*המידע עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה

רשימת הקורסים:

שנתון א' סמסטר א'

שם הקורסהיקף
קשיי דיבור, שפה ותקשורת בגיל הרך – התפתחות1 ש"ש
מחקר פעולה בחינוך שיטות – מחקר1 ש"ש
סמינריון – יש לבחור אחד, חובה:
 מנהיגות וניהול כיתה – מנהיגות צמצום פערים בחינוך לגיל הרך: הילד
והמסגרת החינוכית – ארגון
 התפתחות הכתיבה ואוריינות בגן הילדים – התפתחות
 גן הילדים כמערכת ארגונית בסביבה משתנה – ארגון
 היבטים חברתיים בגיל הרך – התפתחות
3 ש"ש
(שנתי)
מערכות חכמות לגיל הרך ככלי לפיתוח חשיבה טכנולוגית – התפתחות1 ש"ש
סיפורי למה, ספרות אטיולוגית, ואטימולוגית לילדים – תשתית1 ש"ש
מבוא למחקר איכותני חובה – שיטות מחקר1 ש"ש
המחקר הכמותי חובה – שיטות מחקר1 ש"ש

 

 

שנתון א' סמסטר ב'

שם הקורסהיקף
חונך ונחנך ומה שביניהם – מנהיגות1 ש"ש
סמינריון יש לבחור אחד, חובה:

 • מנהיגות וניהול כיתה – מנהיגות
 • צמצום פערים בחינוך לגיל הרך: הילד והמסגרת החינוכית – ארגון
 • התפתחות הכתיבה ואוריינות בגן הילדים – התפתחות
 • גן הילדים כמערכת ארגונית בסביבה משתנה – ארגון
 • היבטים חברתיים בגיל הרך – התפתחות
3 ש"ש
(שנתי)
חקר השיח הכיתתי – שיטות מחקר1 ש"ש
מגדר וחינוך – תשתית1 ש"ש
מדעי המוח בחינוך לגיל הרך – התפתחות1 ש"ש

 

 

שנתון ב' סמסטר א'

שם הקורסהיקף
מערכות בגיל הרך: נהלים, תקנות וכללים – ארגון1 ש"ש
סיפורי למה, ספרות אטיולוגית ואטימולוגית לילדים – תשתית1 ש"ש
סמינריון יש לבחור אחד, חובה:

 • מנהיגות וניהול כיתה – מנהיגות
 • צמצום פערים בחינוך לגיל הרך: הילד והמסגרת החינוכית – ארגון
 • התפתחות הכתיבה ואוריינות בגן הילדים – התפתחות
 • גן הילדים כמערכת ארגונית בסביבה משתנה – ארגון
 • היבטים חברתיים בגיל הרך – התפתחות
3 ש"ש
(שנתי)
סדנת פרויקט/תזה בגיל הרך פרויקט, חובה (יש לבחור גם את עבודת גמר פרויקט –
בתוכנית חינוך בגיל הרך)
1 ש"ש
קשיי דיבור, שפה ותקשורת בגיל הרך – התפתחות1 ש"ש
מערכות חכמות לגיל הרך ככלי לפיתוח חשיבה טכנולוגית – התפתחות1 ש"ש

 

 

שנתון ב' סמסטר ב'

שם הקורסהיקף
מדעי המוח בחינוך לגיל הרך – התפתחות1 ש"ש
חונך ונחנך ומה שביניהם מנהיגות1 ש"ש
סמינריון – יש לבחור אחד, חובה:

 • מנהיגות וניהול כיתה – מנהיגות
 • צמצום פערים בחינוך לגיל הרך: הילד והמסגרת החינוכית – ארגון
 • התפתחות הכתיבה ואוריינות בגן הילדים – התפתחות
 • גן הילדים כמערכת ארגונית בסביבה משתנה – ארגון
 • היבטים חברתיים בגיל הרך – התפתחות
3 ש"ש
(שנתי)
סדנת פרויקט/תזה בגיל הרך – פרויקט, חובה1 ש"ש
מגדר וחינוך – מנהיגות1 ש"ש
חינוך מבקש משמעות – תשתית1 ש"ש
מחקר איכותני מתקדם/מחקר כמותי מתקדם (למסלול התזה)1 ש"ש

 

*המכללה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף קורסים, לגרוע מהקורסים ו/או לערוך שינויים בתוכנית
הלימודים.