22.12.2021
יום רביעי
20:30-19:00

בית המדרש הפתוח של החוג למקרא והחטיבה למחשבת ישראללהוספת האירוע ליומן
iCal
0