובה
מדיניות מערכת החינוך – תשתית 1 ש"ש
מחקר אנתרופולוגי – שיטות מחקר 1 ש"ש
הערכה בחינוך: גישות, מדיניות והקשרי פעולה בביה"ס ובכיתה (מקוון) – תשתית 1 ש"ש חובה
כבוד האדם לאור מקורות ישראל (מקוון) – יהדות 1 ש"ש

 

 

סמסטר ב' – יום ד' – התמחות: ספרות

שם הקורס היקף
המחקר הכמותי (שיעור מתקדם) שיטות מחקר 1 ש"ש חובה
חובה-שנתי (אותו קורס בשתי קבוצות שונות) 1 ש"ש חובה
ניהול כיתה ומחקר פעולה שיטות מחקר 1 ש"ש חובה

סמינריון שנתי (אותו קורס בשתי קבוצות שונות)

תכנון לימודים מתאוריות הוראה לתאוריות למידה

2 ש"ש חובה
הובלת תהליכים בקבוצה – תשתית 1 ש"ש
דרכי הוראה והערכה בספרות ב' – פדגוגיה 1 ש"ש חובה
חינוך באזור סכסוך – תשתית 1 ש"ש
משפט וחינוך – תשתית 1 ש"ש
גישות חינוכיות במורשת היהודית ובתרבות ישראל (מקוון) – יהדות 1 ש"ש
הוראת מקצועות הומניסטיים בסביבת מחשב (מקוון) – פדגוגיה 1 ש"ש

 

 

סמסטר א' – יום ד' – התמחות: אנגלית

שם הקורס היקף
מבוא למחקר איכותני – שיטות מחקר 1 ש"ש חובה
מניעת אלימות בביה"ס – תשתית 1 ש"ש חובה

סמינריון שנתי (אותו קורס בשתי קבוצות שונות)

תכנון לימודים מתאוריות הוראה לתאוריות למידה

2 ש"ש חובה
חקר התנסות בהוראת אנגלית בביה"ס העל יסודי – פדגוגיה 2 ש"ש חובה
אנגלית וגלובליזציה – פדגוגיה 1 ש"ש חובה
מדיניות מערכת החינוך – תשתית 1 ש"ש
מחקר אנתרופולוגי – שיטות מחקר 1 ש"ש
הערכה בחינוך: גישות, מדיניות והקשרי פעולה בביה"ס ובכיתה (מקוון) – תשתית 1 ש"ש חובה
כבוד האדם לאור מקורות ישראל (מקוון) – יהדות 1 ש"ש

 

 

סמסטר ב' – יום ד' – התמחות: אנגלית

שם הקורס היקף
המחקר הכמותי (שיעור מתקדם) שיטות מחקר 1 ש"ש חובה
חובה – שנתי (אותו קורס בשתי קבוצות שונות) 1 ש"ש חובה
ניהול כיתה ומחקר פעולה שיטות מחקר 1 ש"ש חובה

סמינריון שנתי (אותו קורס בשתי קבוצות שונות)

תכנון לימודים מתאוריות הוראה לתאוריות למידה

2 ש"ש חובה
חקר התנסות בהוראת אנגלית בביה"ס העל יסודי – פדגוגיה 2 ש"ש חובה
גיל ההתבגרות בספרות באנגלית – תשתית 1 ש"ש
חינוך באזור סכסוך – תשתית 1 ש"ש
משפט וחינוך – תשתית 1 ש"ש
גישות חינוכיות במורשת היהודית ובתרבות ישראל (מקוון) – יהדות 1 ש"ש
טכנולוגיות תקשוב (ict) בהוראת האנגלית (efl) (מקוון) – פדגוגיה 1 ש"ש חובה

 

 

סמסטר א' – יום ד' – התמחות: מתמטיקה

שם הקורס היקף
מבוא למחקר איכותני – שיטות מחקר 1 ש"ש חובה
מניעת אלימות בביה"ס – תשתית 1 ש"ש חובה

סמינריון שנתי (אותו קורס בשתי קבוצות שונות)

תכנון לימודים מתאוריות הוראה לתאוריות למידה

2 ש"ש חובה
דרכי הוראת מתמטיקה תכנון לימודים (דרכי הוראה והערכה) – פדגוגיה 1 ש"ש חובה
פיתוח חשיבה מתמטית – פדגוגיה 1 ש"ש חובה
מדיניות מערכת החינוך – תשתית 1 ש"ש
מחקר אנתרופולוגי – שיטות מחקר 1 ש"ש
הערכה בחינוך: גישות, מדיניות והקשרי פעולה בביה"ס ובכיתה (מקוון) – תשתית 1 ש"ש חובה
כבוד האדם לאור מקורות ישראל (מקוון) – יהדות 1 ש"ש

 

 

