13.09.2018
יום חמישי
12:00-09:00
קמפוס תל אביב

יום אוריינטציה לשנה א' סדירים בתוכניות התואר הראשון בחינוך


אוכלוסיית היעד: כל הסטודנטים הסדירים בתוכניות התואר הראשון בחינוך
10:00-9:00 באודיטוריום
12:00-10:00 באודיטוריום + 424, 418 ואולמות ג-ה
באחריות הפקולטה לחינוך


להוספת האירוע ליומן
iCal
0