*המידע עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה

רשימת הקורסים:

שנה א סמסטר א

שם הקורס היקף
קשיי דיבור, שפה ותקשורת בגיל הרך – איתור ודרכי התערבות (פעם בשנתיים)  1 ש"ש

סמינריון – יש לבחור אחד, חובה:

·         מנהיגות, ניהול כיתה והכלה

·         התפתחות הכתיבה ואוריינות בגן הילדים

·         למידה מתווכת בחינוך לגיל הרך

 3 ש"ש
(שנתי)
מערכות חכמות לגיל הרך ככלי לפיתוח חשיבה טכנולוגית – תיאוריה ומעשה  1 ש"ש
מבוא למחקר איכותני  1 ש"ש
מבוא למחקר כמותי  1 ש"ש
למידה במרחב הפתוח (בחצר הגן ובית הספר ובקהילה)  1 ש"ש
התמודדות עם בעיות התנהגות (פעם בשלוש שנים)  1 ש"ש

 

 

שנה א סמסטר ב

שם הקורס היקף
הכלה בחינוך לגיל הרך ברמה המערכתית והפרטנית  1 ש"ש
סמינריון יש לבחור אחד, חובה:

  • מנהיגות, ניהול כיתה והכלה
  • התפתחות הכתיבה ואוריינות בגן הילדים
  • למידה מתווכת בחינוך לגיל הרך
 3 ש"ש
(שנתי)
שיטות מחקר בגיל הרך  1 ש"ש
מדעי המוח בחינוך לגיל הרך  1 ש"ש

 

 

שנה ב סמסטר א

שם הקורס היקף
מערכות בגיל הרך: נהלים, תקנות וכללים  1 ש"ש
מנהיגות, מבנים ותהליכים בארגונים  1 ש"ש
החינוך מחפש משמעות – מנהיגות  1 ש"ש
סמינריון יש לבחור אחד, חובה:

  • מנהיגות, ניהול כיתה והכלה
  • התפתחות הכתיבה ואוריינות בגן הילדים

למידה מתווכת בחינוך לגיל הרך

 3 ש"ש
(שנתי)
סדנת פרויקט/תזה בגיל הרך פרויקט, חובה (יש לבחור גם את עבודת גמר פרויקט –
בתוכנית חינוך בגיל הרך(
 1 ש"ש
קשיי דיבור, שפה ותקשורת בגיל הרך – איתור ודרכי התערבות (פעם בשנתיים)  1 ש"ש
מערכות חכמות לגיל הרך ככלי לפיתוח חשיבה טכנולוגית – תיאוריה ומעשה  1 ש"ש

 

 

שנה ב סמסטר ב

שם הקורס היקף
מדעי המוח בחינוך לגיל הרך  1 ש"ש
סמינריון יש לבחור אחד, חובה:

  • מנהיגות, ניהול כיתה והכלה
  • התפתחות הכתיבה ואוריינות בגן הילדים
  • למידה מתווכת בחינוך לגיל הרך
 3 ש"ש
(שנתי)
סדנת פרויקט/תזה בגיל הרך – פרויקט, חובה  1 ש"ש
חינוך מבקש משמעות  1 ש"ש
מחקר איכותני מתקדם/מחקר כמותי מתקדם (למסלול התזה)  1 ש"ש

 

*המכללה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף קורסים, לגרוע מהקורסים ו/או לערוך שינויים בתוכנית הלימודים.