*המידע עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה

 

פורום הפקולטה לחינוך מוזיקלי (1 ש"ש)

פורום הפקולטה לחינוך מוזיקלי מתכנס אחת לשבועיים, ופותח במה המאפשרת לסטודנטים מפגש בלתי אמצעי עם מיטב היוצרים, החוקרים ואנשי החינוך המוזיקלי, הפועלים כיום בישראל. לצד זאת, מקצה פורום הפקולטה מקום נכבד לחשיפת כוחות היצירה והביצוע של הסטודנטים עצמם. הקורס מציג תמהיל מגוון בפני משתתפיו, הנסמך על סוגי המפגשים הבאים: הופעות חיות, המשולבות בשיח עם היוצרים, הופעות הסטודנטים בפקולטה לחינוך מוזיקלי, דיונים, פנלים וסדנאות במגוון נושאים עדכניים.


המחקר הכמותי (1 ש"ש)

הקורס מזמן ללומדים היכרות עם המחקר הכמותי במדעי ההתנהגות: עקרונותיו, המושגים המרכזיים שלו, השלבים בביצועו, ניתוח נתונים ועקרונות הכתיבה שלו. החלק הראשון של הקורס הוא ברובו עיוני, ומתמקד בנושאים: מאפייני המחקר, מדידה במחקר כמותי, מערכי מחקר, דגימה, כלים לאיסוף נתונים. החלק השני מתמקד בניתוח נתונים סטטיסטיים הנאספים במחקר, מציג את הניתוחים המרכזיים – ביצוע שלהם באמצעות תוכנת SPSS, ניתוח משמעותם וכתיבתם המדעית.


המחקר האיכותי (1 ש"ש)

פרדיגמת המחקר האיכותני היא שם כולל לשימוש במתודולוגיות שונות במטרה להתבונן, להבין, לתאר ולהסביר תפיסות והתנהגויות אנושיות. לפיכך, ניתן להבין מדוע יש לתפיסת עולם זו מסורת ארוכה וחשיבות בתחום החינוך. מטרת הקורס היא העמקה תיאורטית בפרדיגמה זו וכן התנסות פרקטית במתודת המחקר. קורס זה מהווה סמך לכתיבת סמינריון העוסק בסוגיות שונות בתכנון לימודים ועל-כן יישום הנלמד יתבצע, הלכה למעשה, על-ידי עריכת מחקר איכותני בתהליך קלסי של בחירת סוגיה, ניסוח שאלת מחקר, הגדרת כלי מחקר מתאימים, איסוף נתונים, עיבוד הנתונים, ניתוח ופרשנות והצגת מסקנות בהקשר חינוכי.


החינוך המוזיקלי בישראל: מודלים, מנהיגות וקהילה (1 ש"ש)

הקורס יעסוק במיפוי המצב המצוי של החינוך המוזיקלי במדינת ישראל. במהלך הקורס ייפגשו הסטודנטים עם מגוון דמויות מפתח שמובילות מסגרות של חינוך מוזיקלי בארץ, ביניהם מפמ"ר מוזיקה ממשרד החינוך, מגוון מפקחות מחוזיות, מורים מובילים, ומובילי פרויקטים. במהלך הקורס הסטודנטים ייחשפו לתמונת מצב עדכנית על מצב החינוך המוזיקלי במדינת ישראל, בהיבטים של מדיניות, תוכן ופדגוגיה, וייפתחו מיומנויות של ראייה מערכתית.


חקר הזהות המקצועית בחינוך המוזיקלי (3 ש"ש)

חקר הזהות המקצועית של מורים בכלל ושל מורי המוזיקה בפרט משמש תהליך חשוב בהכשרתם. הסמינריון יהווה מסגרת לפיתוח שיח ביקורתי המושתת על בירור זהותם המקצועית של המשתתפים כמורים למוזיקה, ולחקר סוגיה הקשורה לתהליך זה, תוך קיום דיאלוג מתמיד בין ציר הניסיון האישי לבין סוגיות מקבילות העולות בספרות המחקרית.


על נשים ואקזוטיקה – שיח מוזיקלי בהקשר תרבותי  (3 ש"ש)

התרבות המערבית מושתתת על נרטיבים מרכזיים שמטרתם לייצג ולחקור מהות אנושית, הן באומנות ויזואלית וטקסט, הן באומנויות הבמה כגון תיאטרון, מחול, קולנוע ומוזיקה. במסגרת הסמינריון נבקש לבחון את ביטויים המוזיקלי של שניים מנרטיבים אלה, הלוא הם דמות האישה והכמיהה לאקזוטיקה. לצד הדיון באמצעי ההבעה המוזיקליים שנרשמו לאורם במגוון ז'אנרים ויצירות, נבקש לאתר את הקווים המשותפים שבין היצירות המוזיקליות שייסקרו לבין מקבילותיהן מתחום הספרות והאומנות.


