19.03.2020
יום חמישי
14:20-13:40
קמפוס תל אביב

בית המדרש הפתוח של החוג למחשבת ישראל והחוג למקרא – 19.3.2020


פתוח לכל באי המכללה ולקהל הרחב

בחדר 432

הזמנה מעוצבת לאירוע 19.3.2020

מגדל בבל – מיתוס, מציאות ופרשנות

מרצה: ד"ר גתית הולצמן

ביום חמישי 19.3.2020
בשעות 14:20-13:40 בחדר 432

סיפור מגדל בבל המקראי
משמעותו, מקורותיו ופירושיו במהלך ההיסטוריה

מהו הקשר בין סיפור מגדל בבל המקראי לבין המיתוס השומרי?
כיצד פירשו את הסיפור חז"ל ופרשני ימי הביניים?
באיזה אופן הוסבר סיפור מגדל בבל בעת החדשה?


להוספת האירוע ליומן
iCal
0