נושאי הלימוד בחוג ללשון העברית בתוכנית לבית הספר העל יסודי

נושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
יסודות התחביר א'1   26
תורת הניקוד א'1   
תחביר למתקדמים ב'1   
תורת הניקוד ב'1   
מבוא לבלשנות1   
תורת ההגה והצורות א' 1  
תורת ההגה והצורות ב' 1  
תחביר העברית החדשה א' 1  
תחביר העברית החדשה ב' 1  
סמנטיקה א' 1  
סמנטיקה ב' 1  
שיעור וסמינריון בחקר השיח  3-1 
לשון ומגדר (מקוון)*  1 
לשון הטקסט (מקוון)  1 
לשון העיתונות  1 
רטוריקה  1 
שפה וחברה  1 
הומור לשוני  1 
לשון השירה העברית לתקופותיה (רק למשלימי אם.טיץ')  3 

 

* קורסים אלה יכולים להילמד גם בשנה ב'.