תואר ראשון בחינוך למקצועות מועדפים

אנגלית

 • נטילת מלגת פיס מחייבת גם נטילת הלוואה מותנית
 • התמחות בהוראת אנגלית במסלול רבגילי
 • בגרות ברמה של 5 יח"ל בציון 90 לפחות
 • השיגו רמת "פטור" ברכיב האנגלית במבחן הפסיכומטרי או במבחן אמי"ר / אמי"רם (כלומר 134: לפחות במבחן הפסיכומטרי/אמי"ר או 234 לפחות באמי"רם)
 • עמדו במבחן של המכללה לבדיקת השליטה בשפה האנגלית הדבורה.

מתמטיקה

 • נטילת מלגת פיס מחייבת גם נטילת הלוואה מותנית
 • התמחות בהוראת מתמטיקה
 • בגרות ברמה של 5 יח"ל בציון 85 לפחות
 • השיגו ציון 110 לפחות, ברכיב חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי

לשון

 • נטילת מלגת פיס מחייבת גם נטילת הלוואה מותנית
 • התמחות בהוראת לשון לביה"ס העל יסודי
 • בחינת בגרות בלשון 2 יח"ל לפחות, בציון 90 לפחות.
 • השיגו ציון 100 לפחות ברכיב החשיבה המילולית במבחן הפסיכומטרי

 

תואר שני MT.each

אנגלית

 • נטילת מלגת פיס מחייבת גם נטילת הלוואה מותנית
 • התמחות בהוראת אנגלית במסלול על יסודי
 • עמדו במבחן של המכללה לבדיקת השליטה בשפה האנגלית הדבורה
 • לבעלי תואר אקדמי בשפה/ספרות אנגלית, ממוצע לימודי התואר האקדמי 80 לפחות
 • לבעלי תואר אקדמי שאינו בשפה/ספרות אנגלית, ממוצע לימודי התואר האקדמי
 • 90 לפחות וכן השיגו רמת "פטור" ברכיב האנגלית במבחן הפסיכומטרי או במבחן
 • אמי"ר / אמי"רם (כלומר 134 : לפחות במבחן הפסיכומטרי/אמי"ר או 234 לפחות באמי"רם)

מתמטיקה

 • נטילת מלגת פיס מחייבת גם נטילת הלוואה מותנית
 • תואר אקדמי Sc./ B.A. באחד המקצועות: מתמטיקה, פיסיקה, מחשבים, הנדסת

חשמל, הנדסת מחשבים, הנדסת אווירונאוטיקה, ממוצע לימודי התואר 80 לפחות.

לשון

 • נטילת מלגת פיס מחייבת גם נטילת הלוואה מותנית
 • התמחות בהוראת לשון לביה"ס העל יסודי
 • תואר אקדמי בלשון/בלשנות או בתחומים קרובים
 • ממוצע לימודי התואר 80 לפחות.

 

הסבת אקדמאים להוראה למקצועות מועדפים

(כולל: קרן טראמפ-תוכנית דלתא, הסבת אקדמאים בשיתוף רשויות)

אנגלית

 • נטילת מלגת פיס מחייבת גם נטילת הלוואה מותנית
 • תואר אקדמי בשפה/ספרות אנגלית, ממוצע לימודי התואר האקדמי 80 לפחות
 • התמחות בהוראת אנגלית במסלול רבגילי
 • עמדו במבחן של המכללה לבדיקת השליטה בשפה האנגלית הדבורה

מתמטיקה

 • נטילת מלגת פיס מחייבת גם נטילת הלוואה מותנית
 • תואר אקדמיSc./ B.A. באחד המקצועות: מתמטיקה, פיסיקה, מחשבים, הנדסת

חשמל, הנדסת מחשבים, הנדסת אווירונאוטיקה, ממוצע לימודי התואר 80 לפחות.

לשון

 • נטילת מלגת פיס מחייבת גם נטילת הלוואה מותנית
 • התמחות בהוראת לשון לביה"ס העל יסודי
 • תואר אקדמי בלשון/בלשנות או בתחומים קרובים
 • ממוצע לימודי התואר 80 לפחות.

מקבל המלגה חייב בתמורתה במעורבות חברתית במהלך השנה בה קיבל את המלגה, כלהלן:

 • תמורת מלגה של 5,000 – ₪ 40 שעות בשנה.
 • תמורת מלגה של 10,000 – ₪ 80 שעות בשנה.

לחוזר המערך המסייע המלא ולתנאים המלאים לשנת תש"ף (אוקטובר 2019) לחץ כאן