29.06.2017
יום חמישי
23:59-00:00
אודיטוריום

יום סגל אקדמי


יום הסגל האקדמי

יום חמישי (ה' בתמוז תשע"ז) 29 ביוני 2017
באודיטוריום המכללה
ביום הסגל האחרון לשנה זו, שהתקיים ב-29 ביוני, נערך פאנל בהשתתפות זוכי מלגת קרן הנשיאה לשנת תשע"ז. מענקי הקרן הוקדשו השנה לפיתוח קורסים חדשניים, והפאנל דן במאפייני החדשנות בהוראה במכללה, ובהזדמנויות ובאתגרים הניצבים בפני מרצים חדשניים. הוכרז על השקתו של פורום הוראה חדשנית, אשר נועד לתמוך בחדשנות חינוכית במכללה, ולספק לעוסקים בכך מקום מפגש ובמה להחלפת דעות. הפורום יתכנס פעם או פעמיים בסמסטר, ובין מפגש למפגש יקיים פעילות מקוונת. אפשר להצטרף אליו בדף הפורום: http://www.levinsky.ac.il/?cmd=institute.2002

15:45-15:30 התכנסות

16:15-15:45 דברי פתיחה
פרופ' מיכל בלר, נשיאת המכללה
פרופ' חנה עזר, רקטור המכללה

17:10-16:15 חדשנות בהוראה – עקרונות החדשנות בקורסים מקבלי מענק קרן הנשיאה ורב-שיח עם הקהל
מנחה: ד"ר ישי מור, בהשתתפות מקבלי מלגת קרן הנשיאה לפיתוח קורסים חדשניים

18:00-17:10 ידע ופדגוגיה: השלכות לפיתוח תוכניות לימודים ולזהות הכשרת המורים, פרופ' ענת זוהר, האוניברסיטה העברית בירושלים

21:00-18:00 ערב הסגל לציון סוף השנה האקדמית ופרידה מחברי סגל הפורשים לגמלאות

להוספת האירוע ליומן
iCal
0