17.10.2021
יום ראשון
14:30-13:30

הפקולטה לחינוך: ייעוצים ליוזמות דב"ש


בחדר דב"ש

מיועד לסטודנטים בשנה ב


להוספת האירוע ליומן
iCal
0