סמסטר ב' – יום ד' – התמחות: מתמטיקה

שם הקורס היקף
המחקר הכמותי (שיעור מתקדם) שיטות מחקר 1 ש"ש חובה
חובה – שנתי (אותו קורס בשתי קבוצות שונות) 1 ש"ש חובה
ניהול כיתה ומחקר פעולה שיטות מחקר 1 ש"ש חובה

סמינריון שנתי (אותו קורס בשתי קבוצות שונות)

תכנון לימודים מתאוריות הוראה לתאוריות למידה

2 ש"ש חובה
הערכה ומדידה בהוראת המתמטיקה – פדגוגיה 1 ש"ש חובה
טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה והמדעים – פדגוגיה 1 ש"ש חובה
חינוך באזור סכסוך – תשתית 1 ש"ש
משפט וחינוך – תשתית 1 ש"ש
גישות חינוכיות במורשת היהודית ובתרבות ישראל (מקוון) – יהדות 1 ש"ש
הערכה בחינוך: גישות, מדיניות והקשרי פעולה בביה"ס ובכיתה (מקוון) – תשתית 1 ש"ש חובה

 

 

סמסטר א' – יום ד' – התמחות: לשון

שם הקורס היקף
מבוא למחקר איכותני – שיטות מחקר 1 ש"ש חובה
מניעת אלימות בביה"ס – תשתית 1 ש"ש חובה

סמינריון שנתי (אותו קורס בשתי קבוצות שונות)

תכנון לימודים מתאוריות הוראה לתאוריות למידה

2 ש"ש חובה
דרכי הוראה והערכה בלשון – פדגוגיה 2 ש"ש חובה
דרכים ליצירת מילים וצירופים בעברית בת-זמננו – היבטים מחקריים ויישומים להוראה – שפת ההוראה 1 ש"ש חובה
מדיניות מערכת החינוך – תשתית 1 ש"ש
מחקר אנתרופולוגי – שיטות מחקר 1 ש"ש
הערכה בחינוך: גישות, מדיניות והקשרי פעולה בביה"ס ובכיתה (מקוון) – תשתית 1 ש"ש חובה
כבוד האדם לאור מקורות ישראל (מקוון) – יהדות 1 ש"ש

 

 

סמסטר ב' – יום ד' – התמחות: לשון

שם הקורס היקף
המחקר הכמותי (שיעור מתקדם) שיטות מחקר 1 ש"ש חובה
חובה – שנתי (אותו קורס בשתי קבוצות שונות) 1 ש"ש חובה
ניהול כיתה ומחקר פעולה שיטות מחקר 1 ש"ש חובה

סמינריון שנתי (אותו קורס בשתי קבוצות שונות)

תכנון לימודים מתאוריות הוראה לתאוריות למידה

2 ש"ש חובה
דרכי הוראה והערכה בלשון – פדגוגיה 2 ש"ש חובה
הלשון העברית לדורותיה – שפת ההוראה 1 ש"ש
חינוך באזור סכסוך – תשתית 1 ש"ש
משפט וחינוך – תשתית 1 ש"ש
גישות חינוכיות במורשת היהודית ובתרבות ישראל (מקוון) – יהדות 1 ש"ש
הערכה בחינוך: גישות, מדיניות והקשרי פעולה בביה"ס ובכיתה (מקוון) – תשתית 1 ש"ש חובה

 

 

סמסטר א' – יום ד' – התמחות: מקרא

שם הקורס היקף
מבוא למחקר איכותני – שיטות מחקר 1 ש"ש חובה
מניעת אלימות בביה"ס – תשתית 1 ש"ש חובה

סמינריון שנתי (אותו קורס בשתי קבוצות שונות)

תכנון לימודים מתאוריות הוראה לתאוריות למידה

2 ש"ש חובה
דרכי הוראה והערכה במקרא – פדגוגיה 2 ש"ש חובה
סוגיות נבחרות בהוראת המקרא (המקרא ועולמו) – פדגוגיה 1 ש"ש חובה
מדיניות מערכת החינוך – תשתית 1 ש"ש
מחקר אנתרופולוגי – שיטות מחקר 1 ש"ש
הערכה בחינוך: גישות, מדיניות והקשרי פעולה בביה"ס ובכיתה (מקוון) – תשתית 1 ש"ש חובה
כבוד האדם לאור מקורות ישראל (מקוון) – יהדות 1 ש"ש

 

 

סמסטר ב' – יום ד' – התמחות: מקרא

שם הקורס היקף
המחקר הכמותי (שיעור מתקדם) שיטות מחקר 1 ש"ש חובה
חובה – שנתי (אותו קורס בשתי קבוצות שונות) 1 ש"ש חובה
ניהול כיתה ומחקר פעולה שיטות מחקר 1 ש"ש חובה

סמינריון שנתי (אותו קורס בשתי קבוצות שונות)

