נושאי הלימוד בחוג לביולוגיה בתוכנית לבית הספר העל יסודי

נושאי הלימוד שנה א'
(ש"ש)
שנה ב'
(ש"ש)
שנה ג'
(ש"ש)
שנה ד'
(ש"ש)
סה"כ נדרש בתחום
ביולוגיה מולקולרית 1 52
ביולוגיה של התא 1
כימיה אורגנית 2
כימיה כללית ואנאורגנית 2
מתמטיקה למדעים 2
מבוא למדעי הצמח 2
מושגי יסוד בפיזיקה 1
פאוניסטיקה של חולייתנים בא"י 2
אבולוציה 1
אנדוקרינולוגיה 1
ביוטכנולוגיה והנדסה גנטית 1
מבוא לאתולוגיה 1
תופעות ייחודיות בעולם הצומח 1
חסרי חוליות 2
פיזיקה – גלים, אופטיקה ופיזיקה מודרנית 2
מיקרוביולוגיה 3
ביוכימיה – חלבונים ואנזימים 3
אקולוגיה כללית 1
ביוכימיה – סוכרים, ליפידים ומטבוליזם 3
פיזיקה – מכניקה, מגנטיות וחשמל 2
תקשורת בצמחים 1
אימונולוגיה 1
אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכות 2
פיזיולוגיה של הצמח 2
פיטופתולוגיה 1
מסתרי המוח האנושי 1
ביות בעלי חיים/ הדברה ביולוגית 1
המחקר הביולוגי – מהשדה למחשב ובחזרה 1
גנטיקה 1
חינוך לבריאות 1
הביולוגיה של התא בראי הנגיפים 2
שיטות מתקדמות בגנומיקה/אסטרונומיה וחקר החלל 1
מחקר ביולוגי 3

 

 

נושאי הלימוד בחוג לטבע בתוכנית לבית הספר היסודי

נושאי הלימוד שנה א שנה ב שנה ג שנה ד סה"כ נדרש בתחום
בוטניקה כללית 2 26
מבנה התא 1
מהם מדעי החיים 1
פאוניסטיקה של חולייתנים בא"י 2
פיזיקה בחיי היומיום 2
אסטרונומיה וחקר החלל 1
יסודות הכימיה ואבות המזון 2
פיתוח חשיבה מדעית 1
גורמי מחלות ודרכי מניעתן 1
גנטיקה 1
ביוטכנולוגיה והנדסה גנטית 1
גוף האדם 2
ביות בע"ח 1
תופעות ייחודיות בעולם הצומח 1
חסרי חוליות 1
חינוך לבריאות 1
אקולוגיה ואיכות הסביבה 1
הריון ולידה 1
מחקר ביולוגי 3

 

 

נושאי הלימוד בחטיבת הוראת הטבע בתוכנית לחינוך המיוחד

נושאי הלימוד שנה א שנה ב שנה ג שנה ד סה"כ נדרש בתחום
מהם מדעי החיים 1 15
פאוניסטיקה של חולייתנים בא"י 2
פיזיקה בחיי היום יום 1
כימיה בחיי היום יום 1
אסטרונומיה וחקר החלל 1
בוטניקה כללית 2
גורמי מחלות ודרכי מניעתן 1
גנטיקה  1
חסרי חוליות 1
גוף האדם 1
הריון ולידה  1
חינוך לבריאות 1
אקולוגיה ואיכות הסביבה 1

 

 

נושאי הלימוד בחטיבת הוראת הטבע בתוכנית לגיל הרך

נושאי הלימוד שנה א שנה ב שנה ג שנה ד סה"כ נדרש בתחום
בוטניקה כללית 2 15
כימיה בחיי היומיום 1
הגינה האקולוגית 3
פאוניסטיקה של חולייתנים בא"י 2
גוף האדם 1
גורמי מחלות ודרכי מניעתן 1
פיזיקה בחיי היומיום 1
אקולוגיה ואיכות הסביבה 1
גנטיקה 1
יעוצים 1
הריון ולידה 1

 

הערה: ייתכנו שינויים במיקום קורסים מסוימים במהלך שנות הלימוד בתוכנית.