10.04.2019
יום רביעי
16:00-14:30
קמפוס תל אביב

יום למידה בתוכנית חינוך לשוני – הרצאה: 2025 מרחבי למידה והוראה מקדמי חדשנות – מרחבים מאיצי מיומנויות פדגוגיות עדכניות במאה ה-21 בתרבויות שונות, ד"ר יעל מילוא שוסמן


אוכלוסיית היעד: סטודנטים ומרצים בתוכנית חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית

באולם ד

באחריות ד"ר עינב ארגמן


להוספת האירוע ליומן
iCal
0