נושאי הלימוד בחוג לספרות עברית וכללית בתוכנית לבית הספר העל יסודי

נושאי הלימוד שנה א שנה ב שנה ג שנה ד סה"כ נדרש בתחום
יסודות הסיפורת 1 26
יסודות השירה 1
יסודות הרומן 1
יסודות הדרמה 1
מבוא לספרות עברית 1
מסיפורי גרים ואנדרסן 1
מריץ' רץ' ועד השמינייה: ייצוגים טלוויזיוניים של ילדים ונוער 1
אנחנו לוחמי הצדק: על כוח והתנגדות בספרות הילדים והנוער 1
פנטזיה חדשה 1
ילד הורי 1
אורי אורלב – מונוגרפיה 1
נורית זרחי (מקוון) 1
נכנסים למועדון א' 1
נכנסים למועדון ב' 1
בחיפוש אחר יום האתמול 1
אבות ובנים בספרות 1
מולדת חדשה – עלייה והגירה בספרות 1
דרמה ישראלית (מקוון) 1
ספרות משוטטת 2
משוררים צעירים (מקוון) 1
בעקבות נושא העל 3

 

 

נושאי הלימוד בחוג לספרות עברית וכללית בתוכנית לבית הספר היסודי

נושאי הלימוד שנה א שנה ב שנה ג שנה ד סה"כ נדרש בתחום
מבוא לספרות ילדים – סיפורת 1 26
מבוא לספרות ילדים – שירה 1
יסודות הרומן 1
יסודות הדרמה 1
מבוא לספרות עברית 1
מסיפורי גרים ואנדרסן 1
מריץ' רץ' ועד השמינייה: ייצוגים טלוויזיוניים של ילדים ונוער 1
אנחנו לוחמי הצדק: על כוח והתנגדות בספרות הילדים והנוער 1
פנטזיה חדשה 1
ילד הורי 1
אורי אורלב – מונוגרפיה 1
נורית זרחי (מקוון) 1
נכנסים למועדון א' 1
נכנסים למועדון ב' 1
בחיפוש אחר יום האתמול 1
אבות ובנים בספרות 1
מולדת חדשה – עליה והגירה בספרות 1
דרמה ישראלית (מקוון) 1
ספרות משוטטת 2
משוררים צעירים (מקוון) 1
המקרא והשירה 3