24.05.2023
יום רביעי
16:00-14:30

הפקולטה לחינוך מוזיקלי: רביעי מוזיקלי בלוינסקי


החינוך המוזיקלי בישראל – עבר, הווה, עתיד

סקירה פנורמית של סיפורו של החינוך המוזיקלי בישראל.
ד"ר שרית טאובר תתאר את מרכיבי החינוך המוזיקלי ותפקידיהם במדינת ישראל הצעירה. תלמידי "בית הספר לאומנויות תל-אביב" ידגימו נגינה משותפת בכלי פדגוגי בשם "נבל הקסם".
שולחן עגול בהנחייתה של ד"ר אמירה ארליך יסקור מגמות עתידיות בחינוך המוזיקלי בישראל.

 

באודיטוריום קמפוס לוינסקי

ילדה כותבת תווים על לוח


להוספת האירוע ליומן
iCal
0