10.04.2019
יום רביעי
קמפוס תל אביב

יום למידה בתוכנית חינוך לשוני: הרצאה: עיצוב סביבות למידה בהיבטים רב-רבותיים, ד"ר יעל מילוא שוסמן


אוכלוסיית היעד: סטודנטים ומרצים בתוכנית חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית

חדר: אולם ד'

באחריות ד"ר עינב ארגמן


להוספת האירוע ליומן
iCal
0