*המידע עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה

רשימת הקורסים:

שנה א'

סמסטר א'

שם הקורס היקף
תלמידים עם צרכים מיוחדים בגיל הרך (סמינריון)  3 נ"ז
תיווך לתואר שני (סמינריון)  3 נ"ז
מחקר איכותני – שיטות מחקר לגיל הרך  1 נ"ז
חינוך כהורות משותפת – מיומנות ההקשבה לקול ההורי  1 נ"ז
ילדים עם לקויות מורכבות בגיל הרך  1 נ"ז

 

 

סמסטר ב'

שם הקורס היקף
תלמידים עם צרכים מיוחדים בגיל הרך (סמינריון)  3 נ"ז
תיווך לתואר שני (סמינריון)  3 נ"ז
למידה חוץ גנית – למידה בחצר הגן ובית הספר   1 נ"ז
המחקר הכמותי  1 נ"ז
הנחיית קבוצות וצוותים חינוכיים  1 נ"ז
מנהיגות חינוכית בגיל הרך  1 נ"ז
עשייה תואמת התפתחות  1 נ"ז

 

 

שנה ב'

סמסטר א'

שם הקורס היקף
עבודת גמר פרוייקט
סדנת פרויקט
סוגיות בעבודה בגיל הרך – סוגיות בהוראה-למידה בגן הילדים במאה ה-21  1 נ"ז
פיתוח תהליכי חשיבה מתמטיים בגיל הרך  1 נ"ז
חינוך כהורות משותפת – מיומנות ההקשבה לקול ההורי  1 נ"ז
ילדים עם לקויות מורכבות בגיל הרך  1 נ"ז

 

 

סמסטר ב'

שם הקורס היקף
עבודת גמר פרוייקט
למידה חוץ גנית- למידה בחצר הגן ובית הספר   1 נ"ז
סדנת פרויקט
הנחיית קבוצות וצוותים חינוכיים  1 נ"ז
מנהיגות חינוכית בגיל הרך  1 נ"ז
עשייה תואמת התפתחות  1 נ"ז

 

*המכללה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף קורסים, לגרוע מהקורסים ו/או לערוך שינויים בתוכנית הלימודים.