תכנון לימודים מתאוריות הוראה לתאוריות למידה

2 ש"ש חובה
דרכי הוראה והערכה במקרא – פדגוגיה 2 ש"ש חובה
אספקטים חברתיים תרבותיים – תשתית 1 ש"ש
חינוך באזור סכסוך – תשתית 1 ש"ש
משפט וחינוך – תשתית 1 ש"ש
גישות חינוכיות במורשת היהודית ובתרבות ישראל (מקוון) – יהדות 1 ש"ש
הוראת מקצועות הומניסטיים בסביבת מחשב (מקוון) – פדגוגיה 1 ש"ש חובה

 

 

סמסטר א' – יום ד' – התמחות: מוזיקה

שם הקורס היקף
מבוא למחקר איכותני – שיטות מחקר 1 ש"ש חובה
מניעת אלימות בביה"ס – תשתית 1 ש"ש חובה

סמינריון שנתי (אותו קורס בשתי קבוצות שונות)

תכנון לימודים מתאוריות הוראה לתאוריות למידה

2 ש"ש חובה
פיתוח זהות מקצועית בחקר החינוך המוזיקלי – פדגוגיה 2 ש"ש חובה
המציאות המרובדת בחברה הישראלית – תשתית 1 ש"ש חובה
החינוך המוזיקלי בישראל: מודלים מנהיגות וקהילה – תשתית 1 ש"ש
הערכה בחינוך: גישות, מדיניות והקשרי פעולה בביה"ס ובכיתה (מקוון) – תשתית 1 ש"ש חובה
כבוד האדם לאור מקורות ישראל (מקוון) – יהדות 1 ש"ש

 

 

סמסטר ב' – יום ד' – התמחות: מוזיקה

שם הקורס היקף
המחקר הכמותי (שיעור מתקדם) שיטות מחקר 1 ש"ש חובה
חובה – שנתי (אותו קורס בשתי קבוצות שונות) 1 ש"ש חובה
ניהול כיתה ומחקר פעולה שיטות מחקר 1 ש"ש חובה

סמינריון שנתי (אותו קורס בשתי קבוצות שונות)

תכנון לימודים מתאוריות הוראה לתאוריות למידה

2 ש"ש חובה
פיתוח זהות מקצועית בחקר החינוך המוזיקלי – פדגוגיה 2 ש"ש חובה
סוגיות עכשוויות בחינוך מוזיקלי היבטים סוציולוגיים – פדגוגיה 1 ש"ש
מוזיקה אסתטיקה וחינוך – פדגוגיה 1 ש"ש חובה
גישות חינוכיות במורשת היהודית ובתרבות ישראל (מקוון) – יהדות 1 ש"ש
הערכה בחינוך: גישות, מדיניות והקשרי פעולה בביה"ס ובכיתה (מקוון) – תשתית 1 ש"ש חובה

 

 

סמסטר א' – יום ד' – התמחות: ביולוגיה

שם הקורס היקף
המחקר הכמותי ב' (שיעור מתקדם) – שיטות מחקר 1 ש"ש חובה
מניעת אלימות בביה"ס – תשתית 1 ש"ש חובה

סמינריון שנתי (אותו קורס בשתי קבוצות שונות)

תכנון לימודים מתאוריות הוראה לתאוריות למידה

2 ש"ש חובה
חקר התנסות בהוראת ביולוגיה בביה"ס העל יסודי – פדגוגיה 2 ש"ש חובה
סביבות למידה אינטגרטיביות להוראת המדעים  sts- פדגוגיה 1 ש"ש חובה
מדיניות מערכת החינוך – תשתית 1 ש"ש
מחקר אנתרופולוגי – שיטות מחקר 1 ש"ש
הערכה בחינוך: גישות, מדיניות והקשרי פעולה בביה"ס ובכיתה (מקוון) – תשתית 1 ש"ש חובה
כבוד האדם לאור מקורות ישראל (מקוון) – יהדות 1 ש"ש

 

 

סמסטר ב' – יום ד' – התמחות: ביולוגיה

שם הקורס היקף
מבוא למחקר איכותני – שיטות מחקר 1 ש"ש חובה
חובה – שנתי (אותו קורס בשתי קבוצות שונות) 1 ש"ש חובה
ניהול כיתה ומחקר פעולה שיטות מחקר 1 ש"ש חובה

סמינריון שנתי (אותו קורס בשתי קבוצות שונות)

תכנון לימודים מתאוריות הוראה לתאוריות למידה

2 ש"ש חובה
חקר התנסות בהוראת ביולוגיה בביה"ס העל יסודי – פדגוגיה 2 ש"ש חובה
טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה והמדעים – פדגוגיה 1 ש"ש חובה
חינוך באזור סכסוך – תשתית 1 ש"ש
משפט וחינוך – תשתית 1 ש"ש
גישות חינוכיות במורשת היהודית ובתרבות ישראל (מקוון) – יהדות 1 ש"ש
הערכה בחינוך: גישות, מדיניות והקשרי פעולה בביה"ס ובכיתה (מקוון) – תשתית 1 ש"ש חובה