10.01.2017
יום שלישי
12:00-11:00

ביקור של בכירים ממשרד החינוך


ביום שלישי, 10.1.2017 התקיים במכללת לוינסקי לחינוך ביקור מיוחד וחשוב של גב' מיכל כהן מנכ"לית משרד החינוך, בביקור השתתפו גם מר איל רם, סמנכ"ל עובדי הוראה במשרד החינוך, מר נח גרינפלד, מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך ואנשי חינוך בכירים נוספים, כמו גם חברי הנהלת המכללה ומוזמנים נוספים.

פרופ' מיכל בלר, נשיאת מכללת לוינסקי לחינוך, הציגה את הפעילות הענפה של המכללה:

· היסטוריה

· בוגרי המכללה והשתלבות במקצוע

· חזון ושליחות המכללה

· מדד לוינסקי למעמד המורה

· מבנה אקדמי

· לימודים באילת

· תוכניות מיוחדות

· מרכזי מחקר, הוראה ולמידה

· פעילויות העשרה

· מכללת לוינסקי בראי המספרים

· תוכניות הכשרת אקדמאים במכללה

· איחוד המכללות והמעבר לתקצוב ות"ת

פרופ' חנה עזר, רקטור המכללה וד"ר תמי ראובני, ראש המחלקה להוראה במכללה, הציגו את תוכנית אקדמיה-כיתה ואת השפעתה על המכללה ועל הנעשה בבתי הספר:

· תפיסה, מימוש והשלכות להכשרת מורים

· עקרונות מנחים

· אקדמיה-כיתה בתוכניות במכללה (מבט דיאכרוני וסינכרוני)

· מודל ההתנסות החדש (אקדמיה-כיתה) תשע"ז

· השלכות להכשרת מורים

· תוכנית אקדמיה כיתה תשע"ו-תשע"ז

· ממצאים ראשונים (פיילוט מחקר הערכה)

· לקחים מתשע"ו

· מבנה תוכנית הלימודים לשנה ג' באקדמיה-כיתה (יסודי)

· מבנה תוכנית הלימודים לשנה א' בתוכנית M.Teach
פאנל: "קולות מהשדה" – משתתפים: מנהלי בתי ספר, חברי סגל המכללה וסטודנטים

בפגישה השתתפו גם סטודנטים ומנהלי בתי ספר המיישמים את תוכנית אקדמיה-כיתה בבתי הספר.

הסטודנטים ומנהלי בתי הספר הציגו את פועלם במסגרת תוכנית אקדמיה לבכירי משרד החינוך והמכללה מנקודת מבטם.
EyalRam-MicahlBeller-MichakCohem
בתמונה מימין: מר איל רם, פרופ' מיכל בלר, גב' מיכל כהן
NoachGrinfeld-MichalCohen-EyalRam
בתמונה מימין: מר נח גרינפלד, גב מיכל כהן, מר איל רם


להוספת האירוע ליומן
iCal
0