24.05.2023
יום רביעי
16:00-14:30

הפקולטה לחינוך מוזיקלי: רביעי מוזיקלי בלוינסקי


החינוך המוזיקלי בישראל – עבר, הווה, עתיד

סקירה פנורמית של סיפורו של החינוך המוזיקלי בישראל.
ד"ר שרית טאובר תתאר את מרכיבי החינוך המוזיקלי ותפקידיהם במדינת ישראל הצעירה. תלמידי "בית הספר לאומנויות תל-אביב" ידגימו נגינה משותפת בכלי פדגוגי בשם "נבל הקסם".
שולחן עגול בהנחייתה של ד"ר אמירה ארליך יסקור מגמות עתידיות בחינוך המוזיקלי בישראל.

 

באודיטוריום קמפוס לוינסקי


להוספת האירוע ליומן
iCal
0