20.03.2017
יום שני
13:00-08:30
קמפוס תל אביב

יום למידה במתמטיקה לרגל יום הפאי


הפקולטה הרב-תחומית

החוג למתמטיקה

יום למידה במתמטיקה
לרגל יום הפאי הבין-לאומי במכללת לוינסקי לחינוך

ביום שני 20 במרס 2017 (כ"ב באדר תשע"ז)

8:00 – 8:30 הרשמה: אולמות ד' ו-ה'

8:30 – 8:45 ברכות:

פרופ' מיכל בלר, נשיאת המכללה

פרופ' יוסי רענן, דקן הפקולטה הרב-תחומית

ד"ר יפים כץ, ראש החוג למתמטיקה

8:45 – 9:30 חוויות בהוראת המתמטיקה בבתי הספר מפי בוגרי מכללת לוינסקי לחינוך

9:30 – 9:45 הפסקה

9:45 – 14:00 פעילויות לפי תוכניות:
Tavla-2-20-3-17

להוספת האירוע ליומן
iCal
0