חינוך מוזיקלי אקטיביסטי בקהילה – תיאוריה ופרקטיקה (1 ש"ש)

קורס זה יחשוף את הסטודנטים לתנועות הבין-לאומיות של מוזיקה בקהילה וידון ברלוונטיות של מסגרות עשייה ודרכי פעולה בחינוך המוזיקלי בישראל. במהלך הקורס נכיר מסגרות מגוונות של חינוך מוזיקלי קהילתי מרחבי העולם ונעיין בספרות המחקרית הענפה שמתפתחת סביב תחום זה, בדגש על המושגים של דמוקרטיה תרבותית, צדק חברתי, ולמידה בלתי פורמלית. נכיר את פעילות CMA של הארגון הבין-לאומי למחנכים במוזיקה (ISME) ונבחן יישומים של פרקטיקות בלתי פורמליות בתוך מסגרות חינוך ומוסדות קהילה. הקורס יכלול קריאה, צפייה, הרצאות, וסדנאות מעשיות.


האזנה בחינוך המוזיקלי: אסתטיקה, חינוך וקהילה (1 ש"ש)

תוכנית הלימודים במוזיקה של משרד החינוך מציגה שלושה ערוצים של פעילות מוזיקלית במרכז העשייה החינוכית בבית הספר היסודי, ובגן הילדים. ערוצים אלה הם ביצוע, האזנה ויצירה. בפועל שני הערוצים הם האזנה וביצוע. להאזנה פעילה או מודרכת בחינוך המוזיקלי יש היסטוריה משמעותית במדינת ישראל, וגישות שהתפרסמו גם בחו"ל ("האזנה פעילה", שפיתחה בתיה שטראוס ו"מראות" שפיתחה ורוניקה כהן). גישות אלו מושתתות על עמדות אסתטיות הרואות את היצירה המוזיקלית כתוצר להערכה, ויצירות אומנותיות מערביות בעיקר הן במרכז ההתבוננות האסתטית. תוכניות קונצרטים המיועדות למסגרות חינוכיות ונתמכות על-ידי הפיקוח על החינוך המוזיקלי מושתתות על תפיסות אסתטיות ואסטרטגיות האזנה דומות. קורס זה יאפשר לסטודנטיות ולסטודנטים, כולם מורים ומורות למוזיקה במסגרות שונות, להכיר ולבחון תפיסות אסתטיות להאזנה, גישות להאזנה ותוכניות לקונצרטים דידקטיים, וכך לפתח עמדה ביקורתית בתחום שתזין את העשייה החינוכית המוזיקלית.


סדנת אומן – אלתור (1 ש"ש)

יצירה בנגינה מקובלת היום בסוגי מוזיקה רבים אשר לא נוצרים על ידי כתיבה תווים מסורתית קלסית. הסדנה מיועדת למי שמעוניין להתנסות באימפרוביזציה ובהלחנת יצירות על פי סגנון שיוצרים המשתתפים על פי נקודות מוצא משתנות ממפגש למפגש. ייעשה שימוש בהקשה, בנגינה ושירה, בהקשבה לחלל, לזמן ולמקום שבהם אנחנו נמצאים תןך כדי חיבור למה שכבר קרה בצורה לינארית ואסוציאטיבית. נשתמש גם בטכניקות רישום וניצוח אלטרנטיביות ומסורתיות. מטרת הקורס לאפשר יצירה מקורית בכל מצב נתון לכל מי שמוכן להיפתח וללתת מעצמו ולעצמו ליצור.


סוגיות באנליזה (1 ש"ש)

קורס זה עוסק בתחום האנליזה של יצירות מוזיקליות כתחום שקשור בעבותות ליתר תחומי המוזיקה, ובמיוחד לתחום תולדות המוזיקה. זאת בניגוד לגישה האקדמית המסורתית, שחלחלה והוטמעה גם לתוך מערכת החינוך, של פירוק והפרדת תחום המוזיקה לתת-תחומים (תולדות המוזיקה, פיתוח שמיעה, תיאוריה, אנליזה, ביצוע וכו'). לצד ניתוח-עומק של פרקים שלמים מתוך רפרטואר מגוון, תוך התייחסות למכלול המרכיבים המוזיקליים הפועלים יחדיו כדי לייחד כל אחת מן היצירות – צורה, הרמוניה, מרקם, קצב, פיתוח מוטיבי, נעסוק גם בהבנת היצירה בתוך הקשרה התקופתי-סגנוני וההיסטורי-ביוגרפי.