18.12.2017
יום שני
11:00-12:00
ספריה

השקת ספרים של חברי הסגל

קטגוריות


השקת ספרים של חברי הסגל


ביום שני ל' בכסלו תשע"ח,  18 בדצמבר 2017

בשעות 11:00 – 12:00

במפלס העליון של ספריית המכללה

 

תוכנית האירוע

11:00 – 11:05 |

11:05 – 11:15 |

 

 

11:20 – 11:15 |

11:20 – 11:55 |

 

 

 

 

 

 

 

 

11:20 – 11:55 |

התכנסות

ברכות

פרופ' מיכל בלר, נשיאת המכללה

ד"ר יעל קמחי, רקטור המכללה בפועל

קטע נגינה – מקסים וינוגרדוב

הכותבים משתפים בחוויות הכתיבה

ד"ר ערן גוסקוב

שיעור באהבת מולדת

ד"ר פנינה פרנקל

כשההר הזיז את הים (סיפורים למבוגרים)

על פחדים ועל סטיות קלות (סיפורים למבוגרים)

קטע נגינה – מקסים וינוגרדוב

ד"ר גלי דינור

מזבח שניים וחצי השבטים – סמל לאחדות העם

קטע קריאה

 


נא לאשר השתתפות בדוא"ל – ronit.h@levinsky.ac.il

hashakat_sfarim_segel-18-12-17

מעלה מפה...