במכללת לוינסקי לחינוך נהוג להעניק מדי שנה מלגות לסטודנטים מצטיינים, שהגיעו להישגים גבוהים ועמדו בדרישות שקבעו התורמים להענקת המלגה.
המלגות מוענקות לסטודנטים מקרנות שהוקמו לזכרן של דמויות קרובות, אהובות ומוערכות, שהחינוך והמחנכים היו חשובים להן מכל הבחינות. לחלקן אף הייתה זיקה הדוקה למכללת לוינסקי לחינוך.
דרך זאת של הנצחה, שמטרתה לעודד סטודנטים המכשירים את עצמם להוראה, מסמלת את המשכיות החינוך בישראל, את קידומו ואת טיפוח המצוינות של הבוחרים בו כדרך חיים.
המלגות מוענקות לסטודנטים על פי המלצות המרצים ועל פי החלטת ועדה מיוחדת, אשר לה אמות מידה מוגדרות להענקתן.
המכללה מוקירה את התורמים ומודה להם, ומאחלת לסטודנטים הצלחה רבה בהמשך דרכם.

פרופסור מיכל בלר
נשיאת המכללה